dolda ny logga mindre

Bensinupproret har fått nog

Bensinupproret har fått nog

Bensinupproret har fått nog, meddelar Peder Blohm Bokenhielm, ordförande. Bild: Arkivbild.
Bensinupproret har fått nog, meddelar Peder Blohm Bokenhielm, ordförande. Bild: Arkivbild.

Den 20 september kallar Bensinupproret 2.0 och den nybildade föreningen Uppror med över en halv miljon medlemmar tillsammans till demonstration i Stockholm.

Föreningen Uppror bildades ur Bensinupproret 2.0 som är den största facebookgruppen i Sverige idag med över 600.000 medlemmar och vill nu rikta fokus på orättvisan med höga drivmedelpriser genom en massiv demonstration i Stockholm. 

Den numera kända Facebookgruppen Bensinupproret har startat en medlemsförening för att på ett bättre sätt organisera sitt opinionsarbete.

- Tusentals Facebookdeltagare har redan nu tagit steget över till ett medlemskap i en demokratisk förening för att med större skärpa ställa sina krav. Målet är att sänka den mycket höga och orättvisa bränsleskatten, berättar Peder Blohm Bokenhielm, ordförande. 

Gruppen är partipolitiskt obunden men frågan i sig är högst politisk. Många andra grupper som driver rättvisefrågor har önskat ett samarbete och en gemensam manifestation.

- Det finns självklart svårigheter att många olika rörelser skulle kunna gå samman för en sådan sak men föreningen Uppror välkomnar alla seriösa organisationer som vill lyfta den lilla människans villkor. En bred samling i Stockholm den 20 september kan manifestera detta. Endast partiopolitiska organisationer som inte driver rasistiska eller anarkistiska former för sin verksamhet välkomnas, säger Peder Blohm Bokenhielm.

Föreningens hjärtefråga, den orättvisa bränslebeskattningen, som drabbar både landsbygdsbor såväl som alla människor i städer och dess ytterområden, är tillsammans med andra orättvisefrågor en ny form för ett utomparlamentariskt opinionsarbete. För att sätta press och driva ett effektivt opinionsarbete välkomnar de samarbetsformen  "tillsammans”.

- Föreningen vill ge den replik man aldrig fick när ledande regeringsrepresentanter från riksdagens talarstol försöker förminska över sexhundratusen medborgare med att det är ”tomma konton” på Facebook. Man borde inse vilken sprängkraft det är i den provocerande formuleringen.

- Medborgarna, människorna är inga politiska rundningsmärken som inte hör, läser eller förstår. I över fyra miljoner inlägg och kommentarer som mest under trettio dagar på Facebooksidan vittnade vanliga människor om hur de upplever sin vardag, sina liv och hur de tyckte att de fått nog. Beskattningen för att transportera sig och sina familjer till och från arbeten, skolor, dagis, vårdbesök, handla till den fritid som förhoppningsvis även kan finnas och med hjälp av bilen beskrevs. Att fortsätta nedvärdera människor är inte en politisk framgångsväg.

De uppmanar regeringsföreträdare och politiker i stort att ta folklig opinion på allvar. Föreningen kräver inte att politikerna håller med dem men de kräver en hövligare ton, ett klokare samtal.

- En dialog där förminskning av dryga miljonen medborgare inte är rätt väg, säger Ordförande Peder Blohm Bokenhielm.

Fredagen den 20 september kl 13.00 samlas de till en manifestation.

- Vi har fått nog! Något som ska tas på allvar, vi menar det när vi skriver och undertecknar med dessa ord. Människor runt om i landet har fått nog, vi kräver att bli hörda och sedd. Vi är här för stanna, våra krav utgår från människornas konkreta vardag,  fortsätter Peder Blohm Bokenhielm.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter