dolda ny logga mindre

Magra sälar när strömmingens mat tryter

Magra sälar när strömmingens mat tryter

Miljö (TT)
Magra vitmärlor ger magra sälar. En studie som gjorts i samarbete mellan flera svenska universitet visar att det finns ett samband mellan sälens hälsa och tillgången på bottenlevande djur.

Sälen äter strömming och strömmingens kvalitet påverkas i sin tur av tillgången på de bottenlevande bytesdjur som den äter. Och de har blivit färre.

Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har ökat sedan 1900-talet, till stor del på grund av övergödning. Det bottenlevande kräftdjuret vitmärla slogs ut efter en period av regnande i början av 2000-talet som förändrade vattenkvaliteten i Bottenhavet.

Nu har strömmingens fetthalt och medelvikt ökat i Bottenhavet eftersom vitmärlan börjat återhämta sig, men Lena Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det kan hända igen.

"Klimatförändringar gör att vi troligen kommer att få se fler sådana här extrema händelser i framtiden. Om inte insatserna mot övergödning intensifieras så kommer sannolikt också syrebristen i Östersjön att öka ytterligare och leda till att de bottenlevande djuren totalt sett blir färre. Detta kan få stora effekter till exempel för de fiskarter som fiskas kommersiellt", säger hon i ett pressmeddelande.

Boel Holm/TT
 

Fakta: Flera djurgrupper undersöktes
(TT)
Studien är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Naturhistoriska riksmuseet.

Forskarna har undersökt hur djurens hälsa och antal förändrats i Östersjön och Bottenhavet under två decennier.

De undersökta djurgrupperna är: säl, torsk, strömming, skarpsill, ishavsgråsugga, vitmärla och djurplankton. Djurgrupperna befinner sig på olika nivåer i näringsväven. Somliga, som strömmingen kan både vara rovdjur och bytesdjur.

 

Foto: Darko Vojinovic/AP/TT
När strömmingen blir smalmat magrar sälen. Arkivbild.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter