dolda ny logga mindre

Kriminalvården: Sätt fler i fotboja

Kriminalvården: Sätt fler i fotboja

Larsen, Håkon Mosvold. NTB scanpix. 	TT NYHETSBYRÅN. Larsen, Håkon Mosvold. NTB scanpix. TT NYHETSBYRÅN.
Larsen, Håkon Mosvold. NTB scanpix. TT NYHETSBYRÅN. Larsen, Håkon Mosvold. NTB scanpix. TT NYHETSBYRÅN.

Kriminalvård TT
Kriminalvården vill att fler ska avtjäna sina straff med fotboja i hemmet – under effektivare övervakning med hjälp av GPS. Det kan vara räddningen för de allt mer överbelagda fängelserna, anser myndigheten.

Har du fotboja avtjänar du ditt straff i din bostad istället för på anstalt. Du får bara lämna hemmet under bestämda tider, till exempel för att gå till jobbet. Övervakningen sker via en sändare i bostaden, avviker du larmas Kriminalvården omgående. Men lagstiftningen är gjord på 1990-talet och behöver ses över, menar Kriminalvården som nu skickat en framställan till regeringen.

- Tekniken har gått förbi lagstiftningen. Man skulle i dag kunna sätta andra villkor och kontrollera dem elektronisk, säger Elisabeth Lager, chefsjurist på Kriminalvården.

Mer effektiv övervakning
I dagsläget är det inte lagligt att använda GPS i fotbojorna, eller intensivbevakning med elektronisk kontroll som det också kallas. Något som bör ändras enligt Lager.

- I dag kan man bara kontrollera om personen är i bostaden. Med GPS kan man ha en helt annan kontroll, man kan se om personen är på sitt jobb eller på behandlingsverksamhet. Man kan också begränsa hur personen får röra sig och då kan GPS:en visa om personen är i det tillåtna området. Det blir en effektivare övervakning.

Fotboja vid längre straff
Kriminalvården vill också att fler ska få möjlighet att få fotboja. I dag kan de som döms till ett straff på max sex månaders fängelse ansöka om att få fotboja. En möjlighet Kriminalvården menar bör ges även till de med straff på upp till ett år.

- Det skulle avlasta fängelserna som har väldigt hög beläggning. Den ökar och det finns ingen anledning att tro att det ändras i när framtid, säger Elisabeth Lager.

Mellan 2009 och 2017 hade nästan 75 procent av de intagna en strafftid på max ett år.

Lager lyfter även fram att intensivövervakning är ett billigare alternativ än fängelsestraff. En dömd placerad i ett säkerhetsklass 3-fängelse kostar 2 400 kronor per dygn, medan kostnaden för en fotboja är runt 500 kronor per dygn.

Få ansöker
Trots det har andelen dömda som avtjänar sitt straff med fotboja minskat med tio procentenheter mellan 2008 och 2018.

- Vi har faktiskt svårt att få tillräckligt många ansökare, det är många som inte söker. Det kan bero på att det är en tuff påföljd och kräver mycket av de dömda själv, säger Elisabeth Lager.

Kriminalvården vill därför också kunna besluta om fotboja för lämpliga kandidater - utan att den dömde ansökt själv.

- Det är viktigt att alla påföljder framstår som trovärdiga. Med de möjligheter man får med GPS-övervakning och elektronisk kontroll av nykterhet tycker vi att det är ett trovärdigt straff, säger Elisabeth Lager.

I cirka 10 procent av fallen avbryts avtjäningen med fotboja på grund av att den dömde missköter sig.
Nønne Schjærff Engelbrecht/TT

Fakta: Fotboja
TT
Personer som dömts till max sex månaders fängelse kan få fotboja om hen har eller kan ordna arbete, utbildning eller annan sysselsättning, har ordnad bostad och att övriga myndiga personer i bostaden ger sitt samtycke.

Den dömde måste också delta i de behandlingsprogram som frivården bestämt.

Absolut alkohol- och drogförbud gäller och kontrollanter har rätt att göra hembesök för drogkontroller dygnet runt.

Om den dömde bryter mot sitt uppgjorda schema, använder alkohol eller på annat sätt missköter sig avbryts intensivövervakningen omedelbart och resten av straffet avtjänas i fängelse.

Kriminalvården vill:
*att de som döms till max ett års fängelse ska ha möjlighet att avtjäna sitt straff med fotboja. I dag kan den som döms till max sex månaders fängelse söka om att avtjäna sitt straff med fotboja.
*kunna bestämma om fotboja till lämpliga kandidater. I dag är det de dömda själva som ansöker om att få fotboja istället för att sitta i fängelse.
*ha en effektivare övervakning av dömda med fotboja, bland annat genom att använda GPS. I dag sker övervakning via en sändare i den dömdes bostad.
*att karenstiden på tre år tas bort eller ändras. I dag får den som avtjänat ett straff med fotboja inte avtjäna ett nytt straff med fotboja under tre år.
att dom om böter som omvandlas till fängelsestraff kan avtjänas genom övervakning. Så är det inte i dag.
Källa: Kriminalvården

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter