dolda ny logga mindre

Europarådet vill försonas med Ryssland

Europarådet vill försonas med Ryssland

Europarådet (TT-AFP-Reuters)
Europarådet har enats om att låta Ryssland åter delta i dess arbete, efter en flera år lång dispyt som följde den ryska annekteringen av Krimhalvön.

Rådets ministerkommitté har vid ett möte i Helsingfors enats om en kompromiss, som innebär att Ryssland åter får lov att rösta i samarbetsorganisationens parlamentariska församling, Pace.

Med anledning av den illegala annekteringen av Krim 2014 drogs de ryska representanternas rösträtt i Europarådet in. Ryssland svarade med en bojkott och har de senaste två åren inte betalat sin del av rådets årliga budget.

"På jämlik grund"
Frankrike och Tyskland har drivit på för att få till en kompromiss, medan Ukraina har försökt blockera en sådan.

I ett officiellt yttrande slår ministerkommittén fast att "alla medlemsstater bör ha rätt att delta på jämlik grund i ministerkommittén och i den parlamentariska församlingen". Samtidigt understryker man att "en av de grundläggande skyldigheter" som medlemsstaterna har är att betala sin del av rådets budget.

I praktiken innebär det sannolikt att Ryssland får lov att delta när Europarådets nya generalsekreterare ska väljas i juni, vilket varit ett av landets främsta krav.

Ukraina kritiskt
Ukraina anser att Europarådet lägger sig platt för Ryssland.

- Vi vill att Ryssland ska stanna i Europarådet, men vi vill att Ryssland följer sina skyldigheter och åtaganden i alla beslut som fattats till följd av ryska angrepp mot Ukraina, säger Dmytro Kuleba, Ukrainas representant i Europarådet.

Ryssland, som varnat för "långtgående konsekvenser" i det fall man inte välkomnas tillbaka, anser att Europarådet behöver Ryssland.

- Vi har inte för avsikt att lämna Europarådet, säger den ryske utrikesministern Sergej Lavrov, som tillägger att Europarådet "bör inse" att man inte kommer kunna säkerställa europeisk säkerhet utan rysk inblandning.
 

Fakta: Europarådet
(TT)
Europarådet är ett mellanstatligt samarbetsorgan som inriktar sig på frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna som rättesnöre. Det grundades 1949 och är baserat i franska Strasbourg.

Sverige är ett av de tio länder som var med vid grundandet. I dag har rådet totalt 47 medlemsstater, inklusive samtliga EU-medlemmar och länder österut som Ryssland, Turkiet, Ukraina, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Flera utomeuropeiska stater har observatörsstatus.

Europarådet har en parlamentarisk församling (Pace) med 324 ordinarie ledamöter, samt lika många suppleanter, som väljs in från respektive medlemsstats parlament. Sverige har 6 ordinarie ledamöter.

En annan del av organisationen är Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (oftast kort benämnd som Europadomstolen), med domare från varje medlemsstat, där det prövas om en stat har brutit mot Europakonventionen.

Europarådets beslutsfattande ministerkommitté består av medlemsstaternas utrikesministrar, som bistås av expertgrupper. Kommitténs ordförandeskap roteras mellan medlemmarna på halvårsbasis.

Norges tidigare statsminister Thorbjørn Jagland är Europarådets generalsekreterare och han är inne på sin andra mandatperiod.

Källa: Europarådets hemsida, NE, med flera.

 

Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva via AP/TT
Finlands utrikesminister Timo Soini, Rysslands dito Sergej Lavrov och Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland i Helsingfors.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter