dolda ny logga mindre

Årsdagen då Turkiet ockuperade Cypern

Den 20 juli 1974
– Turkiet ockuperade Cypern

Turkiska soldater ropar slogans medan de marscherar i en militärparad som markerar 45-årsdagen av turkiska invasionen 1974 i det ockuperade turkiska området i den delade huvudstaden Nicosia. (AP Foto / Petros Karadjias)
Turkiska soldater ropar slogans medan de marscherar i en militärparad som markerar 45-årsdagen av turkiska invasionen 1974 i det ockuperade turkiska området i den delade huvudstaden Nicosia. (AP Foto / Petros Karadjias)

Text: DoldaNyheter
Det är idag exakt fyrtiofem år sedan norra Cypern invaderades 1974 av turkiska styrkor. 

I dag firar norra delen av Cypern 45-årsdagen av Turkiets invasion, medan södra delen håller sorge- och minnesceremonier för alla som dödades vid invasionen.

Bakgrund
Cypern blev en del av det Osmanska riket år 1570 och det var då den turkiska invandringen till ön började. Turkarna bosatte sig primärt i den norra delen av landet. Resten av ön var befolkat av grekcyprioter.

Storbritannien etablerade sig på Cypern år 1878, men ön var formellt fortfarande en del av det Osmanska riket. Britterna blev då eniga med turkarna om att de skulle få ha bas på Cypern i utbyte mot att de hjälpte turkarna i ett eventuellt ryskt angrepp. I krigsuppgörelsen efter första världskriget, då segerherrarna delade det tidigare Osmanska riket mellan sig, blev Cypern tilldelat Storbritannien.

Republiken Cyperns självständighet utropades och 16 augusti 1960. Cypern blev medlem av FN i september samma år, och året därpå i Samväldet. Makarios III valdes den 13 december 1959 till president.

Den grekiska militärjuntan hade flera fingrar med i spelet då den cypriotiska presidenten Makarios störtades 1974. Den 15 juli 1974 störtades Makarios genom en kupp, iscensatt av EOKA-B i samarbete med CIA och den grekiska juntan i Athen.

Makarios, som hade arbetat för ett självständigt, förenat Cypern, ersattes av Nikos Sampson, som myndigheterna i Aten kunde kontrollera. Detta gillade inte de turkiska myndigheterna och de bestämde sig därför för att ingripa.

Den turkiska invasionen utlöste en massflykt i landet: cirka 180 000 grekcyprioter rymde från den norra delen av landet och söderut, medan ungefär 45 000 turkcyprioter flydde från söder till norr. Militärjuntan i Aten avgick dock kort tid efter, något som också fick Sampson att avgå som president.

De militära förlusterna 1974 uppskattas till ca 2000 man på vardera sidan. Som alltid vid krigshandlingar drabbades det civila samhället hårt – antalet döda och "saknade personer" beräknades efter eld upphör uppgå till mer än 900 turkcyprioter och nära dubbla antalet grekcyprioter. Trots FN:s närvaro utfördes på ömse sidor grova övergrepp och massakrer, som starkt bidragit till att öka fiendskapen mellan de bägge befolkningsgrupperna.

Den turkiska invasionen och massflykten ledde till att ön i praktiken delades i två delar både etniskt och geografiskt. Ungefär 30 procent av Cypern administreras av turkcyprioterna, 70 procent av grekcyprioterna, medan FN administrerar en neutral zon som går tvärs över hela ön. I november 1983 förklarade sig den turkiska delen av Cypern som självständig, och tog namnet Den turkiska republiken Nord-Cypern. De har regelbundet organiserade val för både president och parlament. Detta är dock en statsbildning som bara erkänts av Turkiet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter