dolda ny logga mindre

Ny teknik upptäcker fler droger i blod

Ny teknik upptäcker fler droger i blod

Brott TT
Polisens möjligheter att upptäcka olagliga substanser via blodprov har förbättrats väsentligt det senaste året sedan Rättsmedicinalverket infört en ny analysmetod.

- För alla droggrupper har vi ökade positiva resultat, säger Robert Kronstrand, toxikolog på Rättsmedicinalverket i Linköping.

För ett drygt år sedan började Rättsmedicinalverket, som bland annat analyserar blod för polisens räkning, använda en ny analysmetod. Elisa, som metoden kallas, skulle förbättra möjligheterna att upptäcka olagliga narkotikasubstanser via blod. Genom metoden kunde man bland annat lägga till två nya substanser, tramadol och buprenorfin, till det "vanliga paket" som alltid testas för vid narkotikaanalyser av blod.
Tidigare krävdes en ganska dyr verifikationsanalys för att kunna testa blodet för de substanserna, test som i de allra flesta fall kom tillbaka negativa, säger Robert Kronstrand.

Fem gånger så många positiva resultat
Efter teknikbytet till Elisa har resultaten snarare varit tvärtom. Nu får man fem gånger så många positiva resultat för de två nya substanserna jämfört med tidigare – från 152 positiva resultat för de båda substanserna innan, till 673 efter, under en jämförbar period.
Tekniken ger också fler positiva resultat för de substanser som sedan tidigare alltid testats för.

- Elisa gör att vi kan hitta lägre nivåer av missbruksmedel i blod, vilket är viktigt, säger Robert Kronstrand.

Ny metod
- Den nya metoden tar lite mer tid i anspråk än den gamla tekniken, men teknikbytet var rätt val, säger Robert Kronstrand.

- Man kan säga att vi har ökat kvaliteten, och nu har vi köpt ett nytt instrument som dubblar kapaciteten i antalet prov vi kan analysera med Elisa. Så vi satsar, och det finns möjligheter att utveckla det ytterligare, om polisen skulle önska det.
Marc Skogelin/TT

Fakta: Blodscreening
TT
Med den gamla metoden för så kallad blodscreening fick Rättsmedicinalverket – som hanterar blod- och urinprov från polisen – svar om fem olika substanser.

Men den nya analysmetoden Elisa ges svar om sju substanser.
Screeningen är det första steget när ett blodprov analyseras. Vid träff på en drog går laboratoriet vidare med en mer resurskrävande analys för att verifiera det första utslaget.

Med en utökad screening kan totalt tolv drogtyper hittas: cannabinoider, amfetaminer, opiater, kokainmetaboliter, bensodiazepiner, buprenorfin, metadon, tramadol, oxikodon, fentanyl, zolpidem och MDMA.
Källa: Rättsmedicinalverket

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter