dolda ny logga mindre

2019 > 03

Miljonsatsning på nattåg till kontinenten

Anders Wiklund/TT Det ska bli lättare att resa nattåg ut i Europa. Regeringen satsar 50 miljoner kronor. Arkivbild. Anders Wiklund/TT Det ska bli lättare att resa nattåg ut i Europa. Regeringen satsar 50 miljoner kronor. Arkivbild.

Transport TT
Regeringen satsar 50 miljoner kronor på nattåg till Europa, skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

"Det ska vara lätt att resa klimatsmart. Därför satsar regeringen på nattåg ut till kontinenten", säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Målet är nattåg till flera europeiska städer. Vilka städer det blir är ännu inte klart utan kommer att utredas av Trafikverket.

Läs hela inlägget »

Expert: Unga har större förakt för vakter

Ordningsvakter TT
Ökad brottslighet bland ungdomar förklarar en fördubbling av antalet gripanden utförda av ordningsvakter och väktare, anser branschorganisationen Säkerhetsföretagen. Men experter på området tror att det snarare handlar om att vakter och väktare i större utsträckning utför polisens arbete.

Systematiska butiksstölder som blir allt grövre till sin karaktär och en samhällstrend med ökad ungdomsbrottslighet. Det är Säkerhetsföretagens branschchef Li Janssons förklaring till att ordningsvakter och väktare under 2018 fördubblade antalet utförda gripanden. Experter på ungdomsbrottslighet har en avvikande åsikt.

- Användandet av väktare har ökat och man ersätter polisen på många håll. Det sker på platser där det samlas många ungdomar och där det ibland sker drogförsäljning. Nu är det kanske väktarna som är först på plats och inte polisen, säger Camila Salazar Atías, som arbetar inom Fryshusets projekt Cides med frågor som rör unga och kriminalitet.

Förändrad ingripandevilja
Felipe Estrada är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och har forskat kring ungdomar och brottslighet. Han tycker att det är intressant att antalet gripanden som utförs av ordningsvakter och väktare har ökat, men skriver i ett mejl till TT att han inte känner till någon forskning som visar att kriminaliteten bland ungdomar skulle ha fördubblats:

"Min erfarenhet är att brottsutvecklingen sällan är den bästa förklaringen när vi ser så här kraftiga förändringar i statistiken. Mer rimligt är att det handlar om förändrad praxis vad gäller antingen statistikföring eller ingripandevilja hos Säkerhetsföretagen och att det kanske också anställs fler ordningsvakter som kan utföra dessa ingripanden."

Den senaste tiden har flera våldsamma väktarinsatser uppmärksammats i medier. I sina möten med ungdomar har Camila Salazar Atías känt av en förändring i attityden till ordningsvakter.

- Jag upplever att många unga har ett större förakt för väktare, mycket utifrån de filmade övergrepp som har uppmärksammats i medier. Man upplever att det finns en luddigare gräns när väktare är inblandade än med polisen. Bland de unga som jag möter så finns det en ökad misstänksamhet mot väktare, säger hon.

Skydda ungdomar
Från säkerhetsbranschen är man inte omedveten om problematiken. Karl Sandberg, personalchef på företaget Nokas, poängterar att relationen mellan ordningsvakter och personer som bor och arbetar i områden där de patrullerar är ett av de viktigaste verktygen i deras arbete.

- Man får inte heller glömma att ungdomar är en av de mest våldsutsatta grupperna i samhället. Vårt uppdrag är att skydda ungdomarna. Om våra ordningsvakter möter en aggressiv attityd från ungdomar så säger de ofta det, "vi är ju här för att skydda er", och det brukar funka, säger han.
Nokas har ett stort avtal med Stockholms stad med uppdrag att upprätthålla ordningen i ett 30-tal områden på allmän plats. Karl Sandberg understryker att företaget satsar på att utbilda sina vakter utöver de krav som ställs i lagen.
Carl Cato/TT

Läs hela inlägget »

Krav på förenklade faderskapsregler

Politik TT
Ett enigt civilutskott kommer inom kort att kräva en förenklig av reglerna kring hur nyblivna, ogifta pappor intygar faderskap, uppger källor för Ekot i Sveriges Radio.

Enligt Ekot föds de flesta barn i Sverige i dag utom äktenskapet. Då måste pappan inför två vittnen skriftligen intyga faderskapet, det ska sedan godkännas både av kommunens socialnämnd och av mamman.
I somras föreslog regeringens utredare bland annat att kravet på bevittning ska slopas och att faderskapet ska kunna bekräftas elektroniskt, men inget nytt lagförslag har ännu presenterats.

Ekot uppger att civilutskottet på tisdag kommer att uppmana regeringen att genomföra utredningens förslag.

Läs hela inlägget »
Etiketter: intyg, faderskap

Man döms för år av övergrepp mot barn

Brott TT
En man i 35-årsåldern har dömts till tre och ett halvt års fängelse av Uppsala tingsrätt för flera fall av sexuella övergrepp mot barn, skriver Upsala Nya Tidning.

Flickan som utsatts för övergreppen berättade i rätten att det hade startat när hon var i tioårsåldern och pågått tills hon var omkring 17 år.
Den dömde mannen var en vän till familjen och brotten ska ha begåtts i flickans hem. Flickan uppger att hon länge inte vågat anmäla händelserna eftersom hon varit rädd att inte bli trodd.

Enligt tingsrätten har flickans berättelse hög trovärdighet och mannen döms till fängelse för fem fall av våldtäkt mot barn, sex fall av sexuellt ofredande och ett fall av sexuellt övergrepp mot barn. Han frias på några åtalspunkter.
Mannen nekar till brott.

Läs hela inlägget »
Etiketter: övergrepp, barn, uppsala

Nu blir det förbjudet att överge husdjur

Djur TT
Är de hemska utsagorna om övergivna sommarkatter historia? Om förövare avslöjas kommer de inte längre att kunna gå fria – på måndag blir det uttryckligen förbjudet att överge katter och andra tamdjur.

Efter 30 år är det nu dags för en ny djurskyddslag. Från den 1 april gäller, förutom förbudet att överge tamdjur, att de djur som deltar i tävling ska omfattas av ett stärkt skydd.

Misskötsel och utbildning
Det ställs även tydligare krav på att djur ska skyddas från skaderisker och sjukdomar.

- Nu kan vi på ett annat sätt ställa krav när vi ser att djuren far illa, säger Skånes länsveterinär Juha Toropainen till TT och fortsätter:

- Kompetenskrav har förtydligats, så att den som har djur måste ha tillräcklig kunskap för att tillgodose djurens behov.

TT: Vad innebär det?
- Vi säger att du anmäls för din hundhållning. Vi märker att hunden far illa med oklippta klor och tandsten, och när vi ställer frågor och märker att du inte kan något om hund – då kan vi säga att du ska gå en utbildning. Sedan följer vi upp dig.

Slutet för sommarkatter?
I nuläget kan det finnas tusentals katter i Sverige som är hemlösa. Fortfarande överger ägare sina katter när semestern är slut, eller när de inte orkar eller vill ta hand om djuren längre. Lagen förbjuder nu uttryckligen ägare att lämna sina djur, men frågan är om det innebär slutet för de tragiska historierna?

- Problemet med övergivna katter är ofta att de inte är chippade, påpekar Juha Toropainen.

- Vi vet inte vem som är ägare, då är det svårt att hålla någon ansvarig, säger han och fortsätter:

- Det är frågan om hur mycket lagstiftning kan ändra hur folk överger djur, men vi kan förelägga och ta beslut. Så det är bra att det förtydligas.

Lex Maja gäller också
Juha Toropainen vill också lyfta fram en aktuell ändring som rör annan lagstiftning – och som innebär att den så kallade "lex Maja" blir verklighet. Från och med nu kan nämligen hemtjänst och socialtjänst anmäla djurskyddsproblem.

Tidigare har de på grund av stark sekretess inte kunnat anmäla när djur far illa, vilket har lett till tragiska saker.

- Nyligen blev det känt att katten Maja dog när hennes matte hamnade på sjukhus. Med hänvisning till sekretessbestämmelserna valde hemtjänsten att inte göra något när katten svalt ihjäl ensam i en lägenhet. Men från och med måndag får hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänsten bryta sekretessen vid vanvård av djur – och helt enkelt anmäla det.
Anna Karolina Eriksson/TT

Fakta: Ny djurskyddslag
TT
Djurskyddslagen ändras efter 30 år. Samma dag börjar också en ny djurskyddsförordning gälla, som innehåller mer detaljerade bestämmelser.

Det här rör bland annat:
• Förbud mot att överge tamdjur
• Krav på att djur ska hållas lösgående: Djur får inte vara uppbundna eller på annat liknande sätt förhindrade att röra på sig.
• Stopp för elefanter på cirkus: Enligt den nya djurskyddsförordningen blir det förbjudet att offentligt visa upp en rad djur – från apor till sjölejon och elefanter – vid en cirkus eller liknande verksamhet.
• Kompetenskrav för djurhållare: Den som har hand om ett djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.
• Möjlighet för vård och socialtjänst att anmäla djurskyddsproblem hos privatpersoner: En ny sekretessbrytande bestämmelse gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att i vissa fall lämna uppgifter om problem rörande djur.
Källa: Riksdagen

Läs hela inlägget »

Skärmkära barn får 40-åringars ögonproblem

Hälsa TT
Kolla Instagram, kolla mejlen, spela en stund, snappa, kolla ett klipp på Youtube och sedan spela igen. Ögonen lämnar sällan skärmen. Och det märker optikerna.

- Vi behandlar tolvåringar med ögonproblem som 40-åringar, säger optikern Tony Pansell.

Det har länge varit känt att akademiker som hängt över sina böcker i timtal ansträngt ögonen så att de fått huvudvärk. Tony Pansell är optiker, docent och universitetslektor och tar bland annat emot barn som skickats på remiss från skolsköterskor. De har huvudvärk och svårt att hänga med i skolan och nu är det inte böcker utan det ständiga stirrandet på skärmar som är boven. De yngsta barnen är så unga som sex, sju år.

- I dag är det så illa att vi ser småbarn med "akademikerögon" – huvudvärk och ansträngda ögon.

Ögat krampar
Ett problem man kan få av att stirra länge på en skärm på nära håll är så kallad falsk närsynthet. Ögat spänner sig och krampar för att det inte kan slappna av och ögats fokus ligger kvar på nära avstånd.

- Om man ser suddigt på långt håll och har huvudvärk misstänker vi falsk närsynthet och ögonkramp. Vi brukar fråga om man vaknar med huvudvärk eller om den kommer under dagen. Synhuvudvärk kommer under dagen och släpper om man tittar bort.

Ännu vanligare är motsatsen, att ögat förslappas. Det här känner många medelålders igen – plötsligt får man hålla allt med sträckta armar och använda läsglasögon för att se tydligt. Men Tony Pansells patienter har långt kvar till medelåldern.
- Vi behandlar barn som om de vore 20–30 år äldre.

Lätt att behandla
Tony Pansell är noga med att betona att det inte handlar om skador utan ett tillfälligt rubbat system och att det är lätt att behandla. Men båda tillstånden är besvärliga för barnen.

Det påverkar livskvaliteten och synfunktionen och gör det svårare att hänga med i skolan. Huvudvärken kan göra att man blir mindre koncentrerad.

Problemet är att många går runt och tror att det är normalt för att många andra i klassen också har ont i huvudet. Många barn inser att besvären hänger ihop med skärmarna, men är livrädda för att bli av med skärmtiden.

Behandlingen är enkel – barnen får läsglasögon med styrka +1 och någon månad senare är de flesta bra igen. Ofta diskuterar man också med barnen och deras föräldrar om hur mycket man ska sitta framför skärmen.

För mycket stirrande på kort avstånd kan också få långsiktiga konsekvenser.

När man tittar på nära håll hamnar bilden naturligt lite bakom ögat. Det som händer om man tittat väldigt mycket på nära håll är att ögat börjar växa mot bilden för att kompensera, då är ögat inte längre runt utan avlångt. Det är det som är närsynthet, ögat blir för långt när det anpassas till närseende, och man ser suddigt på långt håll.

Epidemi i Asien
När ögat fortsätter att växa blir ögonväggen tunnare och det ökar risken för näthinneavlossning och grön starr när man blir äldre, sjukdomar som i sin tur kan leda till blindhet. I några asiatiska länder är 80 procent av gymnasieeleverna närsynta och 20 procent av dem gravt närsynta. I Asien är problemet så stort att Världshälsoorganisationen (WHO) har klassat det som en epidemi.

I Sverige och Europa kan man inte tala om en epidemi, men närsyntheten breder ut sig även här. Man vet ännu inte exakt vad det beror på, men helt klart är att tiden framför skärmen får effekter på synen.

Det finns ingen exakt vetenskap om vad som är för mycket tid framför skärmen. Tony Pansell förordar sunt förnuft, att inte sitta timme ut och timme in med skärmen.

Ska en sexåring sitta med skärm i soffan i flera timmar – nej. Ska vi helt förbjuda skärmar – nej. Hade jag varit apputvecklare hade jag tagit fram en app som gjorde att skärmen stängdes ned var femte minut så att man blir tvungen att ta paus.

Solljus hjälper
Det är också bra att vistas utomhus. Solljus med UV-strålning frigör ämnen i näthinnan som förhindrar att ögat växer på längden. Därför är det också viktigt att barn går ut på rasten i skolan och inte sitter inne med mobilen. Dessutom ska man inte hålla skärmen för nära ögonen, vetenskapen visar att det ökar risken för långtidseffekter.
För vuxna som själva får ta ansvar för sitt skärmstirrande rekommenderar han 20–20–20-regeln. Var tjugonde minut tar man tjugo sekunders paus och tittar tjugo meter bort.
Ta paus, titta ut i oändligheten. Och har du problem, sök hjälp hos en optiker.
Boel Holm/TT

Fakta: Ögon och skärmarbete
TT
När ett friskt och avslappnat öga tittar på lagom avstånd bryts ljuset till en fokuserad bild på ögonbotten. När vi ska se något på nära håll anstränger sig ögat och musklerna kring linsen spänns. Bildens skärpa ligger egentligen strax bakom ögonbotten.

När ögat försöker anpassa sig till att man tittar mycket på nära håll växer det och blir längre så att bildskärpan ska ligga på ögonbotten. När ögat sedan slappnar av och tittar längre bort hamnar skärpan framför ögonbotten och man ser oskarpt på långt håll.

Huvudvärk, rodnande ögon och ögonvärk är alla tecken på att ögonen påverkats av för mycket tid framför skärmen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: ögon, bildskärm

Livsviktiga däckdetaljen du inte får missa

Trafik TT
Senast den 15 april ska dubbdäcken vara av. När det är gjort finns en viktig detalj som kan vara farlig att glömma bort – efterdragningen.
Det är inte att leka med, säger Peter Buhre, Däckspecialisternas riksförbund.


I värsta fall kör du i 120 kilometer i timmen på motorvägen när hjulet ramlar av.

- Stannar du på motorvägen och går ur bilen så är det förenat med livsfara. Och vart tar hjulet vägen? Vad händer om någon kör på det? säger Peter Buhre.

Efterdragningen ska göras cirka fem till tio körmil efter däckbytet. Då ska man kontrollera att ingen av bultarna som håller fast däcken börjat lossna.

Tappade hjul
Det här ska däckverkstäderna informera om och alla som byter däck själva känna till. Men varje år ser försäkringsbolaget Trygg-Hansa ett ökat antal fall av tappade hjul just i däckbytartider.

Bara detta försäkringsbolag har årligen ett hundratal kunder som anmäler skador som uppstått då hjul lossnat.

- Det som kan hända är att däcket fastnar i hjulhuset. Det lossnar inte, utan det fastnar i huset och orsakar skador där, säger Stefan Brala, motorexpert på Trygg-Hansa.

Om däcket lossnar helt landar bilen på hjulupphängningen och då blir skadorna på bilen ännu mer omfattande.

Vibration och ljud
Allvarliga personskador till följd av tappade hjul har dock varken Stefan Brala eller Peter Buhre hört talas om. Vanligtvis känner man hur bilen börjar vibrera. Man kan också höra ett tickande ljud och då gäller det att stanna.

- Då är det inte långt kvar, säger Peter Buhre.
Att efterdra behöver inte vara så svårt, framhåller han.

- Det viktigaste är att känna efter att ingen mutter sitter löst. Det brukar synas också.

Använder man ett vanligt fälgkors är det viktigt att dra åt lagom hårt. Detta är enklare om man använder momentnyckel.
Cecilia Klintö/TT

Fakta: Däckbyte
TT
Dubbdäck måste bytas mot sommardäck senast den 15 april, men är det snö och is är det fortsatt lagligt att köra med dubbdäck tills snön och isen är borta.

Sommardäcket måste ha minst 1,6 millimeters mönsterdjup.
Vinterdäck utan dubb måste inte bytas, men då det är sommarväglag rekommenderas ändå sommardäck.
Källa: Transportstyrelsen

Läs hela inlägget »
Etiketter: däckbyte, dubbdäck

Blekinge först med HPV-vaccin för pojkar

Hälsa TT
Pojkar i Blekinge blir först i Sverige att vaccineras mot HPV-virus, rapporterar SVT Blekinge.

Under torsdagen tog hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge beslut om att införa HPV-vaccinering av pojkar i årskurs 5–6. Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor, då främst mot livmoderhalscancer.

- När en av tre får cancer har vi inte tid att invänta regeringen som valt att avvakta. Blekinge blir nu först i Sverige att HPV-vaccinera pojkar, säger Emma Stjernlöf (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, till SVT Blekinge.

Folkhälsomyndigheten bedömer i en utredning att vaccination mot HPV bör erbjudas även pojkar inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, i stället för som i dag enbart flickor. I Utredningen framkommer att 120 cancerfall per år kan förhindras om även pojkar vaccineras mot HPV. Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus.

Läs hela inlägget »

Dödligheten vid extremvärme under lupp

Leif R Jansson / TT Folkhälsomyndigheten vill kunna följa hälsoeffekterna som är kopplade till värmeböljor. Arkivbild.
Leif R Jansson / TT Folkhälsomyndigheten vill kunna följa hälsoeffekterna som är kopplade till värmeböljor. Arkivbild.

Sjukdomar TT
Folkhälsomyndigheten kommer med ytterligare åtgärder för att snabbt kunna fånga upp hur svenskarna mår vid långvariga värmeböljor.

Britta Björkholm är avdelningschef och förklarar att myndigheten arbetar med att utveckla sina egna system för att övervaka dödlighet och sjukdomar som uppstår i samband med värmeböljor likt den förra året.

- Under några veckor var det cirka 700 fler dödsfall än under en normal sommar. Vi arbetar nu med datamodeller som snabbare ska följa dödligheten, eftersom det tar ett tag innan vi får statistiken.

- Vi vet inte vad personerna har dött av, även om det sannolikt finns ett samband med värmen säger hon.

För att snabbt kunna fånga upp hur befolkningen mår kommer man bland annat att använda sig av enkäter och analyser i realtid. En viktig del av myndighetens arbete är att göra de snabbare systemen mer tillförlitliga.

Läs hela inlägget »

Tre fjärdedelar har tillgång till fiberkabel

It TT
Mer än tre fjärdedelar av Sveriges hushåll har nu tillgång till bredband genom optisk fiberkabel.

Men Svenska stadsnätsföreningen oroar sig för digitalt utanförskap om inte regeringen ökar stödet till utbyggnaden.

Den pågående utbyggnaden av optisk fiberkabel innebär att 77 procent av hushållen hade tillgång till fiberbredband under 2018, visar Post- och telestyrelsens (PTS) statistik. Räknas även de hushåll som ligger i den absoluta närheten till en fiberansluten byggnad, och därmed snabbt skulle kunna få egen tillgång, är siffran 88 procent.

PTS ser ingen dipp
Utbyggnadstakten under 2018 var 4,8 procentenheter, som är något lägre än under 2017. Men Jens Ingman, marknadsanalytiker på PTS, är optimistisk.

- Den går lite långsammare än året före, å andra sidan så fortsätter utbyggnaden. Vi kan inte se i statistiken att den dippar, vilket man skulle kunna befara i och med att utbyggnaden kommer längre och längre ut i landet, säger Ingman.

Branschorganisationen Svenska stadsnätsföreningens vd Mikael Ek oroar sig dock för att takten inte är tillräckligt snabb för att nå regeringens mål till 2025 om att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredbandshastigheter på 1 gigabit per sekund.

- Takten måste egentligen öka om man ska klara av att nå målet, det innebär att det krävs extraordinära insatser, säger Ek.

"Kan leda till utanförskap"
Svenska stadsnätsföreningen vill därför att regeringen ökar stödet till bredbandsutbyggnaden, både med mer pengar och förändrade regler som gör det möjligt för kommuner att hjälpa varandra i högre utsträckning.

- Det sker en omvandling av samhället från analogt till digitalt, där allt mer av den offentliga välfärden kommer att skötas digitalt. Har jag inte en tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling så hamnar jag i ett utanförskap under de kommande åren när digitaliseringen ökar, säger Ek.
Erik Paulsson Rönnbäck/TT

Fakta: Fiberutbyggnaden i Sverige
TT
77 procent av hushållen och 73 procent av arbetsplatserna hade tillgång till fiberkabel under 2018. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter för hushållen och drygt 6 procentenheter för arbetsplatserna jämfört med 2017. Snabbast är ökningen i Hallands län, följt av Blekinge och Jönköpings län.

61 procent av enfamiljshusen är fiberanslutna, jämfört med cirka 53 procent under 2017.
Källa: Post- och telestyrelsen

Läs hela inlägget »
Etiketter: fiber, it, sverige

Explosion vid restaurang i Märsta

Brott  TT
Polis, ambulans och räddningstjänst kallades till Märsta station natten mot fredag efter larm om en explosion, skriver polisen på sin sajt.

- Vi är på plats, det finns inga rapporter om personskador. Det är entrédörren till en restaurang som har fått sig en smäll, säger Hans Eriksson, ledningsoperatör vid Storstockholms räddningscentral till UNT.

Larmet kom vid 03.30, en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse har inletts.

Läs hela inlägget »

Spelbranschen föreslår riktlinjer för reklam

HENRIK MONTGOMERY / TT Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel. HENRIK MONTGOMERY / TT Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel.

Spel TT
Spelbranschens två stora branschorganisationer presenterar gemensamma riktlinjer för hur reklamen ska bli mer måttfull.
Förslagen lämnas över till civilminister Ardalan Shekarabi (S) som krävt en "märkbar förändring".


Branschföreningen för Onlinespel och Spelbranschens riksorganisation presenterar riktlinjerna i en debattartikel i Svenska Dagbladet, mot bakgrund av att Ardalan Shekarabi har krävt att branschen återkommer med förslag före den 31 mars. Bland punkterna som nu presenteras finns att spelreklam inte ska få rikta sig till minderåriga, inte uppmuntra kunder att vinna tillbaka förluster, inte ge illusionen att spel kan ersätta vanligt arbete, eller påstå att just deras spel ger en snabbare väg till vinst.

- Vi har skrivit ihop riktlinjer för marknadsföring, och följer man dem så menar vi att marknadsföringen kommer att vara måttfull. Det är precis som vi uppfattat att ministern efterfrågar. Då tror vi nog att vi ska kunna få fram en måttfull marknadsföring oavsett vem som är avsändaren av den reklamen, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, till TT.

"Viktigt föra samtal"
De två branschorganisationerna ska även inleda en dialog med andra aktörer i själva volymfrågan, till exempel med Tidningsutgivarna och kabel-tv-bolag om hur mycket spelreklam som når invånarna.

- Vi är ganska duktiga på att reglera innehållet, att se till att det blir måttfullt. Däremot kan vi inte dela ut sändningsrättigheter till enskilda bolag eftersom det vore kartellbildning. Mediehusen har kontroll över volymfrågan, därför är det viktigt att föra samtal med dem, säger Hoffstedt.

Kan förlora spellicensen
Hur riktlinjerna efterföljs ska kontrolleras av Reklamombudsmannen, Konsumentverket och Spelinspektionen, enligt förslaget.

- Man riskerar att bli utesluten ur våra organisationer om man bryter mot riktlinjerna. När det gäller statens agerande mot bolagen, och vi hoppas att staten ska vilja anamma vår definition av måttlighet, så handlar det om vitesbelopp, bötesbelopp och i förlängningen att man kan förlora spellicensen, säger Hoffstedt.

De två branschorganisationerna representerar spelbolag som omfattar 90 procent av marknaden, enligt dem själva.
Erik Paulsson Rönnbäck/TT

Läs hela inlägget »

Kritiserat terrorförslag dras tillbaka

Johan Nilsson/TT Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell. Arkivbild. Johan Nilsson/TT Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell. Arkivbild.

Politik TT
Förslaget om deltagande i terrororganisation dras tillbaka i sin nuvarande form, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Ekot i Sveriges Radio.

Moderaterna är kritiska och anser att regeringen har varit senfärdiga med frågan.

Det förslag som regeringen tidigare presenterat om att förbjuda deltagande i och samröre med terrororganisationer avvisades av Lagrådet. Förslaget stred mot grundlagens föreningsfrihet, fastslog rådet.

Lagen var tänkt att träda i kraft den 1 augusti. Men nu har alltså Johansson sagt att förslaget tillfälligt dras tillbaka – och Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell är frustrerad över regeringens hantering.

- Jag tycker att regeringen förtjänar kritik för sin senfärdighet. Det är ju ingen nyhet att vi har grundlagar i Sverige, säger han till TT.
Efter två års utredningsarbete har vi i dag fått beskedet att det krävs väldigt mycket mer utredande, fortsätter Forssell.

"Svår lagstiftning"
Regeringspartierna och Morgan Johansson träffade på onsdagen oppositionen för att diskutera vägen framåt. Enligt TV4 Nyheterna är ett förslag att presentera en snävare terrorlag nu och samtidigt utreda vilka ändringar av grundlagen som behövs för att förbjuda allt deltagande i en terrororganisation.

Forssell säger att det med tanke på kritiken är logiskt att förslaget dras tillbaka. Men nu kommer det att ta år innan en lagstiftning är på plats och regeringens dåliga hantering av frågan är problematisk, säger han.

- Det är bekymmersamt. Sverige är ju ett av de länder som har störst problem med det här sett till antal invånare.

Enligt Morgan Johansson måste delar av förslaget omarbetas och att processen därför blir längre än vad regeringen först trodde.

- Samtidigt ska man veta att det här är svår lagstiftning, allt som är grundlagsnära är svårt. Man kan inte gå fram med lagstiftning som bedöms strida mot regeringsformen, säger han till Ekot.

Öppnar för grundlagsändring
Johansson kommer inte svara på några frågor från TT på onsdagskvällen, uppger hans pressekreterare.
Kristdemokraternas talesperson Andreas Carlson håller med om Forssells kritik.

- Det är en anmärkningsvärd hantering av regeringen från första början. Kristdemokraterna är givetvis konstruktiva och diskuterar hur vi ska få bättre kontroll på de här frågorna för rikets säkerhet, säger Carlson.
Liberalernas talesperson Johan Pehrson är öppen för en grundlagsändring.

- Det finns ett starkt folkligt stöd för, och det är motiverat, att människor som ägnar sig åt att mörda andra människor inte kan skyddas av föreningsfriheten, säger han till TT.
Tomas Bengtsson/TT
Owe Nilsson/TT

Läs hela inlägget »

Licensjakt på sälar kan bli verklighet

OKG Aktiebolag/TT Beståndet av sälar har blivit för högt i Bottenviken, och nu föreslås licensjakt på sälen. Arkivbild. OKG Aktiebolag/TT Beståndet av sälar har blivit för högt i Bottenviken, och nu föreslås licensjakt på sälen. Arkivbild.

Jakt TT
Det ökade antalet sälar i Bottenviken ställer till problem. Därför vill riksdagens miljö- och jordbruksutskott att licensjakt på sälen ska införas, skriver NSD.

Antalet sälar i Bottenviken har ökat under lång tid, i dag bedöms det finnas runt 30 000 sälar i området, främst vikaresäl men också gråsäl. Den skyddsjakt på säl som finns i dag räcker inte och fiskerinäringen, som upplever att problemen med sälskador växer, vill se licensjakt så snart som möjligt.

- Det behöver genomföras snabbt om vi ska ha kvar något yrkesfiske i Sverige. Ja, om vi över huvud taget ska ha kvar fisk i haven, säger fiskaren Ingvar Lerdin till tidningen.

Enligt NSD har frågan behandlats av riksdagens miljö- och jordbruksutskott, som nu anser nu att licensjakt bör införas efter att ha behandlat motioner i ämnet.

Sälarna äter stora mängder fisk och konkurrerar med fisket. Sälen förstör också fiskarnas redskap.

- Licensjakten kanske gör att vi kan hålla sälpopulationen som den är i dag men för att få ner den kommer det behövas andra åtgärder, exempelvis att vi ska betala för dem som jagar säl, säger Mattias Karlsson (M) till NSD.

Han är en av riksdagsledamöterna som lämnat in en motion om licensjakt på säl, och som tror att det går att uppnå en politisk majoritet. Om förslaget går igenom kan jakten komma igång nästa år.
Allmän jakt på säl förbjöds 1974.

Läs hela inlägget »

Sveriges boendeutgifter bland de högsta i EU

Fredrik Sandberg/TT Av svenskarnas utgifter går mer än en fjärdedel på boendet. Arkivbild. Fredrik Sandberg/TT Av svenskarnas utgifter går mer än en fjärdedel på boendet. Arkivbild.

Boende TT
Sverige hamnar högt på listan över de EU-länder där invånarna lägger mest pengar på sin bostad, rapporterar Hem och Hyra.

Över en fjärdedel (26,1 procent) av svenskarnas utgifter går till boendet, vilket placerar Sverige på en femteplats i EU, enligt nya siffror från Abbé Pierre-fonden och Feantsa. I topp hamnar Finland med 28,8 procent, följt av Danmark (28,7), Storbritannien (26,7), Frankrike (26,2) och därefter Sverige.

De senaste tio åren har boendekostnaderna i EU ökat mer jämfört med vad hushållen lägger på exempelvis transport, utbildning, hälsa och kultur. Under 2017 gick 24 procent av de totala utgifterna till hemmet, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter sedan 2007.

Rapporten visar även att boendekostnaden för de fattigaste hushållen i Sverige har ökat med 20 procent under perioden 2007 till 2017. Motsvarande siffra för hela EU var 11 procent under samma period.

Läs hela inlägget »
Etiketter: boende, eu, sverige

Explosion i västra Stockholm

Brott TT
En explosion har inträffat i västa Stockholm. Larmet kom 01.10 och explosionen skedde utomhus, på en gata i ett industriområde. Ett antal fönsterrutor på ett närliggande hotell ska ha krossats i samband med händelsen.

- Det är materiella skador på några bilar och husfasader, säger Fredrik Andersson, vakthavande befäl vid polisen, till TT.

- Några få personer har fått lättare skador, mindre skärskador och chockskador.

Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig ödeläggelse och har spärrat av området. Vid 04.30 undersökte kriminal- och bombtekniker platsen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: explosion, stockholm

Migration och brexit när Løkke möter Löfven

Statsminister Stefan Löfven (S) och Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) i Örnsköldsvik i fjol.
Statsminister Stefan Löfven (S) och Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) i Örnsköldsvik i fjol.

Politik TT
Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen besöker Sverige och statsminister Stefan Löfven (S).
Migration är en av frågorna som står på programmet i dag, ett område där vissa menar att Sverige närmat sig Danmarks tuffa syn på flyktingar. Andra anser att länderna snarare står länge ifrån varandra än tidigare.


Danmark har genom åren haft en betydligt stramare flyktingpolitik än Sverige. Men som en följd av flyktingkrisen 2015 beslutade sig Sverige för att skärpa asylpolitiken, bland annat genom en tillfällig, striktare lag för uppehållstillstånd.

Huruvida Sverige närmat sig sitt grannland när det gäller flyktingpolitik är svårt svara på. Både ja och nej, anser Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och bland annat knuten till den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.

Förändrad retorik
- När man i Sverige stängde gränserna och stramade åt framställdes det som en mer tuffare politik i Sverige, men det är inte så att Sverige medvetet närmat sig Danmark. Det var verkligheten som tvingade fram den politiken. Nu finns det en mer generös attityd från regeringen Löfven, men det beror inte i första hand på Socialdemokraterna. Det är snarare Miljöpartiet och Centern som driver igenom det, säger hon.

Det är i stället retoriken snarare än politiken som ändrats. De hårda orden gentemot Danmarks flyktingpolitik har tonats ned, anser Ann-Sofie Dahl.

- Man talade tidigare om Danmark i hårda ordalag, som ett fruktansvärt omänskligt samhälle. Den tonen har försvunnit de senaste åren och man talar inte om Danmark på samma vis, säger hon.

Längre ifrån varandra
Ann-Sofie Dahl tycker snarare att den svenska och danska flyktingpolitiken gått åt olika håll.

- Det känns som att avståndet har ökat igen mellan Sverige och Danmark. Det handlar om invandring på helt olika nivåer och man talar om det på helt olika sätt i de här två länderna.

Förutom migration väntas statsministrarna prata om brexit, EU-budgeten och rättstatsfrågor. Enligt regeringen ska Löfven och hans danska motsvarighet även diskutera säkerheten i närområdet och det nordiska samarbetet.
Malin Johanson/TT
Erik Mårtensson/TT

Läs hela inlägget »

Dags att "kylchilla" och minska matsvinnet

Klimat (TT)
Vad sägs om att "bäst-före-snooza" – att titta, lukta och smaka på maten innan man slänger den? Eller att "kylchilla" – sänka temperaturen i kylskåpet och få mat som håller längre? Med förhoppningen om att minska matsvinnet i Sverige har Livsmedelsverket skapat en ny ordlista som ska få oss att tänka till.

"Egentligen är det ganska enkla råd i ny kostym. Med glimten i ögat hoppas vi att det här ska bidra till att fler börjar prata om vad man själv kan göra för att minska sitt matsvinn", säger Karin Fritz, projektledare för Livsmedelsverkets arbete för minskat matsvinn, i ett pressmeddelande.

En fjärdedel av världens klimatpåverkan beror på mat, enligt Livsmedelsverket. De nya uttrycken är en del av en större satsning med målet att halvera matsvinnet till år 2030.

"Genom att sluta slänga ätbar mat bidrar man till att rädda klimatet och planeten", säger Karin Fritz.
 

Några nya ord från Livsmedelsverket
(TT)
Svinnventera: Att djupdyka i skåpen på jakt efter maten du kanske glömt.

Kylchilla: Att sänka temperaturen i kylen och sedan chilla – maten håller ju längre.

Bäst-före-snooza: Att förlänga användandet av maten genom att titta, lukta och smaka.

Restsamtal: Att ringa hem och kolla vad som finns i kylen innan du handlar mer.

Källa: Livsmedelsverket

 

Foto: Fanni Olin Dahl/TT
Dags att sluta slänga ätbar mat, tycker Livsmedelsverket. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Förundersökning inledd om politikers lägenhet

Brott (TT)
Åklagare har beslutat att inleda en förundersökning om misstänkt bedrägeri i samband med riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahls lägenhetshyra.

"Med hänsyn till sekretess kan jag inte berätta vad som ligger till grund för mitt beslut att inleda förundersökning, eftersom det skulle riskera att skada brottsutredningen. Av samma skäl kan jag heller inte berätta vilka utredningsåtgärder som nu inledningsvis ska vidtas", säger vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren i ett pressmeddelande.

Aftonbladet avslöjade tidigare i mars att Carlsson Löfdahl under flera år hyrt sin makes lägenhet för 13 000 kronor i månaden och fått ersättning från riksdagen för det, trots att avgiften för lägenheten endast var 2 500 kronor i månaden.

Emma Carlsson Löfdahl var tidigare medlem i Liberalerna men lämnade partiet efter avslöjandet.

"Jag har haft helgen att fundera på hur jag ska göra och står fast vid mitt tidigare beslut då det gäller min riksdagsplats, jag behåller den tills åklagaren kommer med sitt beslut", skrev hon i ett Facebookinlägg där hon kritiserade både medierna och sitt tidigare parti.

Det finns i dagsläget ingen konkret brottsmisstanke mot någon person, enligt Åklagarmyndigheten.

TT söker Carlsson Löfdahl för en kommentar.
 

Foto: Henrik Montgomery/TT
Emma Carlsson Löfdahl (L). Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Ivo kräver bättre koll på familjehem

Samhälle (TT)
Många kommuner placerar utsatta barn i familjehem utan att först utreda om hemmen är lämpliga.

Enligt Ivo följer många kommuner inte de lagar som finns på området.


- Fler kommuner behöver se över sina familjehemsplaceringar. Att de verkligen har en koll på vad de håller på med, så att de följer de lagar och regler som finns inom området, säger Gudrun Kågström Lindberg, inspektör på Inspektionen för Vård och Omsorg (Ivo) till SR P4 Sörmland.

2016 startade Ivo en nationell tillsyn av kommunernas arbete med familjehemsplacerade barn, och fann då brister i 21 av 22 granskade kommuner. Ofullständiga kontroller av familjehemmen inför placeringar var ett återkommande problem och i flera fall saknades utredningar helt och hållet, konstaterade Ivo.

P4 Sörmland har granskat fler fall av placeringar, bland annat ett fall i Linköping där tre små barn och en ung kvinna placerats i ett familjehem.
Redan 2016 slog Socialtjänsten i Linköping fast att hemmet var olämpligt och utredningen kring fallet visar att socialsekreterare under två års tid känt till att familjehemsmamman hade en kriminell bakgrund, utan att vida åtgärder. Fallet är Lex Sarah anmält.

- Tyvärr tror jag det absolut finns fler ärenden där socialnämnderna inte gjort tillräckligt bra utredningar, säger Gudrun Kågström-Lindberg.

Familjehem är ett hem som på uppdrag av myndighet tar emot barn för stadigvarande vård och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Det är en aktuell term för vad som tidigare kallades fosterhem.
 

Foto: Vilhelm Stokstad
Fler kommuner behöver se över sina familjehemsplaceringar, anser Gudrun Kågström Lindberg, inspektör på Inspektionen för Vård och Omsorg (Ivo).

Läs hela inlägget »

Mässlingfall i Stockholm

Sjukvård (TT)
Ett mässlingfall har upptäckts i Stockholmsområdet, skriver Region Stockholm på sin hemsida.

Upptäckten gjordes den 22 mars på en provtagningsenhet vid Högdalens läkarhus och just nu genomförs smittspårning.

"Smittspårning innebär i det här fallet att personal från Smittskydd Stockholm kontaktat personer som kan ha utsatts för smitta", skriver Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Ett antal personer har kontaktats per telefon. Några av dem har erbjudits förebyggande behandling. Alla som har besökt mottagningen under den aktuella tiden kommer också att få informationsbrev utskickat.

Fallet är det första i Stockholm i år och det andra i Sverige. Förra året rapporterades enligt Folkhälsomyndigheten drygt 40 fall, de flesta i Västra Götaland.
 

Foto: Thomas Johansson/TT
Ett mässlingfall har upptäckts i Stockholm. För ett år sedan drabbades barnakuten vid Östra Sjukhuset i Göteborg av ett utbrott. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Lövin: MP vill inte bygga ut flygkapaciteten

Politik (TT)
Miljöpartiet och Socialdemokraterna är inte överens om att bygga ut kapaciteten på Arlanda, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) till TT.

I måndags sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) motsatsen till TT.

- Vi är inte överens om en färdplan för Arlanda. Vi är överens om att flygets utsläpp måste minska kraftigt och då behöver vi ha åtgärder för att flytta över trafik till järnväg, och vi är också överens om att blanda in biodrivmedel i flygets bränsle så att utsläppen ska minska, säger Isabella Lövin.

Enligt Tomas Eneroth (S) har regeringen en gemensam uppfattning. Han hänvisar till att statsråd från båda partierna tillsammans arbetar enligt regeringens flygstrategi. Den antogs 2017 och ledde till att Arlandarådet bildades, vars syfte är att utveckla Arlanda till Nordens ledande flygplats.

Helt orealistiskt
Rådets färdplan skulle ha presenterats i december, men är försenad.
Enligt vad TT erfar så vill Tomas Eneroth, som sitter i Arlandarådet, göra färdplanen till regeringens politik. Den skulle innebära en utbyggnad av Arlandas kapacitet.

- Vi diskuterar fortsatt kring de här frågorna i regeringen, men för Miljöpartiets del är det helt orealistiskt att vi ska bygga ut flygkapaciteten samtidigt som flyget ska minska sina utsläpp radikalt och vi ska vara nere på noll 2045. Det är ju vad Parisavtalet säger, säger Isabella Lövin.

En konflikt
Däremot behöver man bygga ut kapaciteten för att använda biodrivmedel, enligt Lövin.

TT: Det låter som att det är en konflikt mellan S och MP i regeringen i den här frågan.

- Det är ju poängen med att vi ska diskutera detta i regeringskansliet, att vi måste bli överens, säger Lövin.

I Arlandarådet sitter tre statsråd, företrädare för Trafikverket, Luftfartsverket, statliga Swedavia samt företrädare för näringsliv, kommuner och regioner.

Owe Nilsson/TT
 

Foto: Janerik Henriksson/TT
Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister Isabella Lövin (MP) intervjuas av journalister efter en interpellationsdebatt i riksdagen tidigare i mars. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Kvinna hittad död – man anhållen för mord

Brott (TT)
En man i Malmö har anhållits som misstänkt för mord sedan en kvinna hittats död i en lägenhet.

Dödsorsaken är oklar och polisen inväntar en rättsmedicinsk undersökning, rapporterar Sydsvenskan. Det misstänkta brottet utreds av polisens avdelning för brott i nära relation.

- Det finns uppgifter om att den här mannen funnits i lägenheten där kvinnan hittats. Därför behöver vi tala mer med honom, säger Nils Norling, presstalesperson hos Malmöpolisen.

Han understryker att det fortfarande är oklart vad som hänt.
 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det finns många oklarheter kring vad som hänt den kvinna som i måndags hittades död i en lägenhet i Malmö. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Hotade köpare efter avbruten Blocket-affär

Brott TT
En man som skulle säja bildäck på Blocket blev i november arg när köparen drog sig tillbaka, trots att han erbjöds däcken gratis.

Säljaren blev så upprörd att han började skicka en rad förolämpande sms till den inte längre presumtive köparen, skriver Corren.

När denne ringde upp säljaren för att få slut på situationen ska säljaren, en man i 45-årsåldern, hotat att bryta nacken av honom.

45-åringen har mot sitt nekande nu dömts till dagsböter på sammanlagt 12 000 kronor för olaga hot.

Läs hela inlägget »
Etiketter: blocket, hot

Malmös storsatsning för anvisade med uppehållstillstånd olaglig

Foto: Fredrik Sandberg/TT. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT. Arkivbild.

Text: DoldaNyheter.se
Ett byggbolag som är dotterbolag till ett bolag på Cypern skrev avtal med Malmö stad om att uppföra 133 lägenheter i Malmöstadsdelen Limhamn för anvisade med uppehållstillstånd.

- De som har fått uppehållstillstånd ska ju integreras på bästa sätt i samhället. Detta skulle vara precis tvärtom, säger Anders Olin, ledamot i kommunfullmäktige i Malmö, kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden för Sd.

Kammarrätten i Göteborg dömer ut satsningen som olaglig.
Avtalet som Malmö ingick med fastighetsbolaget – som skulle uppföra boendet – borde ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling, enligt kammarrättens dom.

Avtalet, som skrevs mellan Malmö stad och fastighetsägaren Skånska strand sommaren 2017, löpte på 20 år och skulle kosta kommunen nära 16 miljoner per år.

Läs hela inlägget »

Nya förhör i utredning om polisskjutning

Brott (TT)
Ytterligare tre personer kommer att förhöras för att komplettera utredningen av den händelse då polis sköt 20-årige Eric Torell till döds, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Förundersökningen befinner sig i sin slutfas och ärendet har precis varit på slutdelgivning, vilket innebär att de som misstänks för brott får ta del av det material som åklagaren har samlat in.

Förutom de nya förhören ska åklagaren och utredarna även gå igenom utlåtanden som kommit in.

"Det är viktigt att framhålla att det inte är säkert att åtal kommer att väckas. Nu har vi att gå igenom ytterligare material och förhör och när det är klart kommer jag att fatta beslut i åtalsfrågan", säger åklagaren Martin Tidén i en skriftlig kommentar.

Dödsskjutningen av Eric Torell, som hade Downs syndrom, skedde i Vasastan i Stockholm i augusti.
 

Foto: Joel Malmén/TT
Blommor, ljus och hyllningar vid den plats där Eric Torell dog. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

LO kritiserar lättnader i flyktinglag

Migration (TT)
Regeringens utkast till förlängning av den striktare, tillfälliga flyktinglagen får bred och skarp kritik.

LO protesterar mot lättnader, Rädda barnen vill avskaffa lagen och domstolar och kommuner undrar varför regeringen inte har analyserat följderna.

LO vill förlänga lagen, men konstaterar i sitt remissvar att förslaget i viss mån innebär uppmjukning av begränsningar i möjligheterna till uppehållstillstånd som infördes i juli 2016, efter flyktingkrisen. Då blev tillfälliga uppehållstillstånd huvudregel. I utkastet till lagrådsremiss som regeringen har begärt in synpunkter på finns bland annat förslag på att underlätta familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande.
Samtidigt föreslås att lagen ska förlängas i två år, till sommaren 2021.

"LO anser att regeringen, innan liberaliseringar genomförs av det nu gällande regelverket för migration, bör initiera en djup genomlysning av migrationens effekter på det svenska samhället", skriver organisationen.

Blir krångligare
Migrationsverket anser att regeringens utkast, med de förändringar som görs, gör att den tillfälliga lagen blir ännu krångligare att använda.
Handläggningstiderna bedöms öka när flera olika avvägningar ska göras. Enbart under 2019 kan det bli 30 000 ansökningar om förlängda, tillfälliga uppehållstillstånd.

- Det blir en allt mer komplex hantering av ärenden, säger generaldirektör Miael Ribbenvik.

Längre tid
- Det kommer att betyda att de sökande drabbas av långa handläggningstider på grund av alla de avvägningar som måste göras.
Det vore bra om lagen förtydligar vilka omständigheter som ska vägas in, säger Mikael Ribbenvik och vädjar om långsiktiga besked från regeringen om asyl- och migrationspolitiken.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) frågar sig varför regering efter regering åter kommer med ett migrationspolitiskt förslag "med mycket bristfälliga eller helt obefintliga konsekvensanalyser". SKL befarar att det aktuella förslaget kan leda till att kostnader övervältras på kommunerna, kostnader som staten måste kompensera för.

Strider mot
Rädda barnen vill avskaffa den tillfälliga lagen helt och hävdar att den strider mot FN:s barnkonvention och är mycket negativ för människors möjlighet att integrera sig i Sverige. Den är också komplicerad, bristfällig och "ger utrymme för godtyckliga tolkningar", enligt organisationen.

Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Luleå och Justitiekanslern (JK) klagar över bristen på analys. JK hade starka synpunkter på arbetet bakom en tillfälliga lagen när den kom 2016.

"Också de nu remitterade förslagen har utarbetats under kort tid och överlag saknar underlaget fortfarande nödvändiga analyser och konskvensbeskrivningar", skriver JK.

Lars Larsson/TT

Fakta: Den tillfälliga lagen
(TT)
Den tillfälliga lagen med begränsningar i möjligheterna till uppehållstillstånd infördes den 20 juli 2016 och skulle gälla i tre år.

Den innebar att tillfälliga uppehållstillstånd blev regel och att möjligheterna till familjeåterförening skars ned, samt att det blev mycket svårare att få asyl av humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn.

I januariavtalet mellan regeringspartierna S och MP plus samarbetspartierna C och L, sägs att lagen ska förlängas i två år.
Men möjligheterna till familjeåterförening öppnas delvis igen.

 

Läs hela inlägget »

Dagen D för upphovsrätten på nätet

EUBryssel, (TT:s korrespondent)
Blir det en seger för kreatörerna? Eller för nätanvändarna? Eller storbolagen? Eller några andra storbolag?

Sällan har ett EU-förslag varit så laddat som de nya regler om upphovsrätt på nätet som EU-parlamentet nu ska rösta om i Strasbourg.


Vid lunchtid på tisdagen är det tänkt att den långvariga striden ska avgöras om vad som formellt heter "upphovsrätt på den digitala inre marknaden".

Allt bottnar i ett förslag från EU-kommissionen från september 2016.

- Jag vill att journalister, utgivare och författare ska få skälig ersättning för sitt arbete, oavsett om det görs i studior eller vardagsrum, om det används offline eller online eller om det publiceras via kopieringsmaskin eller länkningar på webben, sade kommissionsordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om läget i unionen, samtidigt som förslaget presenterades.

Den lille mot den lille?
Direktivet är tänkt att ersätta gamla regler från tiden då varken Youtube eller Facebook ens existerade. Avsikten gillas av de flesta: att ge den som verkligen skapat något en större del av den ekonomiska kakan och att undvika att material används utan tillstånd.

Striden om hur man ska göra har dock blivit allt mer intensiv och laddad, framför allt när det gäller länkningar och kontroller av uppladdningar utan tillstånd.

Anhängare och motståndare har tagit till ett allt tuffare språk, med ömsesidiga beskyllningar. Båda sidor vill gärna visa upp sig som den lille, i kamp mot mäktiga storbolag – antingen i form av amerikanska nätjättar på motståndarsidan eller tyska storförlag bland anhängarna.

Många uttalanden
Inför tisdagens omröstning skickas återigen mängder av uppmaningar till parlamentsledamöterna att rösta "rätt".

"Det finns en väldigt stor risk för att den nya lagen gör mer skada än nytta. Det här är inte den moderniserade upphovsrätt som kreatörer och konsumenter behöver", säger Monique Goyens från den europeiska konsumentorganisationen BEUC i ett uttalande.

"Vi är i ett läge där det råder en skriande obalans på marknaden till kulturskaparnas nackdel. Med direktivet stärks kulturskaparnas och konsumenternas ställning", skriver Åsa Berndtsson, ordförande i den svenska organisationen Bildupphovsrätt i ett annat.

Debatt väntar
På sätt och vis har både EU-parlamentet och EU:s medlemsländer redan sagt ja till förslaget, när man enades om en kompromiss i mitten av februari.

Kompromissen måste dock befästas i nya omröstningar – först i parlamentet på tisdagen och sedan även i EU:s ministerråd. Tisdagens omröstning i Strasbourg föregås även av en parlamentsdebatt på tisdagsförmiddagen.

Wiktor Nummelin/TT
 

Fakta: Striden om upphovsrätten
(TT)
EU-kommissionen lade i september 2016 fram ett förslag till moderniserade upphovsrättsregler för att anpassa dem till den digitala utveckling som skett sedan tidigare regler infördes från början av 00-talet.

EU:s medlemsländer och EU-parlamentet enades på varsitt håll om sin syn på saken under 2018. Därefter inleddes kompromissförhandlingar för att nå en slutlig uppgörelse. I mitten av februari enades man om en kompromiss, som nu formellt måste godkännas av både EU-länderna och parlamentet.

Två av huvudfrågorna är förslagets artiklar 11 och 13. Den förstnämnda handlar om att medier som producerat material som via länkar sprids på internet ska få ersättning från plattformarna. Den senare, som i den senaste kompromissen omdöpts till nummer 17, ställer krav på plattformar att förhandsgranska och stoppa uppladdningen av upphovsrättsskyddat material – eller riskera höga böter.

De som stöder kompromissen är nöjda med att den exempelvis har undantagit mindre och nystartade plattformar. Motståndarna befarar dock att ytterst få kommer att beröras av undantagen.

 

Foto: Peter Endig/dpa/AP/TT
Framför allt i Tyskland har debatten varit het om EU:s förslag för nya regler om upphovsrätt på nätet. I helgen demonstrerade tiotusentals människor i en rad tyska städer mot förslaget. Arkivfoto.

Läs hela inlägget »

Handläggare varnad efter hot

Brott (TT)
En handläggare i Västra Götalandsregionen har fått en varning, sedan hon med olika hot försökt få ett bolag att dra tillbaka ett överklagande av en upphandling. I ett inspelat telefonsamtal, som SVT Nyheter Väst publicerat, hotar kvinnan bland annat med att företaget kommer att få dåligt rykte om de inte drar tillbaka överklagandet.

Dessutom, fortsätter hon, skulle företaget ändå inte vinna upphandlingen om den måste göras om.

- Jag kan vara riktigt ärlig mot dig nu. Skulle vi göra om så behöver jag inte göra mycket för att peta ut ert anbud, säger handläggaren i telefonsamtalet.

Efter att det inspelade samtalet blivit känt fick handläggaren en skriftlig varning.
 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
En handläggare i Västra Götaland varnas sedan hon med hot och påtryckningar försökt få ett företag att dra tillbaka ett överklagande. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Kina pekas ut för omfattande cyberspionage

Spionage (TT)
Kina knyts till omfattande industriellt cyberspionage mot Sverige, enligt FOI. Målet är att tillägna sig teknologiska spetskunskaper inom exempelvis it, flyg- och robotteknik, skriver Dagens Nyheter.
​​​​​​
- Det finns lagliga metoder som företagsförvärv, forskningssamarbeten och att man anställer utländska experter, men även illegalt cyberspionage, säger analytikern Johan Englund, som skrivit rapporten, till DN.

Flera andra myndigheter, som Säpo och FRA, har tidigare antytt att den kinesiska regimen bedriver industriellt cyberspionage i Sverige.

Ett exempel som har lyfts är den globala it-attacken Cloud Hopper, som avslöjades 2016, och där en kinesisk hackergrupp nämnts som skyldig.
Hackarna lyckades få tillgång till stora molntjänster och hemlig och känslig information – bland annat i Sverige.

Enligt rapporten skulle stölden av teknologi kunna påverka Sverige ekonomiskt och försämra företagens konkurrensmöjligheter.
 

Foto: Lise Åserud/NTB/TT
FOI knyter Kina till cyberspionage mot Sverige. Arkivbild.

Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT
Kinas strategiska mål är att bil en världsledande tillverkare av högteknologiska produkter. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Fjorton års fängelse för mord i Kävlinge

Brott (TT)
Två unga män, 22 och 17 år, döms för att ha mördat en 40-årig man i skånska Kävlinge i november i fjol. 22-åringen döms av Lunds tingsrätt till fängelse i 14 år för mord samt ringa narkotikabrott.

17-åringen, som åtalet tillhandahållit kniven och uppmanat 22-åringen att hugga offret, döms till ungdomsvård för medhjälp till grov misshandel och medhjälp till vållande till annans död.

Offret fick ett minst 14 centimeter djupt knivhugg i ryggen och 22-åringen har medgett att det var han som höll i kniven.

Händelsen inträffade kvällen den 27 november i samband med ett bråk utomhus i centrala Kävlinge. Polis tillkallades och en 40-årig som hittades skadad fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.
 

Foto: Johan Nilsson/TT
Polisens kriminaltekniker arbetar innanför en avspärrning i Kävlinge efter händelsen i november. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Soldat död under militärövning

Olycka (TT)
En kvinna i 40-årsåldern har omkommit i samband med militärövningen Northern Wind utanför Överkalix, enligt Polisen. Kvinnan ska enligt Försvarsmakten ha blivit påkörd av ett stridsfordon 90.

Nio personer var inblandade i olyckan som skedde vid 01-tiden natten mot måndag. Samtliga inblandade var svensk personal. Enligt Försvarsmakten skadades ingen förutom den avlidna kvinnan allvarligt.

Överbefälhavare Micael Bydén kommenterar händelsen på Försvarsmaktens blogg:

"Beskedet är smärtsamt och sorgset. Mina tankar går till den omkomna soldatens familj och vänner och till kamrater och kollegor vid förbandet. Det är nu viktigt att ta hand om varandra. Finnas där för att ge stöd och tröst. Parallellt med detta inleds också arbetet med att söka svaret på vad som orsakade olyckan, men också på att fortsätta verksamheten på ett säkert sätt. Jag och resten av Försvarsmakten är med er i denna svåra stund".

Polisen har upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka med rubriceringen vårdslöshet i trafik samt vållande till annans död genom arbetsmiljöbrott.

Försvarsmakten har upprättat krisstöd och personalen tas omhand på plats.

 

Foto: Johan Nilsson/TT
En soldat har omkommit i samband med militärövningen Northern Wind. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Åklagare: Kvinnor hölls fångna och våldtogs

Brott (TT)
Tre män har häktats av Göteborgs tingsrätt misstänkta för grova våldtäkter, människorov och rån.

Enligt åklagaren har brotten begåtts under några timmar en natt i mitten på februari på ett vandrarhem i centrala Göteborg. Två kvinnor är målsägande. Brottsrubriceringen talar för att kvinnorna hållits inspärrade och då utsatts för sexuella övergrepp.

- Det handlar om mycket grov brottslighet. Det är fula och allvarliga gärningar som jag påstår att de häktade gjort tillsammans och i samförstånd, säger kammaråklagare Andréas Pernmyr till Göteborgs-Posten.

De tre männen är i 20–25-årsåldern. En av dem har suttit häktad i några veckor och de andra två häktades i slutet på förra veckan. De är alla tre på sannolika skäl misstänkta för brotten, vilket är den högre misstankegraden.

- Bevisläget ser bra ut. Vi har säkrat både teknisk bevisning och det finns vittnesuppgifter, säger Andréas Pernmyr.

De tre männen nekar till brott.
 

Foto: Janerik Henriksson
Tre män har häktats av Göteborgs tingsrätt misstänkta för grova våldtäkter, människorov och rån. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Nytt rekord – tusentals tranor har anlänt

Natur (TT)
Lagom till den så kallade trandagen, som infaller i dag den 25 mars, har det slagits rekord i antalet tranor sjön Pulken i vattenriket utanför Kristianstad. Under söndagen räknades totalt 9 900 tranor vilket innebär rekord, något som P4 Kristianstad var först med att berätta.

Under lördagen nådde antalet räknade tranor 3 500, en siffra som ökade kraftigt på söndagen.

- Det bara kryllade av tranor och vi blev smått exalterade när vi insåg att det kanske skulle bli nytt rekord, säger Evert Valfridsson vid Skånes fågelklubb till SVT Nyheter Skåne.

Det gamla rekordet, som sattes i mars 2016, är enligt fågelklubben 9 800 stycken. Årets första trana siktades dock längre norrut, vid Hornborgasjön i Västergötland, redan den 17 februari – vilket är ovanligt tidigt.

Trandagen, eller tranedagen, är en lokal tradition som firas 25 mars i bland annat Småland, Öland och Blekinge. Fågeln anses vara ett kärt vårtecken, och när tranan kommer sägs dagen ha blivit så lång att det fortfarande är ljust då man går till sängs.
 

Foto: Johan Nilsson/TT
Två tranor spankulerar. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Man försökte ta polisvapen

Brott (TT)
När polisen skulle ta med den misstänkt drogpåverkade mannen för provtagning försökte han ta en av polisernas tjänstevapen. Polisen lyckades dock hindra mannen, som nu i stället sitter anhållen misstänkt för dråpförsök och för drograttfylleri.

Händelsen inträffade strax utanför Jönköping i lördags kväll, skriver polisen på sin webbplats. Ingen skadades allvarligt under tumultet.
 

Foto: Bertil Ericson/TT
En man sitter anhållen misstänkt för dråpförsök sedan han försökt ta ett vapen av en polis i samband med ett ingripande. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Sexton års fängelse för styckmordet i Kalix

Brott (TT)
En 49-årig man döms till fängelse i 16 år för att ha mördat och styckat en annan man i Kalix i slutet av oktober. 49-åringen har hävdat att han handlat i nödvärn – men den förklaringen kan inte stämma, anser Haparanda tingsrätt.

"Tingsrätten har kommit fram till att mannens uppgifter om att han utsatts för ett angrepp inte kan stämma", säger rättens ordförande, lagmannen Agneta Karlsson, i ett pressmeddelande.

Den 49-årige mannen har enligt Haparanda tingsrätt gjort sig skyldig till mord och brott mot griftefriden. Påföljden blir 16 års fängelse.
Tingsrätten har också beslutat att mannen ska utvisas och han förbjuds att återvända till Sverige.

Hittades i älven
Den 24 oktober 2018 hittades kroppsdelar i vattnet av en person som rastade sin hund längs med Kalixälvens norra strand. Offret var en 39-årig man från Georgien, som utredningen skulle visa hade mördats och styckats i ett rum på ett asylboende i centrala Kalix.

49-åringen, som är asylsökande från Ryssland, greps ett par dagar efter det att kroppsdelarna hittats och han erkände gärningarna. Men han nekar till mord, och hävdar att han handlat i nödvärn sedan 39-åringen attackerat honom med en kniv.

"Inte haft rätt"
Den beskrivning av händelseförloppet som 49-åringen gett kan dock omöjligt stämma, enligt tingsrätten, som hänvisar till vad bland annat den tekniska utredningen visat.

"Den tilltalades angrepp mot den avlidne har inte föregåtts av ett direkt angrepp från den avlidnes sida och den tilltalade har därför inte haft rätt att använda våld mot den avlidne och hans invändning om nödvärn har därför lämnats utan avseende", skriver tingsrätten.

Åklagaren yrkade på livstids fängelse, medan advokaten pläderade för att 49-åringen skulle frikännas.

Erika Nekham/TT

Foto: Polismyndigheten/TT
Fyndplatsen vid Kalixälven. Arkivbild från Polisens förundersökningsprotokoll.

Läs hela inlägget »

Malmös storsatsning för hemlösa olaglig

Samhälle (TT)
Hemlösheten tynger Malmö stad. Kommunen har tidigare laborerat med köp av bostadsrätter, fått en snabb modulsatsning förstörd av regn och stött på patrull gällande stadens storsatsning mot hemlöshet i stadsdelen Limhamn.

Nu dömer även kammarrätten i Göteborg ut satsningen – 133 lägenheter i Limhamn – som olaglig.

Orsaken? Avtalet som Malmö ingick med fastighetsbolaget – som skulle uppföra boendet – borde ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling, enligt kammarrättens dom.

Enligt Malmö rör det sig om ett hyreskontrakt, då kommunen hade för avsikt att hyra bostäderna av bolaget och sedan hyra dessa vidare till hemlösa. Rätten anser däremot att avtalets huvudsakliga syfte var att uppföra en byggnad.

Avtalet, som skrevs mellan Malmö stad och fastighetsägaren Skånska strand sommaren 2017, löpte på 20 år och skulle kosta kommunen nära 16 miljoner per år.
 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Avtalet om 133 lägenheter för hemlösa borde ha upphandlats, anser kammarrätten. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Hemtjänst-personal: Vi övervakas

VårdTT
Hemtjänsten i Göteborgs Stad fick förra året ett nytt mobilt it-system för att underlätta arbetet. Men personalen känner sig övervakad och nu har fackförbundet Kommunal gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, skriver Göteborgs-Posten.

- Vi har fått många samtal från våra medlemmar som inte orkar mer, säger skyddsombudet Silvana Vretoska till tidningen.

Under vintern har ett 50-tal arbetslag lämnat in anmälningar om brister i arbetsmiljön. Personalen menar att de övervakas av enhetschefer och administratörer som genom it-systemet kontrollerar var personalen befinner sig när de checkar in och ut hos brukarna.

- Det är olyckligt att man upplever det så. Det handlar om en process för att mäta tiden som kunden sedan betalar för, säger Katarina Meuller som är sektorschef för Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Lundby till tidningen.

Läs hela inlägget »

Dom faller efter styckmordet i Kalix

Polismyndigheten Fyndplatsen vid Kalixälven Polismyndigheten Fyndplatsen vid Kalixälven

25 mars 2019
Brott TT
Offret mördades och styckades i ett rum på ett asylboende i Kalix. Därefter dumpades likdelarna i Kalixälven. Nu kommer tingsrättens dom mot en 49-årig man som åtalats för mord och brott mot griftefriden.

Mordet ska ha skett någon gång mellan den 23 och 24 oktober i fjol. Offret var en 39-årig man från Georgien. Bara någon dag senare gjorde en hundägare det makabra fyndet av kroppsdelar vid strandpromenaden längs älven i centrala Kalix.

49-åringen, som är asylsökande från Ryssland, greps ett par dagar senare och erkände att han begått gärningen, men hävdade att han handlat i nödvärn.

Åklagaren har yrkat på livstids fängelse, medan advokaten pläderat för att 49-åringen ska frikännas.

Haparanda tingsrätt meddelar domen klockan 11.

Läs hela inlägget »

Metro riskerar företags-rekonstruktion

Ola Torkelsson/TT Det går dåligt för Metro som nu hotas av rekonstruktion. Arkivbild.
Ola Torkelsson/TT Det går dåligt för Metro som nu hotas av rekonstruktion. Arkivbild.

Ekonomi TT
Mediebolaget Metros stora skulder gör att företaget riskerar rekonstruktion, rapporterar Expressen.

- Metros vd och ägare, Christen Ager-Hanssen, säger till tidningen att han ska stämma investmentbolaget Kinnevik som sålde Metro till honom.
Vi kommer inte försätta Metro i konkurs, men en företagsrekonstruktion är naturlig eftersom Kinnevik missledde oss, säger Christen Ager-Hanssen, till Expressen.

Kronofogden har under veckan slagit till mot Metro för att driva in tidningens skatteskulder. De har kunnat beslagta 2,8 miljoner kronor från mediebolagets bankkonton. Skatteskulden är på nästan 9 miljoner.
Enligt Ager-Hanssen beror Metros kris på Kinnevik.

Kinnevik sade att bolaget skulle göra en vinst på 10 miljoner. Men i själva verket visste de att det skulle bli en förlust på över 50 miljoner kronor. Det har vi bevis på, säger han till Expressen.

Men Kinnevik hävdar att försäljningen gått helt rätt till.

Jag har inte i detalj sett vad Christen Ager-Hanssen säger. Men det jag kan säga är att vi känner oss trygga med hur försäljningen av Metro gick till. Från vårt perspektiv har försäljningen av Metro gått helt korrekt till och vi känner oss trygga med den processen, säger Kinneviks kommunikationsdirektör Torun Litzén, till Expressen.

Fakta: Metro
TT
Metro är en del av Metro Media House som ägs av investmentbolaget Custos.

Custos, då ägt av finansmannen Mats Qviberg, köpte tidningen Metros nordiska del från Kinnevik under februari 2017.

Mats Qviberg sålde sedan Custos för en krona till Christen Ager-Hanssen i maj 2017. Ager-Hanssen sade efter köpet att han var beredd att sälja Metro.

Metro Nordic Sweden AB innefattar titlar och digitala plattformar som metro.se, metrojobb.se och metromode.se samt Tidnings AB Metro som ger ut gratistidningen i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Metro Media House har drygt 100 anställda.
Källa: Metro.se, Ratsit

Läs hela inlägget »
Etiketter: metro, rekonstruktion

Föll fem våningar
– fick lindriga skador

Olycka TT
En fyraårig flicka vårdas fortfarande på sjukhus efter att ha fallit från ett fönster på sjunde våningen i ett flerfamiljshus i Göteborg på lördagen.

Flickans skador betraktades först som allvarliga, men på söndagsmorgonen bedöms skadorna enligt Sahlgrenskas pressjour som lindriga, rapporterar P4 Göteborg.

- Av okänd anledning har hon trillat ut från sjunde våningen och landat på ett plåttak i höjd med andra våningen, säger polisens presstalesperson Hans Lippens till TT.

Flickans föräldrar hämtades in till förhör på lördagskvällen och polis genomförde teknisk undersökning av lägenheten. Det har även knackats dörr i området och hållits flera förhör.

Polisen uppger att flera omständigheter tyder på oaktsamhet, och en förundersökning om vållande till kroppsskada har därför inletts.
Strax före klockan två, natt mot söndag, meddelade polisen att föräldrarna har släppts efter beslut av åklagare. Föräldrarna är dock fortfarande misstänkta.

Läs hela inlägget »
Etiketter: göteborg, fall, sahlrenska

Muslimer födda i väst svagare för extremism

Forskning (TT)
Muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden stödjer extremism i större utsträckning än muslimer som är uppvuxna på annat håll. Känslan av att vara en missgynnad grupp tycks vara mer påtaglig bland muslimer födda i väst.

En utbredd uppfattning är att hotet från jihadister kommer från platser utanför västvärlden. Detta samtidigt som en majoritet av de islamistiska terrordåden i Europa och USA är planerade och genomförda av personer som är födda och uppvuxna i västvärlden.

I ett försök att ta reda på mer har forskare på institutionen för psykologi vid Uppsala universitet jämfört muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden med muslimer som är födda utomlands, men som har emigrerat till Europa eller USA i vuxen ålder.

Det visade sig att den förstnämnda gruppen i högre grad identifierade sig med muslimer som grupp och visade större ilska över hur muslimer behandlas, jämfört med muslimer som hade emigrerat till Europa eller USA. Det viktigaste fyndet, skriver forskarna, var dock att muslimer födda i västvärlden var mer villiga att använda våld för att försvara muslimer runtom i världen.

Starkare upplevelse
Enligt forskarna, med Nazar Akrami i spetsen, kan samtliga skillnader förklaras av att muslimer födda i västvärlden har en starkare upplevelse av att de är missgynnade, jämfört med majoritetsbefolkningen där de bor, något som sin tur leder till frustration och ilska.

Denna känsla kan finnas i båda grupperna, men är mer påtaglig bland dem som är födda och uppvuxna i västvärlden. Detta eftersom de har tydligare jämförelseramar för hur muslimer behandlas i västerländska samhällen. Muslimer uppvuxna i exempelvis Sverige kan förvänta sig att ses som "riktiga" svenskar, men när de jämför sig med sina svenska klasskamrater eller kollegor upplever de att de inte behandlas på det viset.

- De flesta som är födda här tänker att "jag är svensk", men behandlas inte som en sådan, medan de som nyligen flyttat hit mer ser landet som en fristad, säger Nazar Akrami.

Inte lättkränkta
Nazar Akrami, som själv är född och uppvuxen i Irak, beskriver skillnaden mellan de båda grupperna som "ganska stor", men understryker samtidigt att det troligen finns fler förklaringar till varför vissa personer uppvisar en dragning till jihadistiskt våld.

- Det är ett annat spår i vår forskning, där vi ska titta på individuella skillnader, säger han.

I en av de sju studierna undersökte forskarna samma sak, fast bland icke-muslimer (lankeser i Danmark). Men i denna grupp syntes inte någon skillnad mellan infödda och inflyttade.

TT: Är det bara ni muslimer som är lättkränkta?

- Ha ha, nej det tror jag inte. Däremot upplever nog många sig som utsatta, eftersom muslimer sammanknippas med något negativt nästan varje dag på tv. Många av de infödda blir dessutom stämplade med en religion som de oftast inte vet något om.

Den aktuella undersökningen består av sammanlagt sju olika studier och publiceras i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.

Johan Nilsson/TT
 

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT
Muslimer under en fredagsbön i Islamic Cultural Centre i Oslo. En ny studie visar att muslimer födda i väst stödjer extremism i större utsträckning än muslimer som är uppvuxna på annat håll. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

En av fem operationssalar stängda

Vård (TT)
Personalflykten har tilltagit från operationsverksamheten på Skånes universitetssjukhus (Sus). Nu saknas tjugo narkossköterskor i Lund, skriver Sydsvenskan.

Bristen på personal gör att operationskapaciteten är nedsatt med en femtedel och en vanlig vardag behöver tio operationssalar hållas stängda.

Att personal saknas gör att arbetsbelastningen på dem som är kvar har ökat och att fler funderar på att sluta. Centraloperationen på Sus i Lund har under flera år haft problem med att specialistsjuksköterskorna flyr.
För två år sedan var det brist på operationssjuksköterskor, nu är det narkossjuksköterskorna som fått nog.

- De flesta som slutar är sådana med lång erfarenhet. Om tre personer går, kan det handla om 80–90 års samlad erfarenhet, säger Eva-Marie Möller, skyddsombud på Vårdförbundet, till Sydsvenskan.

Tidigare i år uppmanade Vårdförbundet regeringen att ta tag i vårdens bemanningskris, bland annat genom förbättrade arbetsvillkor och genom en lönesatsning.

En av verksamhetscheferna på Sus, Caroline Samuelsson, medger att den nedsatta operationskapaciteten är ett stort problem, men vilken lösning man ska välja är inte självklart.

- Vi vet att lön är viktigt och att lönepåslag ibland ger effekt. Men det finns också exempel när tidigare satsningar inte lett till minskad personalomsättning, säger hon till Sydsvenskan.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Operationssalar i Lund hålls stängda på grund av personalbrist. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Uppgifter om Vois kunder oskyddade på nätet

It-säkerhet (TT)
Uppgifter om elsparkcykelföretaget Vois kunder har legat öppet på nätet, enligt det tyska mediebolaget Bayerischer rundfunk , som granskat läckan. Det handlar om kunders namn, användarnamn och mejladresser som legat helt öppet. Bland namnen finns svenska Voi-kunder.

SVT Nyheter , som var först bland svenska medier att rapportera om läckan, har talat med it-säkerhetsexperten Anne-Marie Eklund.

- Visst, det här är förhållandevis harmlösa uppgifter i någon mening, men jag tycker absolut det är allvarligt, säger hon till SVT.

Bayerisher Rundfunk uppger att det handlar om flera hundra tusen kunduppgifter, men detta tillbakavisas av Voi. Caroline Hjelm, presschef på Voi, skriver till SVT att det rör sig om 100 000 kunders uppgifter, och att inga känsliga data ingår i det som legat öppet.
 

Foto: Johan Nilsson/TT
Uppgifter om Voi-kunder har legat öppet på nätet. Arkivbild.

Läs hela inlägget »

Man häktad efter knivattack i matbutik

Brott (TT)
En man som knivskar en kvinna på Ica Maxi i Olofström i torsdags förra veckan har häktats misstänkt för två mordförsök, rapporterar lokala medier.

Mannen, som är i 50-årsåldern, ska strax före överfallet ha försökt hugga en man i ryggen i samma butik. Den angripne räddades dock av en ryggsäck med en surfplatta i och uppfattade aldrig att han blev knivhuggen.

Polisen kunde efter att ha sett händelsen på övervakningsfilmer från butiken spåra offret.

Kniven som hittades kom från butikens sortiment. Sedan bladet gått av tros mannen ha hämtat ytterligare en kniv som han använde i attacken mot kvinnan. Hon fick allvarliga skador.
 

Läs hela inlägget »

Självmord vanligare bland lågutbildade

Hälsa (TT)
Medellivslängden ökar i Sverige – men fortfarande finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper. Självmord är exempelvis mer än dubbelt så vanligt hos lågutbildade som bland dem med högre utbildning, enligt Folkhälsomyndigheten.

- Klassklyftor leder till större risk för självmord, säger Alfred Skogberg, generalsekreterare på Suicide Zero.


Folkhälsomyndighetens årsrapport visar att klyftan mellan hälsa och utbildningsnivå är tydlig på flera områden: Fetma, hjärt-kärlsjukdom, cancer och risk för infektionssjukdomar är vanligare bland personer med endast förgymnasial utbildning. När det gäller självmord är sambandet särskilt starkt: Personer med endast förgymnasial utbildning tar sitt liv i mer än dubbelt så stor utsträckning än de som utbildat sig vidare efter gymnasiet.

Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten, säger att det dock är svårt att uttala sig om orsakssambanden. Det kan också vara så att personer med psykisk ohälsa har svårare att skaffa sig högre utbildning.

- Men det är klart att olika livsvillkor, till exempel ekonomisk utsatthet eller långtidsarbetslöshet, påverkar inte bara den fysiska utan även den mentala hälsan, säger hon.

Större nätverk
Alfred Skogberg, generalsekreterare på den ideella organisationen Suicide zero som arbetar med självmordsprevention, är däremot inte förvånad över sambandet.

- Har man en högre utbildning har man ofta ett större socialt nätverk, och även större förmåga att sätta ord på sina tankar. Deprimerade personer har ofta svårt för detta, men ju bättre man är på det, desto större chans är det att man ber om hjälp och får hjälp.

Skogberg pekar på att låg utbildning oftast innebär lägre inkomst, vilket i sin tur skapar en negativ spiral med sämre boende och ökad stress.

- Ekonomin har en jättestor roll i ens psykiska mående. När man inte når upp till idealbilden av hur livet skulle kunna vara kan man mycket väl känna sig misslyckad, man känner sig inte som en fullvärdig medlem av samhället.

Dessutom har personer med psykisk ohälsa ofta svårare att genomföra en högre utbildning.

- För den som lider av panikångest eller har depressiva perioder blir det svårt att ta en examen. Det leder till en brist på kontinuitet, både i utbildning och i arbetsliv, säger Skogberg.

Insatser behövs
Folkhälsomyndigheten vill se politiska beslut för att motverka hälsoklyftorna, och pekar på att minskade skillnader skulle vara en stor vinst både i form av minskat lidande för individer men också för samhället. Utredaren Karin Engström säger att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och att detta inte bara är en uppgift för hälso- och sjukvården, utan att man måste arbeta brett inom många områden.

- Det handlar även om insatser på såväl nationell som kommunal nivå, som till exempel skola och socialtjänst. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt.

Rapporten från Folkhälsomyndigheten pekar också på ljuspunkter som att medellivslängden fortsätter att öka och att andelen dagligrökare är sju procent, vilket är en halvering sedan 2006. Tidigare rökte kvinnorna mer än männen – gapet mellan könen har nu slutits och trots att det fortfarande finns skillnader på socioekonomisk nivå är rökningen ett exempel där utvecklingen går åt rätt håll:

- Just när det gäller rökning kan man verkligen se tydliga effekter på folkhälsan.

Daniel Martinsson/TT

Fakta: Folkhälsan i Sverige
(TT)
Medellivslängden i Sverige år 2017 var 80,7 år för män, 84,1 år för kvinnor och 82,4 år för befolkningen som helhet. I genomsnitt ökade medellivslängden 1,6 år mellan 2006–2017.
Medellivslängden i Sverige ökar för alla grupper, med undantag för kvinnor med endast förgymnasial utbildning.

Övervikt och fetma har ökat från 46 procent 2006 till 51 procent 2018. Bland personer med endast förgymnasial utbildning är 22 procent feta, och bland personer med eftergymnasial utbildning 12 procent.

Självmord är mer än dubbelt så vanligt bland lågutbildade. I gruppen med endast förgymnasial utbildning ligger antalet på 23 per 100 000 invånare, medan det i gruppen med eftergymnasial utbildning är 10 per 100 000.

Källa: Folkhälsoinstitutet

 

Läs hela inlägget »

Rekordvinnarens reaktion: Är du nykter?

Spel (TT)
Vinnarna till över en halv miljard kronor har hittats. Det rör sig om ett par i 65-årsåldern i Örebro som kammat hem Sveriges största spelvinst någonsin, skriver SVT Nyheter.

Svenska Spel har under helgen försökt att nå paret, som lämnade in de vinnande raderna som gav 562 miljoner kronor.

- Mannens första reaktion var ”Är du nykter?”. Och det var så klart min kollega, som ringde, säger Magnus Fridell på Svenska Spel till SVT.

Svenska Spel har nu kommit överens med paret om att de ska få smälta beskedet innan man kontaktar dem igen.

- Man kan ju förstå att det här inte är helt lätt att begripa.

- Vi frågade till och med innan om han var redo att ta emot beskedet om hur mycket pengar det handlar om. Och då sa han "Jag står upp nu, men då kanske jag ska sätta mig ner", säger Magnus Fridell.
 

Läs hela inlägget »

Varning för laviner i norra Sverige

Olyckor (TT)
Det är betydande fara för laviner på många håll i fjällen. Skidåkare bör vara extra varsamma.

- Man ska vara mycket försiktig när man väljer var och hur man åker, säger Mattias Tarestad på Naturvårdsverket.

Tre personer tog sig ur en lavin i Åre oskadda på måndagen. En fjällräddningsinsats påbörjades på plats men enligt polisen kunde personerna ta sig ur själva. Inga fler personer ska ha befunnit sig i området.

Naturvårdsverket varnar nu för laviner i norra Sverige. I den senaste prognosen bedöms lavinfaran som betydande i Södra Jämtlandsfjällen och västra Härjedalsfjällen under måndagen och tisdagen. Det innebär en trea på den femgradiga skalan och Naturvårdsverket uppmanar åkare att vara försiktiga eftersom att det kan bli riktigt farligt.

"Farliga laviner"
- Det är troligt att en skidåkare eller en skoteråkare startar en lavin om man åker på fel plats. Att lavinfaran bedöms som betydande betyder att man kan skada sig men även omkomma, det är troligt med farliga laviner på vissa platser, säger Mattias Tarestad, lavinexpert på Naturvårdsverket.

- Man ska bedöma snötäcke och terräng noggrant.

Viktigt med kunskap
Ett generellt råd är att läsa lavinprognoserna och sedan använda den informationen på fjället, berättar Mattias Tarestad.

Off pist-åkning innebär att åkare ger sig ut bortom skidanläggningarnas områden för att och hitta bra snö. Då är det framför allt viktigt med kunskap och medvetenhetm, men även att hålla koll på lutningen i backarna.

- Man bör vara medveten om att det är farliga förhållanden. Det är troligt att du startar en lavin om du åker på fel plats. Det kan vara lätt att säga att man vet vad som är fel plats men när man väl är ute måste man känna igen det. Har man inte kunskaperna och kompetensen då bör man göra något alternativt som att stanna i pisten och åka där, säger Mattias Tarestad.

Beri Zangana/TT
 

Läs hela inlägget »

Entré till nattklubb förstörd i explosion

Brott (TT)
En kraftig explosion inträffade vid en nattklubb vid Stortorget i Malmö natten mot måndag. Fönsterrutor krossades och klubbens entré förstördes i smällen. Ingen har gripits för dådet.

Polisen fick larm om en kraftig smäll vid midnatt. Platsen spärrades av och flera patruller skickades dit. Efter att polisens bombgrupp säkrat området kunde en teknisk undersökning genomföras.

Händelsen rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse.

- Det finns en anledning att misstänka att man har använt något kraftigare än en fyrverkeripjäs vid Stortorget. Skadorna och omfattningen ger en liten inblick i vad som kan ha använts, säger polisens presstalesperson Patric Fors till SVT Nyheter Skåne.

Vid 15.30-tiden på måndagen uppger polisen för TT att ingen ännu har gripits.

Förutom skadorna vid nattklubben krossades rutor på en fastighet mittemot. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada.

Tidigare under söndagskvällen larmades Malmöpolisen om en explosion i entrén till ett flerfamiljshus i stadsdelen Hyllie. Enligt polisen finns inget samband mellan explosionerna.
 

Foto: Johan Nilsson/TT
Polisens bomb- och kriminaltekniker undersöker den söndersprängda entrén till en nattklubb på Stortorget i Malmö tidigt på måndagsmorgonen.

Läs hela inlägget »

SD-politiker vill lämna efter moskéförslag

Politik (TT)
Sverigedemokraten Mark Collins tänker lämna partiet efter intern kritik mot hans förslag att bygga en moské, rapporterar P4 Västernorrland.

Collins, ledamot i kommunfullmäktige i Kramfors, lämnade in en motion om att en moské borde byggas för att locka muslimer till Höga kustenområdet.

Förslaget fick stark kritik inom det egna partiet, och SD:s presschef Henrik Gustafsson kallade förslaget "beklämmande och felaktigt" i en skriftlig kommentar till TT.

Mark Collins ska nu hoppa av från SD.

- Nu lämnar jag partiet, jag ställer inte upp på sådana här Nürnberglagar.
Det här är helt vansinne, det är 2019 nu, säger han.

På frågan om vad som händer nu säger han att han precis har ställt den frågan till kommunsekreteraren.

- Hon svarar att jag sitter kvar i kommunfullmäktige, men som politisk vilde om inget annat parti vill ha mig.
 

Läs hela inlägget »

There are no entries for this period.