dolda ny logga mindre

Forskare: Alla blir piggare med åren

Forskare: Alla blir piggare med åren

Bertil Ericson / TT Professor Torbjörn Åkerstedt tycker att huvudresultatet i hans forskning, att äldre sover mindre men blir piggare, är en trevlig paradox. Arkivbild.
Bertil Ericson / TT Professor Torbjörn Åkerstedt tycker att huvudresultatet i hans forskning, att äldre sover mindre men blir piggare, är en trevlig paradox. Arkivbild.

Forskning TT
Att man skulle bli tröttare med åren stämmer inte, visar forskning. I stället blir man piggare och mindre stressad ju äldre man blir.

Torbjörn Åkerstedt och hans forskargrupp vid Karolinska institutet och Stockholms universitet undersökte åtta år av data från 5 300 personer för att se hur åldern påverkar sömn, stress och trötthet. Deltagarna delades in i tre åldergrupper, 18–42 år, 43–56 år och 57–68 år, samt i tre yrkesgrupper, chefer och högre tjänstemän, lägre tjänstemän och arbetare.

Resultatet: trötthet och stress minskar med stigande ålder, oavsett yrkesgrupp.

- De flesta tar för givet att man blir trött, sömnstörd och ledsen med ökande ålder, men i alla grupper kan vi se en tydlig minskning av stress och upplevd trötthet ju äldre man blir, konstaterar Torbjörn Åkerstedt.

Piggare efter pension
Under åttaårsperioden gick alla i den äldsta gruppen i pension. En faktor som bland annat motverkar sömnproblem.

- De som pensionerats har färre sömnstörningar och sover en halvtimme mer under veckonätterna, men pensionen förklarar inte allt. I alla grupperna minskar sömnlängden på helgen kraftigt, men trots det försämras inte den yngsta gruppens återhämtning och de äldre återhämtar sig bättre än tidigare, säger forskaren.

Alla yrken
För den yrkesgrupp som uppgett sig vara mest stressad, chefer och högre tjänstemän, minskade stressen mest med tiden. I arbetargruppen, som startade med högst fysisk belastning, minskade belastningen mest.
Med åldern lär man sig arbetet och får bättre arbetsuppgifter.

De positiva effekterna verkar hålla i sig till dess att man når 75-årsåldern.

- Äldre sover kortare men blir piggare, vilket är en trevlig paradox. Det ser inte så illa ut som många tror, säger Åkerstedt.
Hilda Djupenström/TT

Fakta: Mer om studien
TT
Datan som studerats av Torbjörn Åkerstedt och hans kollegor kommer från SLOSH-kohortstudien där frågeenkäter skickats ut varannat år mellan 2006 och 2016.

I enkäterna har deltagarna fått svara på frågor som rör hälsa, arbete, familjesituation och livsstil. Utifrån dessa uppgifter har i detta fall gjorts ett urval av de data som forskarna velat titta närmare på.

Projektet där trötthet, stress och ålder undersökts närmare är en del av forskning som rör hållbarhet i arbetslivet och finansieras av AFA Försäkring.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter