dolda ny logga mindre

Spelproblemen ökar – kvinnor hårdast drabbade

Spelproblemen ökar – kvinnor hårdast drabbade

Spel TT
Svenskarna med allvarliga spelproblem har blivit 45 procent fler under de senaste tre åren, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.
Kvinnor utgör för första gången en majoritet av gruppen sedan studien påbörjades 2008.


Spelandet om pengar har fått stor uppmärksamhet i medierna på sistone, bland annat sedan civil- och konsumentminister Ardalan Shekarabi (S) underkänt branschens förslag till riktlinjer för spelreklam och hotat med skärpt lagstiftning.

Nu presenterar Folkhälsomyndigheten en undersökning som kan ge färsk ammunition till dem som vill begränsa spelbolagens marknadsföring: antalet svenskar med så allvarliga spelproblem att de kan klassas som spelberoende har nämligen ökat med 45 procent under åren 2015-2018, från omkring 31 000 till 45 000 personer.

- Trender av det här slaget är alltid obehagliga. Det visar att någonting händer som vi bör försöka hitta ett sätt att begränsa och förändra, säger Ulla Romild,utredare vid Folkhälsomyndigheten och den som lett studien.

Drabbar anhöriga
Det finns inga exakta siffror, men Ulla Romild uppskattar att omkring 30 000 barn bor i familjer där minst en förälder har spelproblem.

- Spelproblem får väldigt långtgående konsekvenser som psykisk ohälsa och självmordsproblematik, och som även drabbar familj och närstående. Vi vet inte vad det kostar för samhället, men det är ganska stora pengar, säger Romild.

Ökningen är störst bland kvinnor som nu utgör 64 procent av gruppen, jämfört med 18 procent i en liknande mätning från 2015. Ulla Romild säger att en förklaring till skiftet kan vara att spelbolagen riktat in sig på den kvinnliga målgruppen, men också att fler kvinnor än tidigare spelar på nätkasinon.

- Tillgängligheten till spel har ökat och de finns nu i mobilen hos var och en. Just tillgängligheten är den stora riskfaktorn för att utveckla spelproblem, säger Romild.

Snabba besked
Håkan Wall, legitimerad psykolog som forskar om spelberoende vid Karolinska institutet i Stockholm, delar bilden av att nätkasinon kan förklara ökningen av spelproblem bland kvinnor.

- I min forskning kan jag se att kvinnorna i väldigt stor utsträckning spelar på onlinecasinon, och att just den gruppen har mer problem än de som ägnar sig åt andra spelformer, säger Wall.

Spelformen är särskilt riskabel på grund av sin utformning.

- Det tar bara några sekunder från att man satsar pengarna till en eventuell vinst eller förlust, jämfört med lotteri där det kanske tar en hel vecka. Det öppnar för att spela mycket under kort tid, och det är också vanligt att personer med spelproblem försöker vinna tillbaka sina pengar, säger han.

Ministern utesluter ingenting
Folkhälsomyndighetens undersökning bekräftar enligt Ardalan Shekarabi den bild som regeringen tidigare haft av situationen, som låg till grund för omregleringen av spelmarknaden och den nya spellag som började gälla vid årsskiftet.

- Men det finns fortfarande en problematisk fråga kvar. Det som jag ser som den stora risken för spelkonsumenterna är spelreklamen, det är därför vi lägger ner mycket energi på att skärpa reglerna där, säger han.
Enligt Shekarabi kommer regeringen "i närtid" att redovisa den framtida processen i frågan.

- I det här läget har jag inte uteslutit några som helst alternativ, jag har till och med träffat företrädare för Italiens regering och tittat på totalförbud mot spelreklam. Det är vårt sistahandsalternativ, säger Shekarabi.
Erik Paulsson Rönnbäck/TT

Fakta: Så gjordes undersökningen
TT
Drygt 5 000 svenskar i åldrarna 16-87 har svarat på frågor om sitt spelande och dess konsekvenser i Folkhälsomyndighetens studie Swelogs.
Datainsamlingen genomfördes under hösten 2018 med hjälp av webbenkät, telefonintervjuer eller postenkät. Svarsfrekvensen var 38 procent.
Swelogs är en världens största långsiktiga befolkningsstudier som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Studien har pågått sedan 2008.
Studien räknar inte in personer som har slutat spela men fortfarande lider av sviterna av ett tidigare problematiskt spelande.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Fakta: Nya spellagen
TT
Marknaden för vadhållning på sport, nätkasino och bingo öppnades vid årsskiftet för samtliga aktörer som ansökt och fått licens i Sverige.
Bolagen måste betala 18 procent i skatt.
Alla spelbolag med licens måste registrera sina spelare. Med tillståndet följer också att motverka spelmissbruk. Olika former av bonus för att locka till spel blir förbjudet. All marknadsföring ska ske med måttfullhet.
Spel för allmännyttiga ändamål, olika former av lotterier, kommer fortsatt att vara reglerat och skattebefriat.
Lotteriinspektionen byter namn till Spelinspektionen som kommer att utöva tillsyn på spelområdet.
Källa: Spelinspektionen

Fakta: Ring hit om du har spelproblem
TT
Personer som upplever problem eller oroar sig för sitt spelande kan ringa kostnadsfritt och anonymt till Stödlinjen på telefonnummer 020–819 100.
Linjen riktar sig både till dem som spelar och till anhöriga. De som arbetar på Stödlinjen har tystnadsplikt.
Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning på uppdrag av socialdepartementet.
Källa: Stödlinjen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter