dolda ny logga mindre

Utbyggnaden av Preemraff prövas igen

Utbyggnaden av Preemraff prövas igen

Miljö (TT)
Preems planerade raffinaderiutbyggnad i Lysekil ska prövas i Mark- och miljööverdomstolen. Naturskyddsföreningen vill dock hellre att regeringen tar över fallet.

- Det skulle bli ett bredare perspektiv, säger ordföranden Johanna Sandahl.

Det är en fördubbling av koldioxidutsläppen, upp till drygt 3 miljoner ton per år, som står i centrum för kritikstormen mot Preems planerade utbyggnad av oljeraffinaderiet norr om Lysekil. Bland annat har Naturskyddsföreningen varit skarpt kritisk till byggnationen.

Nu får frågan ytterligare en rättslig prövning, sedan Mark- och miljööverdomstolen meddelat att fallet får prövningstillstånd. Målet är att hålla huvudförhandling under det första kvartalet 2020, meddelar överdomstolen.

Kan bli regeringsfråga
Beskedet välkomnas av Naturskyddsföreningen, som dock nu vill att regeringen ska ta över prövningen.

- Vi är jätteglada. Det är en väldigt viktig delseger, nu vet vi att fallet kommer att prövas, säger organisationens ordförande Johanna Sandahl till TT.

- Men vi har precis skickat in en så kallad underrättelse till regeringen, som vi anser bör ta över frågan. Enligt miljöbalken är det möjligt för regeringen att ta över frågan och då blir det ett bredare perspektiv, där även klimatlagen tas i beaktande på ett tydligare sätt.

Tidigare har mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gett Preem klartecken för projektet. Domen överklagades dock av flera organisationer och drygt 100 privatpersoner. Överdomstolen avslår omkring hälften av överklagandena från enskilda personer, men ger prövningstillstånd till bland annat Naturskyddsföreningens och övriga privatpersoners överklaganden.

"Med i beräkningarna"
Vad beslutet om prövningstillstånd kommer att innebära för Preem är ännu för tidigt att säga, enligt presschefen Ludwig Kollberg.

- Vi har tagit del av beslutet och har haft med i beräkningarna att det här skulle kunna vara ett alternativ, säger han till TT.

- Men vi kommer att ta god tid på oss och värdera hur det kommer att påverka vår process framåt. Vi ska sätta oss ner och se hur det här påverkar oss rent praktiskt och hoppas kunna kommunicera mer om det i eftermiddag.

Preem vill bygga ut raffinaderiet på flera sätt. Bland annat vill man få lov att använda förnybara råvaror, exempelvis från raps eller tallskog. Men företaget ansöker också om att få bygga en anläggning för att göra bensin eller diesel av tjockolja, en sorts restprodukt som i dag används som fartygsbränsle.

Det är den processen som kan leda till ett fördubblat utsläpp av koldioxid från Preemraff.

I den första domstolsprövningen togs frågan om koldioxid inte upp.
Principen inom EU är att den ska hanteras inom systemet för handel med utsläppsrätter. Naturskyddsföreningen anser dock att mark- och miljööverdomstolen ändå har en juridisk möjlighet att granska och ta beslut om utsläpp av koldioxid.

Preem planerar att satsa 15 miljarder kronor på utbyggnaden.

Micke Larsson/TT

Jens Bornemann/TT
 

Fakta: Utbyggnaden
(TT)
Preem vill bygga ut från att använda högst 11,4 miljoner ton råvara per år till högst 13,9 miljoner ton.

Man vill bland annat få tillstånd att använda förnybara bioråvaror i produktionen. En annan del i planen är dock att kunna ta hand om tjockolja, i dag en sorts restprodukt som används som mindre miljövänligt fartygsbränsle, och göra bensin eller diesel av den.
Men för processen krävs vätgas, vilket i sin tur ger utsläpp av koldioxid.

Utsläppen av koldioxid kan enligt Preem komma att dubbleras, från 1,7 miljoner ton årligen till 3,4 miljoner ton. Samtidigt väntas utsläppen från raffinaderiets produkter (bensin, diesel) minska med 800 000 ton.

Den planerade utbyggnaden väntas ge omkring 150 nya jobb.

Källa: Preem

 

Fakta: Preemraff
(TT)
Ligger vid Brofjordens djupa yttre del, norr om Lysekil i Bohuslän.

Togs i drift 1975 med namnet Scanraff, trots protester från miljövänner och en del närboende. Ägdes då av oljebolagen OK och Texaco.

Nordens största oljeraffinaderi. Ungefär hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån.
Ungefär halva produktionen går på export.

Enligt en miljödom från 2004 får raffinaderiet använda högst 11,4 miljoner ton råvara (huvudsakligen råolja) per år.

Nu har Preem ansökt om att få bygga ut anläggningen på flera sätt, så att man använder högst 13,9 miljoner ton råvara per år.

Omkring 1 000 personer jobbar på Preemraff i dag. Cirka 650 av dem är anställda av Preem.

Preem har också ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg.

 

Foto: Thomas Johansson/TT
Preems raffinaderi vid Brofjorden, norr om Lysekil i Bohuslän. Arkivbild.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter