dolda ny logga mindre

Tarmbakterier i importerade räkor

Tarmbakterier i importerade räkor

Claudio Bresciani / TT En stor andel av tillagade asiatiska räkor innehöll tarmbakterier, visar en dansk undersökning. Arkivbild.
Claudio Bresciani / TT En stor andel av tillagade asiatiska räkor innehöll tarmbakterier, visar en dansk undersökning. Arkivbild.

Livsmedel TT
Tillagade räkor som importerats från Asien innehåller tarmbakterier, visar en dansk undersökning. Fyndet pekar på brister i hanteringen enligt experterna.

- Det kan medföra en risk även om det är svårt att säga hur stor den risken är i praktiken, säger Mats Lindblad på Livsmedelverket.

Prover har tagits på värmebehandlade räkor som i princip bör vara klara att äta. Enligt en rapport från de danska motsvarigheterna till svenska Livsmedelverket och Smittskyddsinstitutet var 75 procent av de undersökta tillagade räkorna förorenade av tarmbakterier, till exempel enterokocker och E.coli-bakterier.

Danska myndigheter går nu vidare för att se hur höga nivåerna av bakterier är för att kunna ta ställning till om några produkter ska återkallas, rapporterar den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Indikerar risker
Att dessa bakterier finns i räkorna innebär inte per automatik att den som äter dem blir sjuk, förklarar Birgitte Helwigh från danska Fødevareinstituttet.

- När man hittar den här typen av bakterier är det risk för att andra sjukdomsframkallande bakterier också kan finnas i produkten, som till exempel salmonella, säger hon till Ritzau.

Förekomsten av bakterierna kan bero på att räkorna inte upphettats tillräckligt, eller att bakterierna tillkommit i fortsatt hantering och paketering, förklarar hon.

I Sverige har ingen liknande undersökning gjorts på importerade räkor.

- Det är intressant att se resultatet från den danska undersökningen. Vi lär ju ha samma produkter som kommer till Sverige som till Danmark, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket, till TT.

Avråder inte
Harmlösa tarmbakterier hittas inte sällan i till exempel grönsaker som odlats utomhus. Därför är rådet att skölja noga.

- När det handlar om sådant som är värmebehandlat ska det normalt inte finnas sådana bakterier, säger Mats Lindblad och tillägger att de danska rönen pekar på att allt inte gått rätt till i hanteringen.

Han tycker ändå inte att det finns skäl att avråda svenska konsumenter från att äta till exempel kokta asiatiska jätteräkor från butikerna.

- Självfallet måste ju företagen som producerar dem ha koll på sin produktion så att det inte blir problem. Det går ju inte att utesluta, men jag tycker inte att man ska vara rädd för att äta dem.
Britt-Marie Seibold/TT

Fakta: Tarmbakterier
TT
Bakterietyperna enterokocker och E.coli (Escherichia coli) är vanliga i mag- och tarmsystemet hos både människor och djur.

De orsakar oftast inte sjukdom men kan indikera att ett livsmedel har förorenats av avföring och därför kan utgöra en hälsorisk.

Att de återfinns i värmebehandlade livsmedel eller dricksvatten ses som en varningssignal för bristande hygien.
Källa: Livsmedelsverket

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter