dolda ny logga mindre

LO kritiserar lättnader i flyktinglag

LO kritiserar lättnader i flyktinglag

Migration (TT)
Regeringens utkast till förlängning av den striktare, tillfälliga flyktinglagen får bred och skarp kritik.

LO protesterar mot lättnader, Rädda barnen vill avskaffa lagen och domstolar och kommuner undrar varför regeringen inte har analyserat följderna.

LO vill förlänga lagen, men konstaterar i sitt remissvar att förslaget i viss mån innebär uppmjukning av begränsningar i möjligheterna till uppehållstillstånd som infördes i juli 2016, efter flyktingkrisen. Då blev tillfälliga uppehållstillstånd huvudregel. I utkastet till lagrådsremiss som regeringen har begärt in synpunkter på finns bland annat förslag på att underlätta familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande.
Samtidigt föreslås att lagen ska förlängas i två år, till sommaren 2021.

"LO anser att regeringen, innan liberaliseringar genomförs av det nu gällande regelverket för migration, bör initiera en djup genomlysning av migrationens effekter på det svenska samhället", skriver organisationen.

Blir krångligare
Migrationsverket anser att regeringens utkast, med de förändringar som görs, gör att den tillfälliga lagen blir ännu krångligare att använda.
Handläggningstiderna bedöms öka när flera olika avvägningar ska göras. Enbart under 2019 kan det bli 30 000 ansökningar om förlängda, tillfälliga uppehållstillstånd.

- Det blir en allt mer komplex hantering av ärenden, säger generaldirektör Miael Ribbenvik.

Längre tid
- Det kommer att betyda att de sökande drabbas av långa handläggningstider på grund av alla de avvägningar som måste göras.
Det vore bra om lagen förtydligar vilka omständigheter som ska vägas in, säger Mikael Ribbenvik och vädjar om långsiktiga besked från regeringen om asyl- och migrationspolitiken.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) frågar sig varför regering efter regering åter kommer med ett migrationspolitiskt förslag "med mycket bristfälliga eller helt obefintliga konsekvensanalyser". SKL befarar att det aktuella förslaget kan leda till att kostnader övervältras på kommunerna, kostnader som staten måste kompensera för.

Strider mot
Rädda barnen vill avskaffa den tillfälliga lagen helt och hävdar att den strider mot FN:s barnkonvention och är mycket negativ för människors möjlighet att integrera sig i Sverige. Den är också komplicerad, bristfällig och "ger utrymme för godtyckliga tolkningar", enligt organisationen.

Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Luleå och Justitiekanslern (JK) klagar över bristen på analys. JK hade starka synpunkter på arbetet bakom en tillfälliga lagen när den kom 2016.

"Också de nu remitterade förslagen har utarbetats under kort tid och överlag saknar underlaget fortfarande nödvändiga analyser och konskvensbeskrivningar", skriver JK.

Lars Larsson/TT

Fakta: Den tillfälliga lagen
(TT)
Den tillfälliga lagen med begränsningar i möjligheterna till uppehållstillstånd infördes den 20 juli 2016 och skulle gälla i tre år.

Den innebar att tillfälliga uppehållstillstånd blev regel och att möjligheterna till familjeåterförening skars ned, samt att det blev mycket svårare att få asyl av humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn.

I januariavtalet mellan regeringspartierna S och MP plus samarbetspartierna C och L, sägs att lagen ska förlängas i två år.
Men möjligheterna till familjeåterförening öppnas delvis igen.

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter