dolda ny logga mindre

Tre fjärdedelar har tillgång till fiberkabel

Tre fjärdedelar har tillgång till fiberkabel

It TT
Mer än tre fjärdedelar av Sveriges hushåll har nu tillgång till bredband genom optisk fiberkabel.

Men Svenska stadsnätsföreningen oroar sig för digitalt utanförskap om inte regeringen ökar stödet till utbyggnaden.

Den pågående utbyggnaden av optisk fiberkabel innebär att 77 procent av hushållen hade tillgång till fiberbredband under 2018, visar Post- och telestyrelsens (PTS) statistik. Räknas även de hushåll som ligger i den absoluta närheten till en fiberansluten byggnad, och därmed snabbt skulle kunna få egen tillgång, är siffran 88 procent.

PTS ser ingen dipp
Utbyggnadstakten under 2018 var 4,8 procentenheter, som är något lägre än under 2017. Men Jens Ingman, marknadsanalytiker på PTS, är optimistisk.

- Den går lite långsammare än året före, å andra sidan så fortsätter utbyggnaden. Vi kan inte se i statistiken att den dippar, vilket man skulle kunna befara i och med att utbyggnaden kommer längre och längre ut i landet, säger Ingman.

Branschorganisationen Svenska stadsnätsföreningens vd Mikael Ek oroar sig dock för att takten inte är tillräckligt snabb för att nå regeringens mål till 2025 om att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredbandshastigheter på 1 gigabit per sekund.

- Takten måste egentligen öka om man ska klara av att nå målet, det innebär att det krävs extraordinära insatser, säger Ek.

"Kan leda till utanförskap"
Svenska stadsnätsföreningen vill därför att regeringen ökar stödet till bredbandsutbyggnaden, både med mer pengar och förändrade regler som gör det möjligt för kommuner att hjälpa varandra i högre utsträckning.

- Det sker en omvandling av samhället från analogt till digitalt, där allt mer av den offentliga välfärden kommer att skötas digitalt. Har jag inte en tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling så hamnar jag i ett utanförskap under de kommande åren när digitaliseringen ökar, säger Ek.
Erik Paulsson Rönnbäck/TT

Fakta: Fiberutbyggnaden i Sverige
TT
77 procent av hushållen och 73 procent av arbetsplatserna hade tillgång till fiberkabel under 2018. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter för hushållen och drygt 6 procentenheter för arbetsplatserna jämfört med 2017. Snabbast är ökningen i Hallands län, följt av Blekinge och Jönköpings län.

61 procent av enfamiljshusen är fiberanslutna, jämfört med cirka 53 procent under 2017.
Källa: Post- och telestyrelsen

Etiketter: sverige fiber it

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter