dolda ny logga mindre

Ivo kräver bättre koll på familjehem

Ivo kräver bättre koll på familjehem

Samhälle (TT)
Många kommuner placerar utsatta barn i familjehem utan att först utreda om hemmen är lämpliga.

Enligt Ivo följer många kommuner inte de lagar som finns på området.


- Fler kommuner behöver se över sina familjehemsplaceringar. Att de verkligen har en koll på vad de håller på med, så att de följer de lagar och regler som finns inom området, säger Gudrun Kågström Lindberg, inspektör på Inspektionen för Vård och Omsorg (Ivo) till SR P4 Sörmland.

2016 startade Ivo en nationell tillsyn av kommunernas arbete med familjehemsplacerade barn, och fann då brister i 21 av 22 granskade kommuner. Ofullständiga kontroller av familjehemmen inför placeringar var ett återkommande problem och i flera fall saknades utredningar helt och hållet, konstaterade Ivo.

P4 Sörmland har granskat fler fall av placeringar, bland annat ett fall i Linköping där tre små barn och en ung kvinna placerats i ett familjehem.
Redan 2016 slog Socialtjänsten i Linköping fast att hemmet var olämpligt och utredningen kring fallet visar att socialsekreterare under två års tid känt till att familjehemsmamman hade en kriminell bakgrund, utan att vida åtgärder. Fallet är Lex Sarah anmält.

- Tyvärr tror jag det absolut finns fler ärenden där socialnämnderna inte gjort tillräckligt bra utredningar, säger Gudrun Kågström-Lindberg.

Familjehem är ett hem som på uppdrag av myndighet tar emot barn för stadigvarande vård och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Det är en aktuell term för vad som tidigare kallades fosterhem.
 

Foto: Vilhelm Stokstad
Fler kommuner behöver se över sina familjehemsplaceringar, anser Gudrun Kågström Lindberg, inspektör på Inspektionen för Vård och Omsorg (Ivo).

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter