dolda ny logga mindre

Tre av fyra toppsvenskar lämnar EU-politiken

Tre av fyra toppsvenskar lämnar EU-politiken

Per Groth/TT Cecilia Wikström är en av Sveriges mest inflytelserika politiker i Europaparlamentet. Arkivbild.
Per Groth/TT Cecilia Wikström är en av Sveriges mest inflytelserika politiker i Europaparlamentet. Arkivbild.

Politik TT
Fyra svenskar tar sig in på listan när organisationen Votewatchrankar de 100 mest inflytelserika politikerna i Europaparlamentet.
Men bara en av dem ställer upp för omval i maj.


Cecilia Wikström (L) på 22:a plats ligger högst av de fyra svenskarna i Votewatchs rankning av de 751 ledamöterna den gångna mandatperioden (2014–2019). Hon har dock meddelat att hon lämnar politiken efter att ha petats som Liberalernas toppkandidat inför EU-valet.

Övriga tre är miljöpartisterna Bodil Valero (57:e plats) och Linnéa Engström (87) samt socialdemokraten Marita Ulvskog (92). Bara Valero är valbar till en ny mandatperiod när det är dags för svenskarna att lägga sina röster i EU-valet den 26 maj.

- Jag blev överraskad, men det är roligt, säger Bodil Valero till TT om sin placering.

Ordförandeskap i diverse utskott och liknande poster kan ge en skjuts uppåt vad gäller mätbart inflytande – listan toppas av italienaren Antonio Tajani, som är EU-parlamentets talman. Men Valero är ett exempel på att det även går att få inflytande på andra sätt.

"Hitta rätt personer"
Hon lyfter fram vikten av att vara aktiv i utskotten, av att påverka lagstiftningsarbetet i parlamentet, till exempel genom att skriva ändringsförslag och vara aktiv i förhandlingarna.

Dessutom handlar mycket om relationerna i maktens korridorer, om att nätverka både i och utanför parlamentet, säger Bodil Valero.

- Det handlar om att hitta rätt personer i de andra partigrupperna, som det går att arbeta med. Som man hela tiden kan ha en öppen dialog med, och påverka de andra att gå med på det man själv vill. Så jag har skaffat mig goda relationer till många i de andra partigrupperna.

Slutligen understryker Bodil Valero hur viktigt det är att vara på plats för parlamentets omröstningar. Hon säger själv att hon knappt missat några under sina fem år i Bryssel och Strasbourg.

"Lite tokigt"
Marita Ulvskog är inne på samma spår i en intervju med Arbetet :

- För det första måste man vara där. Man måste gå på vartenda möte eftersom det hela tiden kommer upp saker som man antingen måste ställa sig i vägen för men även bejaka så att det går åt rätt håll. Det går inte att sitta i ett hörn och vara blyg, utan att försöka dominera, säger Marita Ulvskog till tidningen.

Hon är en av flera svenska ledamöter som gjort sitt i EU-parlamentet. Att många lämnar på en gång är synd eftersom det påverkar Sveriges inflytande i EU, anser Bodil Valero.

- Det är lite tokigt att nästan alla partier byter ut sina ledamöter samtidigt, säger hon.

- Det tar några år innan man kan det här jobbet.
Johannes Cleris/TT

Fakta: Topp 100-listan
TT
Sammanställningen som Votewatch har gjort säger inget om hur parlamentets 751 ledamöter använder sitt inflytande. Det är en kvalitativ och kvantitativ studie som ger en bild av politikernas möjligheter att få saker gjorda. I den väger man in faktorer som resultat i omröstningar, roller i parlamentet samt kontakter med bland annat medier, företag, organisationer och andra EU-institutioner.

En del länders politiker överpresterar enligt Votewatch i parlamentet sett till invånarantal och politisk tyngd i EU, som Finland. Andra underpresterar, som Frankrike.
Källa: Votewatch

Fakta: Svenskarna i EU-parlamentet
TT
Här är de 20 svenska ledamöterna i det nu sittande EU-parlamentet:
Namn parti ledamot sedan kandiderar igen?
Christofer Fjellner M juli 2004 nej
Anna Hedh S juli 2004 nej
Gunnar Hökmark M juli 2004 nej
Anna Maria Corazza Bildt M juli 2009 nej
Olle Ludvigsson S juli 2009 nej
Marita Ulvskog S juli 2009 nej
Cecilia Wikström L juli 2009 nej
Max Andersson PV juli 2014 ja
Malin Björk V juli 2014 ja
Fredrick Federley C juli 2014 ja
Jytte Guteland S juli 2014 ja
Peter Lundgren SD juli 2014 ja
Soraya Post FI juli 2014 ja
Bodil Valero MP juli 2014 ja
Kristina Winberg SD juli 2014 ja
Linnéa Engström MP oktober 2014 nej
Jasenko Selimovic L september 2015 nej
Jakop Dalunde MP juni 2016 ja
Aleksander Gabelic S april 2018 ja
Anders Sellström KD oktober 2018 nej
Fotnot: De fem sista har kommit in som ersättare i EU-parlamentet i stället för Isabella Lövin (Engström), Marit Paulsen (Selimovic), Peter Eriksson (Dalunde), Jens Nilsson (Gabelic) och Lars Adaktusson (Sellström). Max Andersson valdes in för MP, men har lämnat partiet och är nu medlem i nystartade Partiet Vändpunkt.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter