dolda ny logga mindre

Sverigebilden har försämrats i USA

Sverigebilden har försämrats i USA

Samhälle (TT)
Amerikanernas bild av Sverige är fortfarande positiv men har försämrats – samtidigt som kunskapen om det lilla kungariket i norra Europa ofta är låg eller helt obefintlig.

Mest negativ är bilden bland dem som studerat i Sverige.


Egentligen är bilden av Sverige inte särskilt dålig i USA, enligt Svenska institutets (SI) undersökning. Den genomsnittliga amerikanen placerar oss dessutom högre än de övriga fem länder som betygsatts i undersökningen. Men jämfört med en liknande studie som genomfördes 2017 har betyget sjunkit något, från 7,2 till 6,9 på en tiogradig skala.

Susanna Le Forestier vid SI, den myndighet som sprider information om Sverige i omvärlden, säger att analytikerna nu ska titta närmare på vad som kan förklara minskningen.

- Sverige har figurerat ovanligt mycket i amerikanska medier, och har beskrivits både som ett himmelrike och välfärdsparadis men också som ett socialistiskt helvete, som ett riktigt skräckexempel. Det är intressant att se att på bara två år har man en något mindre positiv bild, säger Le Forestier.

Många är okunniga
SI har däremot ett större problem framför sig, nämligen att nästan hälften av alla amerikaner aldrig nås av nyheter eller information om Sverige. Och för nästan en tredjedel blir det helt blankt när Sverige nämns.

- Det är klart att det kan vara bekymmersamt. Jag tror också att det är bra för svenska aktörer som vill verka internationellt att veta om att kännedomen är väldigt låg, man kanske måste börja med att berätta vad Sverige är. Många vet kanske inte ens att Sverige finns, säger Le Forestier.

Sverigebilden är mer positiv bland dem med hög utbildning och bland äldre personer. Le Forestier säger att sambandet mellan ålder och Sverigebilden kan handla om att Sverige helt enkelt var bättre på att bryta igenom mediebruset för några årtionden sedan, när de äldre personerna var unga, men att konkurrensen har hårdnat efter internets genomslag.

Colombia i toppen
Amerikaner på vänsterkanten tycker bättre om Sverige än andra, sannolikt eftersom vänsterpolitiker som Bernie Sanders ofta lyfter fram det svenska välfärdssystemet, enligt Le Forestier. Sambandet är det omvända i de övriga sex länder på den amerikanska kontinenten som SI har undersökt. Där har högerväljare en mer positiv Sverigebild, men SI vet inte varför.

Tydligt är dock att invånarna i Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru har en mer positiv Sverigebild än de i USA: Sverige får som lägst 7,6 av bolivianerna och som mest 8,1 av colombianerna. Drygt två tredjedelar av colombianerna säger att deras Sverigebild har förbättrats under det senaste året, och lyfter fram välfärden, utbildningsmöjligheter, det politiska systemet och den svenska utrikespolitiken.

Glädjande är att de sju ländernas invånare som har turistat i Sverige har en mer positiv bild än den övriga gruppen. Susanna Le Forestier hänvisar till en studie från Visit Sweden från i fjol som visar att nio av tio av de utländska besökarna är nöjda med sin resa.

- Man uppskattar tillgång till naturupplevelser, och maten får ofta väldigt högt betyg. De som hittar till Sverige som turistland har nog gjort lite research och vet lite vad de kan förvänta sig, säger hon.

Tidigare studenter mer negativa
En betydligt tråkigare slutsats i undersökningen är att de som studerat i Sverige också är den grupp som tycker sämst om landet.

- Det här behöver vi verkligen fördjupa oss i och titta på vad det kan bero på, säger Le Forestier och fortsätter.

- Vi vet att många utländska studenter i Sverige tycker att det är lite besvärligt att bo i här. Det är inte studierna som man är missnöjd med, utan det omkringliggande som tillståndsprocessor hos Migrationsverket, samt svårigheter att hitta boenden, att lära känna svenskar och att känna sig delaktig i samhället.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT
 

Fakta: Sju länders Sverigebild
(TT)
Ländernas rankning av hur invånarna i respektive land uppfattar Sverige, där 1 står för väldigt negativt och 10 för väldigt positivt.

Colombia 8,14

Mexiko 8,06

Chile 7,82

Brasilien 7,79

Peru 7,70

Bolivia 7,61

USA 6,90

Källa: Svenska institutet

 

Fakta: USA:s bild av sex länder
(TT)
Amerikanernas rankning av Sverige i relation till andra länder, där 1 står för väldigt negativt och 10 för väldigt positivt.

Sverige 6,90

Nederländerna 6,80

Danmark och Norge 6,78

Finland 6,74

Tyskland 6,23

Källa: Svenska institutet

 

Fakta: Så gjordes undersökningen
(TT)
Omkring 10 000 personer i USA, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru tillfrågades om sin bild av Sverige
genom en webbenkät under tidsperioden mars–april 2019. I USA, Brasilien och Mexiko deltog runt 2 000 personer från respektive land.

Merparten av frågorna bestod av flervalsalternativ på attityd- och associationsfrågor, men respondenterna kunde också svara i fritext på vissa frågor.

Källa: Svenska institutet

 

Foto: Henrik Montgomery/TT
Sveriges statsminister Stefan Löfven och USA:s president Donald Trump under en gemensam pressträff i Vita huset i fjol.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter