dolda ny logga mindre

Nu blir det förbjudet att överge husdjur

Nu blir det förbjudet att överge husdjur

Djur TT
Är de hemska utsagorna om övergivna sommarkatter historia? Om förövare avslöjas kommer de inte längre att kunna gå fria – på måndag blir det uttryckligen förbjudet att överge katter och andra tamdjur.

Efter 30 år är det nu dags för en ny djurskyddslag. Från den 1 april gäller, förutom förbudet att överge tamdjur, att de djur som deltar i tävling ska omfattas av ett stärkt skydd.

Misskötsel och utbildning
Det ställs även tydligare krav på att djur ska skyddas från skaderisker och sjukdomar.

- Nu kan vi på ett annat sätt ställa krav när vi ser att djuren far illa, säger Skånes länsveterinär Juha Toropainen till TT och fortsätter:

- Kompetenskrav har förtydligats, så att den som har djur måste ha tillräcklig kunskap för att tillgodose djurens behov.

TT: Vad innebär det?
- Vi säger att du anmäls för din hundhållning. Vi märker att hunden far illa med oklippta klor och tandsten, och när vi ställer frågor och märker att du inte kan något om hund – då kan vi säga att du ska gå en utbildning. Sedan följer vi upp dig.

Slutet för sommarkatter?
I nuläget kan det finnas tusentals katter i Sverige som är hemlösa. Fortfarande överger ägare sina katter när semestern är slut, eller när de inte orkar eller vill ta hand om djuren längre. Lagen förbjuder nu uttryckligen ägare att lämna sina djur, men frågan är om det innebär slutet för de tragiska historierna?

- Problemet med övergivna katter är ofta att de inte är chippade, påpekar Juha Toropainen.

- Vi vet inte vem som är ägare, då är det svårt att hålla någon ansvarig, säger han och fortsätter:

- Det är frågan om hur mycket lagstiftning kan ändra hur folk överger djur, men vi kan förelägga och ta beslut. Så det är bra att det förtydligas.

Lex Maja gäller också
Juha Toropainen vill också lyfta fram en aktuell ändring som rör annan lagstiftning – och som innebär att den så kallade "lex Maja" blir verklighet. Från och med nu kan nämligen hemtjänst och socialtjänst anmäla djurskyddsproblem.

Tidigare har de på grund av stark sekretess inte kunnat anmäla när djur far illa, vilket har lett till tragiska saker.

- Nyligen blev det känt att katten Maja dog när hennes matte hamnade på sjukhus. Med hänvisning till sekretessbestämmelserna valde hemtjänsten att inte göra något när katten svalt ihjäl ensam i en lägenhet. Men från och med måndag får hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänsten bryta sekretessen vid vanvård av djur – och helt enkelt anmäla det.
Anna Karolina Eriksson/TT

Fakta: Ny djurskyddslag
TT
Djurskyddslagen ändras efter 30 år. Samma dag börjar också en ny djurskyddsförordning gälla, som innehåller mer detaljerade bestämmelser.

Det här rör bland annat:
• Förbud mot att överge tamdjur
• Krav på att djur ska hållas lösgående: Djur får inte vara uppbundna eller på annat liknande sätt förhindrade att röra på sig.
• Stopp för elefanter på cirkus: Enligt den nya djurskyddsförordningen blir det förbjudet att offentligt visa upp en rad djur – från apor till sjölejon och elefanter – vid en cirkus eller liknande verksamhet.
• Kompetenskrav för djurhållare: Den som har hand om ett djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.
• Möjlighet för vård och socialtjänst att anmäla djurskyddsproblem hos privatpersoner: En ny sekretessbrytande bestämmelse gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att i vissa fall lämna uppgifter om problem rörande djur.
Källa: Riksdagen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter