dolda ny logga mindre

Island sörjer Ok – den döda glaciären

Island sörjer Ok
– den döda glaciären

Mikael Andersson / TT Glaciären Okjökull.
Mikael Andersson / TT Glaciären Okjökull.

Island TT
Tätt packad is prydde vulkanen Ok för hundra år sedan. I dag återstår bara spridda vita stänk.
I helgen avtäcks ett minnesmärke över Okjökull – Islands första glaciär som smält bort i klimatförändringens spår.


"Ett brev till framtiden", står det i guldbokstäver på den lilla mässingsskylten.

"Ok är den första av Islands glaciärer att förlora sin status som glaciär."
"Med det här monumentet bekräftar vi att vi vet vad som pågår, och vad som behöver göras. Bara ni vet om vi faktiskt gjorde det."
Minnesmärket är skrivet av den isländske författaren Andri Snær Magnason. På söndag gör han akademiker och forskare sällskap i en historisk ceremoni – den första att tillägnas en död glaciär.

Ok – som förlorat sitt tidigare suffix "jökull"; glaciär på isländska – förklarades död av geologer redan 2014, enligt AFP. Det beror inte bara på att stora delar av den har smält bort.

Det som kännetecknar glaciärer är att den massa de ackumulerar under vinterns nederbörd är större än avsmältningen som sker under sommaren, och att trycket sätter massan i rörelse. Men Ok rör sig inte längre.

Den har förpassats till vad glaciologer kallar död is.

Klimatförändringar
- Tio procent av Islands yta är idag täckt av omkring 400 stora och små glaciärer, enligt Islandsuniversitetets glaciologiska institut. De flesta riskerar att försvinna inom 200 år – en tydlig effekt av den globala uppvärmningen, säger klimatforskaren och meteorologen Michael Tjernström vid Stockholms universitet.

- Vi ser att nederbörden ökar under vintern, men i högre grad i form av regn i stället för snö. Glaciärernas tillskott på vintrarna blir mindre, och avsmältningen ökar i takt med att somrarna blir varmare.

Ökade temperaturer och smältande glaciärer oroar forskare världen över. Särskilt oroväckande är risken att glaciärerna aldrig återhämtar sig, enligt Michael Tjernström – även om vi når det gemensamma så kallade tvågradersmålet.

- Sannolikt kommer de att fortsätta smälta ett tag ändå. De är helt enkelt för stora för vårt klimat i dag.

Ingen katastrof
- För Island är Oks död egentligen ingen katastrof. Den var en liten och förhållandevis obetydlig glaciär, säger Tómas Jóhannesson vid Islands meteorologiska institut.

- Kortsiktigt tjänar Island dessutom på att glaciärerna minskar. Smältvattnet rinner ut i floder och bildar goda förutsättningar för våra vattenkraftverk – även om det också innebär att vi måste omplanera vår infrastruktur och till exempel bygga nya broar, säger Jóhannesson på telefon från Reykjavik till TT.

Men de väldiga, kompakta iskropparna har en fundamental plats i den isländska naturen, förklarar han. De utgör turistattraktioner och erbjuder fascinerande vandringsleder. Många känner sorg över att deras tid är utmätt.

Smältande glaciärer är heller inte en fråga som bara rör Island.
De stigande havsnivåerna kommer att utlösa katastrofer i andra delar av världen. Oks försvinnande är ett oroväckande tecken som visar varför vi inte får tappa kontrollen över klimatförändringarna.
Fanny Hedenmo/TT

Fakta: Glaciärer
TT
En glaciär är en ismassa som rör sig under sin egen tyngd och som bildats av anhopning och omvandling av snö.

När ismassans tjocklek överstiger 30 meter blir spänningarna så stora att massan långsamt börjar deformeras och röra sig.

Cirka 10 procent av jordens landareal täcks av glaciärer, varav 91 procent finns i den antarktiska inlandsisen.

Den totala volymen av alla jordens glaciärer är runt 33 miljoner kubikkilometer.

Runt tre fjärdedelar av jordens färskvattensresurser finns infrusna i glaciärer. Denna volym utgör mindre än två procent av jordens totala vattenförråd – men om allt smälte skulle världshavens yta höjas med cirka 70 meter.

I Sverige finns närmare 300 glaciärer, de flesta relativt små. Den största i landet är Stuorrajekna med 12,5 kvadratkilometer.

Europas största fastlandsglaciär, Jostedalsbreen, ligger i Norge och är 486 kvadratkilometer stor.
Källa: NE

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter