dolda ny logga mindre

Så många väntas söka asyl i Sverige

Så många väntas söka asyl i Sverige

Adam Wrafter/SvD/TT Migrationsverket står fast vid sin tidigare prognos för antalet asylsökande i Sverige. Arkivbild.
Adam Wrafter/SvD/TT Migrationsverket står fast vid sin tidigare prognos för antalet asylsökande i Sverige. Arkivbild.

Migration TT
Cirka 21 000 personer väntas söka asyl i Sverige under 2019, och cirka 22 000 personer väntas göra det under 2020, enligt Migrationsverkets nya majprognos.

Migrationsverkets står därmed fast vid de siffror som presenterades i februariprognosen.

- Vi gör i grunden samma bedömning av omvärldsläget som tidigare. Bedömningen är att vi ligger stabilt, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.

Ökat anslag
Däremot fördubblas prognosen för antalet avgjorda asylärenden i migrationsdomstolen under 2019. Detta eftersom anslaget för Domstolsverket och migrationsdomstolarna höjs med cirka 200 miljoner kronor för 2019 i regeringens vårändringsbudget, som presenterades i april.

Det har stor betydelse för asylsystemet. Klarar man av att hantera fler ärenden och få fler människor att komma ur systemet snabbare, antingen genom ett avslagsbeslut eller genom att man kan bosätta sig, så ökar flödet genom systemet.

- Det kommer göra att statens utgifter minskar med närmare en miljard, enligt Henrik Holmer.

Många som får ett avslagsbeslut av Migrationsverket överklagar det, och många har då rätt till boende inom vårt system. Det innebär att ju snabbare ett beslut kan fattas desto lägre blir kostnaderna för det.

Längre köer
- En trend som pekar åt motsatt håll är att fler personer på myndigheten är inskrivna med öppna ärenden, och köerna väntas växa ytterligare. Förklaringen till det är Migrationsverkets minskade anslag, säger Henrik Holmer.

- Anslaget räcker inte riktigt till för att klara av uppdraget. Då kan man jobba på två sätt: dels i dialog med regeringen om att öka resurserna, dels med att försöka jobba ännu mer effektivt. I slutändan handlar allt om att kunna ge besked till människor så snabbt som möjligt.

Fakta: Asylsökande 2010–2019
TT
Antal asylsökande till Sverige:
2019: 21 000 (prognos)
2018: 21 500
2017: 25 700
2016: 28 900
2015: 162 900
2014: 81 300
2013: 54 300
2012: 43 900
2011: 29 600
2010: 31 800
Källa: Migrationsverket

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter