dolda ny logga mindre

Svenska älgen kan rödlistas

Svenska älgen kan rödlistas

Pontus Lundahl/TT Älgen kan hamna på Artdatabankens rödlista. Arkivbild från 2015.
Pontus Lundahl/TT Älgen kan hamna på Artdatabankens rödlista. Arkivbild från 2015.

Djur TT
Den svenska älgen och skogsharen kan bli rödlistade.
I en preliminär bedömning inför nästa lista pekas arternas bestånd ut som nära hotade.


Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet har släppt preliminära expertbedömningar inför nästa års släpp av en ny rödlista.

Läget har där graderats som lite mer allvarligt för älgen. Älgbeståndet bedömdes vara livskraftigt i den senaste listan från 2015, men kan nu komma att betecknas som nära hotat, näst intill sårbart.

"Trots att älgen uppenbarligen minskat kraftigt bedömer vi inte att det finns någon egentlig utdöenderisk, då älgstammens storlek är helt beroende av jakttrycket. Om jakttrycket minskar kommer älgstammen snabbt att öka", lyder den preliminära bedömningen.

Samma bedömning görs för skogsharen, vars population väntas minska då den tros bli allt ovanligare i Svea- och Götaland när vintrarna blir varmare. Läget för vargen graderas också upp, från sårbar till starkt hotad.

För uttern och kronhjorten ser det lite bättre ut och bestånden bedöms som livskraftiga, i stället för nära hotade. Lodjursbeståndet bedöms vara nära hotat, snarare än sårbart.

Östersjötumlaren, som inte bedömdes inför den senaste listningen, anses vara starkt hotad.

Artdatabanken har släppt den preliminära listan för att ta in kompletterande kunskap från allmänheten, fram till mitten av september.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter