dolda ny logga mindre

Samtal om höghastighetsbanor kvar på perrong

Samtal om höghastighets-banor kvar på perrong

Thommy Tengborg/TT Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) hoppas kunna bjuda in till nya samtal om höghastighetsbanor snart. Men det sade han i januari också.
Thommy Tengborg/TT Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) hoppas kunna bjuda in till nya samtal om höghastighetsbanor snart. Men det sade han i januari också.

Politik TT
Planerna för samtal om att bygga nya höghastighetsbanor för tåg i Sverige är kvar på perrongen, med oklar avgångstid.
- Så snart som möjligt, säger dock infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om när han hoppas kunna bjuda in riksdagspartierna igen.


- Regeringen bereder frågan och jag är angelägen om att samtalen kommer igång igen. Och jag tänker bjuda in Moderaterna, oavsett vad de har sagt. Jag förutsätter ändå att de vill vara med, säger Eneroth till TT.

Just före midsommar meddelade M:s ekonomisk-politiska talesperson, Elisabeth Svantesson, att hennes parti hade bestämt sig för att inte delta i några återstartade samtal om höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö, med stationer i mellanliggande städer som Nyköping, Jönköping, Borås och Värnamo. Banorna är för dyra, de tar för lång tid att bygga, tidsvinsterna är för små i förhållande till kostnaderna, enligt M. Bättre då att prioritera välfärd och satsningar på regional pendling, tyckte partiet.

Moderaterna vidhåller, enligt vad partiet uppger för TT, att man inte tänker delta i nya samtal. M tror inte att regeringen kan presentera en vettig finansiering.

Blir dyrt
Kostnaden för att bygga nya banor har beräknats till 230 miljarder.
Frågan har diskuterats länge. Alliansen hade banorna som profilfråga inför valet 2014, och sedan hade Eneroth samtal i gång med de borgerliga partierna fram till försommaren 2018. Då tog de paus i väntan på valet. I januari år förklarade Eneroth att det var bråttom att få igång dem igen, men än har inget hänt.

- Vi vill se till att vi har ett så bra underlag som möjligt, säger Eneroth, som tror sig kunna få ihop förutsättningar för en inbjudan igen.

- Det jäktar, säger han och framhåller att den så kallade Sverigeförhandlingens uppgörelser med kommuner och regioner, där dessa lovar bygga bostäder längs sträckorna och ordna med kollektivtrafik bland annat, riskerar att bli överspelade.

- Det skulle bli det största industriprojektet i modern tid i Sverige, säger Eneroth.

Stöd av C
Regeringen har i alla fall stöd av minst ett borgerligt parti, nämligen Centerpartiet.

Centerpartiets trafikpolitiske talesperson, Anders Åkesson, anser att Moderaterna har agerat oseriöst.

- Det är tragiskt om de avvisar dem utan att ens ha varit med och lyssnat, säger han.
Lars Larsson/TT

Fakta: Höghastighetsbanor
TT
Höghastighetsjärnvägar brukar definieras som banor där tåg reguljärt körs i över 250 km/timme. De finns i de flesta av EU:s största länder, men ännu inte i Norden.

För svensk del resulterade den så kallade Sverigeförhandlingen mellan staten och kommuner i ett förslag 2017. Det gick ut på höghastighetsbanor för upp till 320 km/timme Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Däremellan skulle en rad platser trafikeras, däribland flygplatserna Skavsta och Landvetter.

Prislappen bedömdes då till 230 miljarder kronor. Lånefinansiering föreslogs. Upplåning genom gröna obligationer skulle utvärderas. Båda sträckorna föreslogs vara klara cirka 2035.

Storstadsregionerna och kommuner utmed den tänkta höghastighetsbanan har i gengäld lovat bygga 285 400 nya bostäder och anslutande kollektivtrafik.

Trafikverket rekommenderade för sin del 2017 nya banor för högst 250 km/timme. I oktober förra året meddelade verket att man endast på sträckan Lund-Hässleholm projekterar för 320 km/timme.

I april förra året bjöd regeringen in Alliansen och Vänsterpartiet till samtal om finansieringen. Samtalen avbröts, eller pausades, i juni 2018. Den nya regeringen vill starta om samtalen.

Att bygga höghastighetsbanor var en av Alliansens valfrågor 2014
Källa: Sverigeförhandlingen, Trafikverket

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter