dolda ny logga mindre

Arkeologiska fynd ger stöd för biblisk berättelse

Arkeologiska fynd ger stöd för biblisk berättelse

Mt Zion Archaeological Expedition/Rafi Lewis/TT Fyndet av ett guld- och silversmycke, antagligen någon form av örhänge, tyder på att en förmögen person bott på platsen, och att någon form av katastrof inträffade där.
Mt Zion Archaeological Expedition/Rafi Lewis/TT Fyndet av ett guld- och silversmycke, antagligen någon form av örhänge, tyder på att en förmögen person bott på platsen, och att någon form av katastrof inträffade där.

Israel TT
Fynd vid utgrävningar av Sionberget i Jerusalem ger stöd för den babyloniska invasionen som beskrivs i bland annat Bibeln.
Förstörelsen av Jerusalem är en viktig händelse både för judar och kristna.


Forskare från University of North Carolina har upptäckt flera viktiga föremål i utgrävningen. Ett guld- och silverörhänge, pilspetsar, krukskärvor och en lampa har hittat i ett asklager.

Var och en för sig ger föremålen inte bevis för invasionen, men att de hittats tillsammans och omständigheterna kring dem gör forskarna uppspelta.

"Vi vet var den forntida fortifikationslinjen gick. Så vi vet att vi är inne i staden. Vi vet att det här inte är en plats där föremål slängs, utan att det rör sig om det sydvästra kvarteret i en järnåldersstad", säger historikern Shimon Gibson i ett pressmeddelande.

Pilspetsar ger tyngd
Asklager kan annars härstamma från ugnar eller att man bränt skräp, men att det blandats med pilspetsar – och framförallt smycket – tyder på någon form av förödelse i en bostad.

"Ingen överger guldsmycken och ingen har pilspetsar i sitt bostadsavfall", säger Gibson, och konstaterar att det är sällan smycken hittas på slagfält, eftersom soldaterna plundrade den typen av föremål.
Pilspetsarna är av skytisk typ sin som hittats på andra slagfält från 600- och 500-talen före vår tideräkning, vilket enligt forskarna också ger stöd för att Babylonien förstörde Jerusalem efter ett uppror år 586 eller 587.

Tillhörde rik person
Ortodoxa judar uppmärksammar årligen händelsen, när Salomos tempel också förstördes, i Tisha beav (vilket också sammanfaller med att romarna senare förstörde det andra templet på samma dag).

I Kungaboken i Bibeln beskrivs hur de förnämas hus brändes ned i Jerusalem. Gibson spekulerar i att fyndplatsen är ett av de husen.

"Den här platsen skulle ha haft ett idealiskt läge, eftersom det ligger nära stadens västra höjd med en bra utsikt över Salomos tempel och Tempelberget i nordost. Vi har stora förväntningar på att hitta mycket mer av järnåldersstaden framöver", säger han.

Själva byggnaden återstår att grävas ut, och ligger antagligen under de två meter av senare tidsperioders byggnader som finns på platsen, enligt forskarna.
Gustav Sjöholm/TT

Fakta: Babylonien och "fångenskapen"
TT
Babylonien var ett rike i nuvarande södra Irak från omkring 2 000 till 539 före Kristus. Under den nybabyloniska härskaren Nebukadnessar II gick Babylonien in i Juda och intog Jerusalem 597. Efter ett uppror förstörde han staden 586. I omgångar fördes stora delar av den judiska befolkningen bort i vad som beskrivs som den "babyloniska fångenskapen", även om exil antagligen är en bättre beskrivning.

När huvudstaden Babylon erövrades av perserna år 539 fick de som ville återvända.
Källa: NE

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter