dolda ny logga mindre

Svarta trafikskolor är ett samhällsproblem

"Svarta trafikskolor är ett samhällsproblem"

Bertil Ericson / TT Högre straff, färre tillåtna handledartillstånd och bättre kontroll av bilar med dubbelkommando är förslag för att ta krafttag mot illegala trafikskolor. Arkivbild.
Bertil Ericson / TT Högre straff, färre tillåtna handledartillstånd och bättre kontroll av bilar med dubbelkommando är förslag för att ta krafttag mot illegala trafikskolor. Arkivbild.

Brott TT
Allt fler röster höjs för att ta krafttag mot de illegala trafikskolorna i Sverige.
Högre straff, färre tillåtna handledartillstånd och bättre kontroll av bilar med dubbelkommando är några av förslagen.


I april i år riktade trafikutskottet ett tillkännagivande till regeringen. Det måste bli ett slut på de illegala trafikskolorna, var budskapet.

Förutom att bidra till en osund konkurrens för de legala trafikskolorna, vilket för många har lett till en ohållbar situation, och förutom att det i vissa fall rör sig om grov ekonomisk brottslighet – så leder det också till inkompetenta förare på vägarna.

I tillkännagivandet efterfrågade trafikutskottet bland annat att antalet tillåtna handledartillstånd minskas, samt en bättre kontroll av de drygt 3 000 bilar med dubbelkommando (pedaler både på förar- och passagerarsidan) som inte är registrerade hos trafikskolor.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) pekade bland annat i sitt svar på att CSN-lånen för körkort, som varit möjligt sedan september 2018, har varit en viktig åtgärd. När lånet knyts till en riktig trafikskola säkerställs att pengarna inte går till svart verksamhet, menade han.

Otillräckliga åtgärder
Berit Johansson, ordförande för trafikskolornas branschförbund STR, tycker att åtgärderna är otillräckliga. Men tillkännagivandet visar att saker har börjat röra på sig, säger hon.

- Och jag är väldigt glad att man börjat engagera sig i det här från politiken och myndighetshåll, säger hon.

Hon syftar på den myndighetssamverkan där bland annat Ekobrottsmyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen arbetar koordinerat mot svarta trafikskolor – både strategiskt med att driva på åtgärder, samt operativt med tillslag mot misstänkt illegal verksamhet.
Vi driver också frågan om att krympa antalet handledartillstånd. Regeringen genomförde en lagändring för några år sedan där man begränsade antalet till 15, men det stoppade inte kriminaliteten. Vi tycker kanske att man borde gå ned till bara några få tillåtna, med dispensmöjligheter, säger Stefan Lundberg vid Ekobrottsmyndigheten.
Samverkansgruppen vill också att man ser över regelverket som tillåter vem som helst att ha en bil med dubbelkommando.

"Ett samhällsproblem"
Berit Johansson önskar bland annat högre straff för brott mot trafikskolelagen.

- Svarta trafikskolor är ett samhällsproblem. Kunderna är de stora förlorarna, som medvetet eller omedvetet anlitat illegal verksamhet, utan att lära sig god trafiksäkerhet, säger hon.

Och vi är oroliga för att alla som följer reglerna ska börja fråga sig själva vad de har att vinna på det. Har du folk utanför din dörr som säger till dina kunder att "kom till mig, jag gör det billigare", då kan det vara svårt att motivera vad man håller på med.
Marc Skogelin/TT

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter