dolda ny logga mindre

Stockholms nye biskop: Klimatet viktigast

Stockholms nye biskop: Klimatet viktigast

Magnus Aronson/Ikon Andreas Holmberg.
Magnus Aronson/Ikon Andreas Holmberg.

Stockholm TT
Stockholms stift har fått en ny biskop. I närvaro av kungaparet vigdes Andreas Holmberg på söndagen i Uppsala domkyrka.
- Vår tids stora ödesfråga är så klart klimatet, säger han.


Klockan 11.59 tog Andreas Holmberg över kräklan (biskopsstaven) och mitran (biskopsmössan) av ärkebiskop Antje Jackelén inför kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans övriga biskopar.

- Det känns fantastiskt, måste jag säga. Jag känner mig omsluten av omsorg, omtanke och bön från alla människor som slöt upp i domkyrkan i dag.

"Troende stor tillgång"
52-årige Andreas Holmberg har tidigare varit församlingspräst i Stockholm och teologisk lärare i Tanzania, där han är delvis uppvuxen. Han tar över som biskop i Stockholms stift efter Eva Brunne. Holmberg säger att han vill bidra med att visa vilken positiv kraft troende människor är i samhället.

- Jag uppfattar att av olika skäl så växer det fram en större tveksamhet inför religiösa samfund, Svenska kyrkan, andra kyrkor och muslimska traditioner – att det är något som staten och kommunerna behöver hantera, ungefär som om de vore ett bekymmer. Jag menar att troende människor är en stor tillgång i det goda samhällsbygget.

TT: Vilka utmaningar tycker du att Stockholm står inför?
- Spontant tänker jag på ett par saker. Jag tycker att psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom, i synnerhet bland ungdomar och unga vuxna men också bland äldre, och det måste bero på någonting. Vi är ju ett ekonomiskt välmående land, men ändå är det så många som far illa. Där kan kyrkan tillsammans med många andra bidra.

Ödesfrågan är klimatet enligt Holmberg.

- Det är ju en pågående katastrof där vi måste lyssna på vetenskapen, och sedan på ett individuellt plan dra vårt strå till stacken. Men också utöva tryck på dem som har makten, säger han.

Bejakar all kärlek
Andreas Holmberg anser också att människor behöver mötas mer öga mot öga än framför datorer, tv-skärmar eller telefoner.

Vad gäller frågan om samkönade äktenskap svarar den nye biskopen:
- Jag är stolt och glad över den resa som Svenska kyrkan har gjort där vi fullt ut bejakar såväl samkönad som särkönad kärlek. Det tycker jag är fantastiskt.
Niklas Svahn/TT

Fakta: Andreas Holmberg
TT
Andreas Holmberg är född 1966 och delvis uppvuxen i Tanzania.
Han prästvigdes 1993 för Stockholms stift och arbetar sedan 2012 som stiftsadjunkt med ansvar för gudstjänstfrågor och vuxet växande. Holmberg har tidigare varit församlingspräst i Stockholm och teologisk lärare i Tanzania.

2019 disputerade han på avhandlingen "Kyrka i nytt landskap". Den handlar om den teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar verksamma i mångkulturella och mångreligiösa miljöer.
Källa: Svenska kyrkan

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter