dolda ny logga mindre

I dag kan Assange häktas

I dag kan Assange häktas

Brott (TT)
Kommer Wikileaksgrundaren Julian Assange återigen att häktas i sin frånvaro? Häktningsförhandlingen har inletts, och Uppsala tingsrätt ska bedöma om bevisen för våldtäktsanklagelserna emot honom är tillräckliga.

Assange anklagas för en våldtäkt som ska ha ägt rum i Sverige 2010.
Samma år häktades han i sin frånvaro, och efter diverse rättsliga turer tog han 2012 sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London, och beviljades politisk asyl av Ecuador.

För två år sedan, 2017, lades brottsutredningen mot honom ned, eftersom den dåvarande åklagaren kommit till slutsatsen att det inte längre gick att driva utredningen framåt.

Öppnade utredningen
Men när Julian Assange i april i år greps på ambassaden av brittisk polis hamnade allt i ett annat läge, och förundersökningen mot honom återupptogs av Åklagarmyndigheten. Nuvarande åklagare Eva-Marie Persson begär därför att Assange återigen ska häktas i sin frånvaro.

- Han lär i alla fall inte frivilligt komma till Sverige, säger hon i tingsrätten, och fortsätter:

- Det är min uppfattning att brottet är såpass allvarligt att det allmänna intresset av att det kan utredas väger tungt.

Åklagaren har tidigare meddelat att om tingsrätten beslutar att häkta Assange så kommer hon att utfärda en europeisk arresteringsorder i vilken han begärs utlämnad till Sverige.

Julian Assange förnekar brott, säger hans advokat Per E Samuelson, som motsätter sig häktningen och hävdar att det rätten har att ta ställning till är om det i dag finns flyktfara. Det gör det inte, eftersom Assange sitter i fängelse, anser advokaten.

- Man kan inte fly från ett fängelse, han sitter där han sitter.

Samuelson trycker också på att omständigheten att åklagarna vill utfärda en europeisk arresteringsorder inte kan utgöra ett skäl för häktning. Uppsala tingsrätt får inte häkta Assange bara för att hjälpa Åklagarmyndigheten med detta, säger han.

- Häktningsskäl, konkreta häktningsskäl som flyktfara och proportionalitet, måste föreligga i det här fallet, säger advokaten.

Konkurrens
Assange är redan dömd till 50 veckor i fängelse i Storbritannien, men indikationer finns på att han kan släppas efter halva tiden. Därefter kan det brittiska rättsväsendet ta ställning till om Assange kan flyttas till Sverige. Samtidigt vill även USA ha Assange utlämnad.

I tisdags gjorde Julian Assanges försvarare ett försök att skjuta upp häktningsförhandlingen, med hänvisning till att hans klient var i dåligt skick och inte kunnat ta del av bevisningen i häktningspromemorian.
Uppsala tingsrätt avslog dock advokatens begäran.

I torsdags skulle Assange ha varit med vid en förhandling i brittisk domstol via videolänk från fängelset. Han var dock då för sjuk för att medverka.

"Offentlig mobbing"
Dagen efter, på fredagen, sade FN:s särskilde rapportör för tortyrfrågor Nils Melzer i ett pressmeddelande att Wikileaksgrundarens mänskliga rättigheter kan kränkas om han utlämnas till USA där han riskerar dödsstraff.

Efter att ha besökt Assange i fängelset, tillsammans med två personer som är specialiserade på att utreda om människor har utsatts för tortyr eller behandlats illa på andra sätt, riktade han hård kritik mot hur Assange behandlats de senaste åren.

Julian Assange har utsatts för offentlig mobbning, skrämseltaktik och förtal i USA, Storbritannien, Ecuador och Sverige, anser Melzer. Han sade att Assange visar symtom som liknar de som personer som utsatts för psykisk tortyr kan uppvisa.

Erika Nekham/TT
 

Fakta: De svenska brottsmisstankarna
(TT)
Vid ett Sverigebesök i augusti 2010 blev Julian Assange misstänkt för sexualbrott mot två kvinnor. Han häktades i november 2010 i sin frånvaro.

Efter diverse rättsliga turer tog Assange sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London 2012 och beviljades asyl.

Svenska åklagare hade i flera år ambitionen att Assange skulle höras i Sverige.

I mars 2015 meddelade överåklagare Marianne Ny att hon ville förhöra honom i London. Detta sedan hon kritiserats av Svea hovrätt hösten 2014 för att inte leva upp till skyldigheten att driva förundersökningen framåt.

Först i november 2016 kom förhören till stånd, ledda av ecuadorianska åklagare.

De misstänkta brotten mot en av kvinnorna – olaga tvång och två fall av sexuellt ofredande – preskriberades i augusti 2015.

Den fjärde brottsrubriceringen, misstänkt våldtäkt, preskriberas i augusti 2020.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Stort mediepådrag under häktningsförhandlingen om Wikileaksgrundaren Julian Assange vid Uppsala tingsrätt.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Åklagare Eva-Marie Persson under häktningsförhandlingen om Wikileaksgrundaren Julian Assange, i Uppsala tingsrätt.

Foto: Matt Dunham/AP/TT
Julian Assange utreds återigen för en våldtäkt som ska ha begåtts i Sverige 2010. Arkivbild.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter