dolda ny logga mindre

Budgeten: Två miljarder till miljö och klimat samt mer skatter

Budgeten: Två miljarder till miljö och klimat samt mer skatter

Politik TT
När regeringen och partierna bakom januariöverenskommelsen i dag levererar sin första budget blir det drygt 4,5 miljarder till bland annat miljö- och lärarassistenter 2019.
Men vårändringsbudgeten innehåller även höjda miljöskatter och besparingar.


Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger på onsdagen fram det första resultatet av sitt budget- och regeringssamarbete med Centern och Liberalerna. De flesta av förslagen i vårändringsbudgeten, eller satsningarna som regeringar brukar kalla dem, gjordes upp i grova drag redan under de utdragna regeringsförhandlingarna några veckor över jul och nyår.

- Utifrån förutsättningarna så är det en rivstart, säger dock finansminister Magdalena Andersson (S).

Hon pekar på att de 20 miljarder i skattesänkningar för 2019, som Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) fick igenom med stöd av Sverigedemokraterna i riksdagen strax före jul, har ätit upp en stor del av pengarna till reformer.

Flera återställare
Vårändringsbudget innehåller en rad förändringar jämfört med M:s och KD:s budget, eftersom regeringen och dess partners vill återställa saker och göra sina egna avtryck i 2019 års budget.

Till exempel blir flygskatten kvar, som annars skulle ha avskaffats i sommar.

Även en stor del av de besparingar som M och KD gjorde i miljö- och klimatpolitiken rivs upp och pengar läggs tillbaka.

Av de 4,5 miljarder kronor till nya satsningar som finns i vårändringsbudgeten, handlar omkring två miljarder om miljö och klimat. Alla satsningar har ännu inte presenterats.

Höjda miljöskatter
Åtgärderna för 4,5 miljarder finansieras bland annat genom bibehållen flygskatt, ändringar i biståndet, långsammare utbyggnadstakt i vuxenutbildningen, besparingar i näringspolitiken och äldreomsorgen, samt höjda miljöskatter för drygt 540 miljoner kronor.

Parallellt med vårändringsbudgeten lägger finansministern fram den så kallade vårpropositionen med prognoser och riktlinjer för regeringens framtida ekonomiska politik.

Efter den här turbulenta tiden (med regeringsombildningen) så råder återigen ordning och reda, säger Magdalena Andersson.

- Vi kan långsiktigt ta itu med de utmaningar vi ser i Sverige, där vi behöver korta vårdköer, barnen behöver lära sig mer i skolan och vi måste ta oss an klimatutmaningen.

Fakta: Budgetförslagen
TT
Förslag som har presenterats hittills:
Rusta arbetssökande för jobb: 340 miljoner kronor (mkr).
Sänkt arbetsgivaravgift för unga under 18 år: 380 mkr.
Sänkt arbetsgivaravgift i två år för egenföretagares första anställd: 120 mkr.
Lägre moms på naturguider: 170 mkr.
Förenklingar för nystartsjobb: 45 mkr.
Mer pengar till assistansersättning: 150 mkr.
Delegation mot segregation: 11 mkr.
Stöd till tjej- och kvinnojourer: 40 mkr.
Stöd för att motverka våld i nära relationer: 45 mkr.
Fler lärarassistenter: 475 mkr.
Stöd för torkdrabbade lantbrukare: 350 mkr.
Klimatåtgärder inom klimatklivet: 750 mkr.
Nattåg till Europa: 50 mkr.
Investeringsstöd för mindre klimatutsläpp: 100 mkr.
Bättre havsmiljö: 200 mkr.
Solcellsstöd: 300 mkr.
Stöd för våtmarker: 200 mkr.
Ersättning till skogsägare med skyddad skog: 150 mkr.
Stöd för värdefull natur: 100 mkr.
Finansiering som har presenterats hittills:
Bibehållen flygskatt: 785 mkr.
Höjd skatt på fossileldad kraftvärme: 182 mkr.
Höjd skatt på diesel i gruvfordon: 140 mkr.
Höjd kemikalieskatt: 220 mkr.
Omprioriterade anslag klimatpolitik: 285 mkr.
Avräkningar på biståndet: 700 mkr.
Högskolan byggs ut långsammare: 335 mkr.
Oanvända statsbidrag för yrkesvux: 397 mkr.
Lägre anslag för näringslivspolitik: 250 mkr.
Övriga anslagsminskningar: 440 mkr.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter