dolda ny logga mindre

Enigt KU kritiserar Strandhäll

Enigt KU kritiserar Strandhäll

Politik (TT)
Ett enigt konstitutionsutskott (KU) kritiserar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för hanteringen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler.

KU skjuter bland annat in sig på bristen på dokumentation när Ann-Marie Begler flyttades från sin post.

KU:s ordförande Karin Enström säger att Försäkringskassans generaldirektör förflyttades mot sin vilja. När hon efterfrågade skälen fick hon inga svar, trots att ansvaret för detta faller på statsrådet.

- Dialogen mellan departementet och Ann-Marie Begler har inte uppfyllt de krav som ställs på den, säger Karin Enström (M).

Olika versioner
Bristerna består enligt KU i att Ann-Marie Beglers uppgifter om varför hon förflyttades och regeringens version skiljer sig åt. Enligt departementet rådde det en samsyn med Begler om att hon inte kunde fortsätta leda myndigheten. Begler själv, däremot, säger att hon efterfrågat vilka synnerliga skäl som fanns att omedelbart förflytta henne.

"Att uppgifterna som har lämnats går så pass mycket isär är otillfredsställande", skriver KU i sitt betänkande.

- Det är ett helt enigt betänkande utan reservationer, säger Karin Enström.

KU:s ordförande Karin Enström får frågan hur allvarlig kritiken mot Annika Strandhäll är.

- Det är en allvarlig kritik, säger hon.

Strandhälls ansvar
KU:s kritik av Annika Strandhäll består i att utskottet konstaterar att "statsrådet bär ansvaret för de brister som framkommit i granskningen". Det är hennes ansvar att förutsättningarna för en förflyttning föreligger och att dessa klargörs för generaldirektören, enligt KU.

Kritiken gäller inte det faktum att Begler petades, understryker Hans Ekström (S).

- Men när man skiljer en generaldirektör från en befattning måste man följa vissa former, säger han.

Tuve Skånberg (KD) säger att ärendet rörande Strandhäll och Begler kan beskrivas kortfattat.

- Man kan sammanfatta det: Det här blev inte bra. Stadsrådet bär ansvaret för bristerna.

Ytterligare kritik
KU granskar varje år hur regeringen och statsråden har skött sina uppgifter i förhållande till lagar och regler som de har att rätta sig efter.
Årets granskning bygger på totalt 18 anmälningar varav KU påtalar brister i fem.

Ett enigt utskott kritiserar även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för hennes agerande i frågan om den Europeiska arbetsmyndigheten.
Hon framförde aldrig den svenska ståndpunkten vid ministerrådets möte.

KU kritiserar även utrikesdepartementet för hanteringen av handlingar vid utvärderingen av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Enligt KU är det "synnerligen bekymmersamt" att UD:s hantering av handlingar återkommande gett upphov till klagomål som uppmärksammats i olika tillsyns- och granskningssammanhang.
 

Fakta: Strandhäll och Begler
(TT)
Den 27 april förra året kallade dåvarande socialministern Annika Strandhäll (S) till presskonferens för att meddela att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler skulle bytas ut omedelbart. Beslutet var helt oväntat och Strandhäll hade svårt att förklara vad som låg bakom.

Begler gjorde klart att hon hade velat fortsätta. Hon hävdade senare i intervjuer att hon fick sparken för att regeringen var rädd att förlora valet på grund av debatten om Försäkringskassan som hjärtlös och stelbent byråkratisk.

Strandhäll sade å sin sida att det handlade om att Begler inte gjort nog för att se till att människor inte hamnar i limbo mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, när de inte längre beviljas sjukpenning utan måste söka jobb.

Regeringen och Strandhäll KU-anmäldes för petningen av Begler.

En permanent ersättare på generaldirektörsposten – Nils Öberg, som nu leder Kriminalvården – utsågs först i maj i år.

 

Foto: Anders Wiklund/TT
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och statsminister Stefan Löfven (S) på väg till misstroendevotering mot Strandhäll förra veckan. Arkivbild.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter