dolda ny logga mindre

Försvaret ej utformat för att klara angrepp

Försvaret ej utformat för att klara angrepp

Tomas Oneborg/SvD/TT Fler värnplitiga behövs. Arkivbild.
Tomas Oneborg/SvD/TT Fler värnplitiga behövs. Arkivbild.
Försvar TT
Armén ska öka till fyra brigader, fyra nya regementen behöver inrättas och antalet värnpliktiga utökas till 8 000 från 2024.
Det föreslår försvarsberedningen i sin rapport.


- Dagens krigsorganisation är inte utformat för kunna möta ett väpnat angrepp, säger beredningens ordförande Björn von Sydow (S).

Han understryker att Försvarsmaktens operativa förmåga har "väsentliga begränsningar".

De förstärkningar som försvarsberedningen föreslår ska bidra till att nå det övergripande målet för Sveriges totalförsvar: Att under tre månader kunna klara av att hantera en säkerhetspolitisk kris med krigshandlingar på svenskt territorium.

Björn von Sydow uppger att om allt genomförs i rapporten kommer den förmågan att finnas i slutet av 2020-talet.

Inte uteslutet
Björn von Sydow upprepar försvarsberedningens tidigare bedömning.

- Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas, säger von Sydow.
Han tillägger att det militärstrategiska läget i Sveriges närområde har försämrats de senaste åren, att Rysslands militära förmåga kommer att fortsätta att öka och att Rysslands relativa styrkeövertag kommer att bestå den närmaste tiden.

Rapporten innehåller flera rekommendationer för att stärka armén, marinen och flyget. Tonvikten ligger dock på armén.

Fler brigader
Arméns krigsorganisation ska, enligt rapporten, bestå av tre mekaniserade brigader och en reducerad motoriserad brigad. En av de mekaniserade brigaderna föreslås vara tränad för krigföring i Norrland och därmed kunna skickas till Finland som stöd vid krigsfara eller krig. I dag består krigsorganisationen av två mekaniserade brigader, men det finns i dag bara en som är samövad.

Fyra brigader är en förutsättning för att skapa handlingsfrihet, skriver försvarsberedningen.

Försvarsberedningen föreslår också en förstärkt mekaniserad bataljon på Gotland. Till det kommer bland annat jägar-, underrättelse-, säkerhets-, artilleri-, ingenjör-, logistik och luftvärnsförband.

Fler värnpliktiga
För att klara att utbilda soldater till den nya krigsorganisationen föreslås fyra nya regementen, varav ett i Arvidsjaur och ett i Göteborg. Två av regementen ska leda försvaret och utbilda soldater för att skydda ett visst territorium.

Björn von Sydow uppger att Falun, Härnösand och Östersund har visat intresse för de två regementena. Därutöver föreslås att Luftstridsskolan i Uppsala ombildas till en flygflottilj och att artilleriutbildning etableras i Kristinehamn/Villingsberg.

Det totala antalet befattningar i krigsorganisationen ökar med förslagen från dagens 60 000 personer till 90 000 inklusive hemvärn och civilanställda. Det utökade personalbehovet kräver att upp till 8 000 totalförsvarspliktiga grundutbildas årligen från 2024, enligt försvarsberedningen

Uppgraderade fordon
Den vill också att samtliga stridsfordon och stridsvagnar uppgraderas, ytterligare artillerisystem anskaffas, nya moderna luftvärnsrobotsystem tillförs och luftvärnssystem ur materielreserven förbandssätts. Försvarsberedningen ser också behov av omfattande anskaffning av till exempel lastbilar, vissa specialfordon, lednings- och sambandsmateriel, ammunition och personlig utrustning.

Björn von Sydow uppger att rapportens förslag innebär en mycket omfattande upprustning av hemvärnet. Hemvärnet bedöms behöva mycket ny materiel, till exempel personlig utrustning, fordon, båtar, granatkastare och burna pansarvärnsvapen.

När det gäller flyget föreslås att två till tre stridsflygsdivisioner av den gamla Gripenmodellen C/D behålls även bortom 2030, trots att riksdagen beställt 60 av den senaste E/F-modellen.

Bråk om pengar
Enligt Björn von Sydow så innebär försvarsberedningens rapport den största förstärkningen av det militära försvaret sedan 1940-talet.
Förslagen bedöms innebära att försvarsbudgeten måste ökas till 84 miljarder kronor från 2025, vilket motsvarar 1,5 procent av BNP. Tanken är att budgeten stegvis ska öka med fem miljarder kronor årligen i en trappa mellan 2021-2025.

De fyra borgerliga partierna har inte skrivit under rapporten, som en protest mot att den rödgröna regeringen inte har velat binda sig vid en nivå på försvarsbudgeten på 84 miljarder kronor.
Etiketter: försvaret angrepp

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter