dolda ny logga mindre

Detta är en debattsida och de åsikter som uttrycks behöver inte nödvändigtvis uttrycka DoldaNyheter.se:s åsikter.
Skicka debattinlägg till info@doldanyheter.se. Märk rubriken på mejlet med "Debatt".

Den antropogena teorin om människas påverkan på jordens klimat är pseudovetenskap

Foto: Michael Probst. AP/TT Nyhetsbyrå. Akrivbild.
Foto: Michael Probst. AP/TT Nyhetsbyrå. Akrivbild.

Ordet ”pseudo” betyder skenbar och med antropogena processer menas sådana som kan härledas ur mänskliga aktiviteter. Människan blir skyldig till varje storm, tyfon, oväder, koldioxidutsläpp och vad än man kan hitta på, enligt anhängare till den antropogena teorin. "Overton Window" är ett begrepp för en viss metod.
Det är politikers sätt att manipulera opinionen på lång sikt. Kärnan i metoden är att legalisera alla idéer, oavsett moral och etik. Vad är gemensamt mellan ”Overton Window”* och pseudovetenskapliga teorier# samt publikationer som massmedia tillsammans med politiker påför oss varje dag? Här kommer en förklaring.


Den store forntida filosofen Sokrates, som levde drygt fyra hundra år före vår tideräkning, noterade att en enkel person inte kan spåra den långsiktiga skadan från innovationer i ett område där skadan inte inträffar omedelbart utan över tiden. Under föreställningen av att inget förkastligt händer, införs något nytt i det mänskliga medvetandet, vilket ändrar medvetandets riktning. Detta nya förstärks och som gradvis förökar sig till något normalt. Det manifesteras under kommunikation mellan människor för att därefter med stor övertygelse övergå till lagar och förordningar.

Joseph Overton hade en förmåga att tjäna pengar ur politiska övertygelser. Han försvarade sin avhandling inom rättsvetenskap och publicerade den inte i akademiska tidskrifter, utan på webbplatsen för Makinsky Center for Public Policy. Han publicerade flera studier om skolutbildning, vars huvudsakliga slutsats är att USA:s offentliga skolor borde privatiseras med omedelbar verkan.
"Overton Window" är ett begrepp för en viss metod. Det är politikers sätt att manipulera opinionen på lång sikt. Kärnan i metoden är att legalisera alla idéer, oavsett hur föraktligt och skandalöst det kan vara. En idé kan införas i det offentliga medvetandet och sedan till och med förankras i lagen.

För varje idé eller problem i samhället finns det ett visst fönster av möjligheter öppet. Inom detta fönster anses idéer eller problem vara acceptabla för samhällets politiska tillstånd. De accepteras av samhället som en slags moralisk och etisk ram. Inom denna ram kan man resonera och agera. Genom att manipulera den allmänna opinionen förändrar Overton Windows metoder den sociala verkligheten mot försämring och förstörelse av moral och etik inom vetenskapen.

Problemet är att anhängare till den antropogena teorin manipulerar i det postmoderna samhälle som vi lever i, vilket är både mord och självmord samtidigt, och är därför det värsta tänkbara strategiska vapnet för massförstörelse av etik och moral i samhället, vilket i sin tur leder till undergång för de som är svaga eller obehövda.
-
* Här visas en forskare som använder metoden "Overton Window": https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/forskaren-unders%C3%B6ker-m%C3%B6jligheten-att-%C3%A4ta-m%C3%A4nniskok%C3%B6tt-finns-m%C3%A5nga-tabun-12496854
# Pseudovetenskap är något där man säger sig vara vetenskaplig, men som samtidigt inte uppfyller de kriterier som krävs av en vetenskap.

Ludmila Hell
Fysiklärare

Är det någon som har ett bra förslag på en ny chef för Riksidrottsförbundet?

STOCKHOLM 20190626 Idrottsförbundets ordföranede Björn Eriksson anländer till tidigare UEFA-presidenten Lennart Johanssons begravning i Katarina kyrka. Foto: Anders Wiklund / TT
STOCKHOLM 20190626 Idrottsförbundets ordföranede Björn Eriksson anländer till tidigare UEFA-presidenten Lennart Johanssons begravning i Katarina kyrka. Foto: Anders Wiklund / TT

Stockholm fick inte OS 2026. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har efter
att detta stod klart varit helt tyst i denna fråga.


Notan för Stockholms OS-ansökan och PR-arbete är ännu inte färdigräknad. OS hade dock kostat svenska skattebetalare minst 3 miljarder kronor bara i säkerhetsarrangemang. Det fanns emellertid flera orsaker till att OS istället hamnade i Milano:
Huvudstadens OS-ansökan saknade stöd från Stockholm stad eftersom de inte skrev på ”värdstadskontraktet” utan endast var villiga att hyra ut sina idrottsanläggningar till arrangemanget. Stockholm gjorde också en missräkning när de tog upp intäkter i sin OS-budget som var mer än en miljard svenska kronor för stora. Denna fadäs framkom knappt två veckor innan OS-omröstningen vilket gjorde att Stockholms ansökan förlorade i vederhäftighet. Något som också avgjorde till Milanos fördel var att det folkliga stödet för
ett OS i landet var betydligt mer utbrett i Italien.

Riksidrottsförbundet - med Björn Eriksson i spetsen - har tillsammans med SOK visserligen kämpat för att få folkopinionen med sig. I Stockholms OS-kampanjande anslöt sig mot slutet en rad folkkära svenska vinteridrottare såsom curlingspelaren Anette Norberg och ishockeylegendaren Peter Forsberg. I OS-kampanjens absoluta slutskede dök regeringen - med Stefan Löfvén i spetsen - upp på arenan och hävdade att det fanns en stark folklig opinion för ett OS I Stockholm.

Det är riktigt att propagandan givit resultat och att det folkliga stödet för ett OS ökat. Hur genuint detta stöd var är dock oklart. Det svenska stödet kom emellertid aldrig i närheten av det italienska.

IOK:s beslut att ge Milano spelen gjorde också att Björn Erikssons dröm om att bli OS-general gick i kras.

Björn Eriksson var rikspolischef 1988 – 1996. Leif GW Persson beskrev hans insats som Rikspolischef i Expressen 141109: Han tappade ”helt kontrollen över ledningen av den egna organisationen. Poliserna fick plötsligt sköta sig själva och i stället för att tjäna och skydda allmänheten övergick man till att betjäna sig själv och värna om sin egen bekvämlighet.” Det var således knappast mod och kollegial anda som präglade Björn Erikssons ledarstil.
1996 – 2009 var Björn Eriksson landshövding i Östergötland och han utreddes bland annat för att i stor omfattning ha använt sin tjänstebil privat. Detta bemötte han i Aftonbladet 030505 med kommentaren: ”Jag är alltid i tjänst.” Han gjorde sig också känd för att
springa så fort han såg en journalist. För det mesta hann Björn Eriksson ikapp.

Sedan 2015 har Björn Eriksson varit chef för Riksidrottsförbundet. Han har som sådan försökt tillintetgöra de minsta förbunden genom att bland annat utesluta små idrotter - såsom Svenska Kälksportförbundet och Svenska Landhockeyförbundet – ur Riksidrottsförbundet. Att Björn Eriksson gjort sig osams med små idrottsförbund har dock inte varit något allvarligt problem för honom eftersom dessa inte haft något inflytande.

Det är betydligt allvarligare för Björn Eriksson att han kommit i konflikt med en stor idrott som fotbollen och dess organisationer. Det är Björn Erikssons ekonomiska intressen i säkerhetsbranchen och kontakter med polisen som har bidragit till detta misstroende.
Fotbollens organisationer hävdar således att Björn Eriksson har andra intressen än att se till idrottens bästa. Fotbollsorganisationernas reaktioner har också varit monumentala och bland annat inneburit att supportrar inlett allsvenska matcher med tystnad. På Svenska
fotbollssupporterunionens hemsida står det: Vi kommer ”att arbeta för en ny ordförande i Riksidrottsförbundet.”

Det är därför inte förvånande att Riksidrottsförbundet har tagit emot flera anmälningar gällande Björn Eriksson. Setterwalls Advokatbyrå AB i Göteborg utreder dessa anmälningar.

Björn Erikssons dröm om att kröna sin karriär med att bli OS-general har således gått i kras. I Sverige har det blivit alltmer uppenbart att hans engagemang grundat sig i egenintressen.
Är det någon som har ett bra förslag på en ny chef för Riksidrottsförbundet?

- Dan Berg

Björn Eriksson sitter på två stolar

Björn Eriksson. Foto: Roland Thunholm, TT Nyhetsbyrån.
Björn Eriksson. Foto: Roland Thunholm, TT Nyhetsbyrån.

I skuggan av EU-valet hade Riksidrottsförbundet kongress i Jönköping. Där fattades en del
beslut som kan förefalla märkliga men dessa är faktiskt inte särskilt konstiga med tanke på
vilka krafter som påverkar RF.


Björn Eriksson (72) omvaldes som ordförande för ytterligare en tvåårsperiod. Han är en av
de personer som hårdast kampanjat för ett vinter-OS i Stockholm 2026. Efter kongressen
anklagades Björn Eriksson av bl.a. Affärsfakta för att ha kopplingar till företaget
SäkerhetsBranschen och sålunda personligen haft ekonomiska incitament när det gäller
säkerhetsfrågor inom idrotten.

Han sitter således på två stolar. Hans nära samarbete med SOK gör emellertid att han i
realiteten sitter på tre stolar. RFs Omval av Björn Eriksson är märkligt beroende på hans
höga ålder men inte förvånande med tanke på de starka krafter som finns omkring honom.
På kongressen uteslöts Svenska Kälksportförbundet och Svenska Landhockeyförbundet.
Orsaken var att dessa förbund hade för få föreningar och därmed var för små för
medlemskap i Riksidrottsförbundet. Det är uppenbart att RF i huvudsak är till för de större
sporterna och inte för de små förbunden som rimligtvis borde vara de som skulle behöva
mest stöd.

På RFs kongress fick dessutom 10 förbund av olika skäl avslag på sin ansökan om att bli
medlemmar i Riksidrottsförbundet. Det mest graverande fallet är Islandshästförbundet som
enligt RF var för litet och därför borde samverka med Svenska Ridsportförbundet.

Problemet är bara det att Islandshästförbundet måste vara självständigt för att utövarna
ska få tävla internationellt. En samverkan med Svenska Ridsportförbundet är sålunda ett
mycket dåligt förslag från RFs sida som uppenbarar deras okunnighet och ointresse för de
små sporterna.

Milano är Stockholms konkurrent i kampen om OS 2026 och det har nyligen kommit
indikationer från IOK att den italienska staden är knappa favoriter till att få evenemanget.
Kan RFs beslut att som enda sport rösta in Cheerleadingförbundet ha något med detta att
göra? Cheerleading har nämligen som ny medlem i Riksidrottsförbundet fått status som
seriös sport vilket gör att den sannolikt kommer att växa. Kan det möjligtvis vara så att
Björn Eriksson och Riksidrottsidrottsförbundet vill locka gubbarna i IOK med lite
ögongodis i form av Cheerleading?

24 juni beslutar IOK om Sverige eller Italien blir arrangörsland för OS 2026. Det är dock
ingen som helst tvekan om att Björn Eriksson och Riksidrottsidrottsförbundet har gjort sitt
bästa för att Sverige ska vinna.

- Dan Berg
kulturpolitisk debattör
Linköping

Elbilstillverkarna vill få oss att tro att batterier är miljövänliga

Tesla Model 3 visas upp under Auto China 2018 motorshow i Beijing. Fotro:  REUTERS/Damir Sagolj. TT.
Tesla Model 3 visas upp under Auto China 2018 motorshow i Beijing. Fotro: REUTERS/Damir Sagolj. TT.

År 2019 så var plötsligt batterier miljövänliga. Det är lite lustigt att man kan gå runt och tro en sak men det visar sig vara tvärtemot. Här har man varit så noga med att samla in sina batterier och sortera dessa som miljöfarligt avfall men nu visar det sig att det är batterier som ska rädda vårt klimat. Det är åtminstone vad miljöorganisationerna och elbilstillverkare vill få oss att tro.

Att elbilstillverkare vill att vi ska investera upp emot miljonen i ett nytt fordon är kanske inte så konstigt men desto märkligare är det att de lyckats sälja in det till de flesta miljömedvetna människor. När en elbil ska tillverkas så släpps mycket högre nivåer av koldioxid ut i atmosfären än när en bensin- eller dieselbil tillverkas och den måste rulla i väldigt många mil innan den koldioxidskulden är betald.

Samtidigt rustar vi ner kärnkraften utan att ha något som ersätter den vilket gör att vi, bland annat med hjälp av allt fler elbilar, blir mer och mer beroende av importerad ström. Bland annat kommer den strömmen från tyska och polska kolkraftverk som är riktiga miljöbovar.

Men om vi kommer så långt som att elbilen har rullat sina x antal mil och har betalt sin koldioxidskuld då kanske det är dags för batteribyte, helt eller delvis, och då uppstår en ny koldioxidskuld eftersom tillverkningsprocessen är krävande. Sedan återstår dessutom den lilla detaljen att de uttjänta batterierna måste återvinnas. Enligt vissa uträkningar och prognoser så kommer det att tillverkas runt 750 000 ton bränsleceller till elbilsbatterier år 2030. En riktigt stor återvinningsanläggning skulle kunna klara av ca 7000 ton årligen men det finns idag väldigt få sådana anläggningar.

Det måste alltså byggas över 100 nya anläggningar bara för detta ändamål. Miljöskulden för denna hantering är svår att räkna ut men det handlar om väldigt höga siffror. Så, nä, jag köper det inte. Ska vi minska våra koldioxidutsläpp så måste vi satsa på bilar med förbränningsmotor. De kan köras på svensktillverkad och närodlad bio-diesel eller bio-bensin och kan konverteras till gasdrift. Med sänkt drivmedelsskatt kommer vanligt folk att ha råd att köra miljövänligt och ta hand om sina bilar på ett bättre sätt.

Fortsätt sortera batterier som miljöfarligt avfall. Det kommer jag att göra.

- Hans Albertsson 
Admin, Bensinupproret 2.0

Nu är Kristersson Bilderberggruppens hopp

Foto: LORENTZ-ALLARD ROBIN/Aftonbladet/TT.
Foto: LORENTZ-ALLARD ROBIN/Aftonbladet/TT.

Moderatledaren Ulf Kristersson deltog i helgen i Bilderberggruppens topphemliga möte i Schweiz.
Man kan dra slutsatsen att det globalistiska styret därmed satsar på att Moderaterna ska vinna nästa val i Sverige, eller åtminstone vara så pass delaktiga i det att Kristersson blir statsminister.


Ett tydligt tecken att Annie Lööf misslyckades i deras ögon, är att hon inte är med på årets deltagarlista. Den enda svenska politikern på plats är Ulf Kristersson, som en av fyra deltagare från Sverige. De andra tre är Marcus Wallenberg (ordf SEB), Johan Rockström (dir. Potsdam Institute för Climate Change Reasearch) och Sara Mazur (dir. Investor).

Nämnvärt är även att man ser deltagare som Jens Stoltenberg (FNs Generalsekreterare), samt hela Hollands styrande elit. Det ryktas att USA:s utrikesminister Mike Pompeo deltar, men han står inte på den officiella deltagarlistan.

- Tom Yubonchi

Koldioxid är ingen förorening utan Livets Gas

Trafik i Paris. Foto: Jerome Delay.  AP NYHETSBYRÅN.
Trafik i Paris. Foto: Jerome Delay. AP NYHETSBYRÅN.

Släng er i väggen klimatlögnare! (Men det gör det övertydligt varför de vill minska CO2)
"Koldioxid är vitamin för alla vitaminer. Den är förutsättningen för allt liv på jorden." Ändå räknar Nationalencyklopedin koldioxid som en luftförorening.


Koldioxid är den grundläggande regulatorn av kroppens funktioner och vitamin för alla vitaminer. Den reglerar aktiviteten hos enzymer och vitaminer. Om koldioxiden inte räcker till, fungerar alla enzymer och vitaminer onormalt. Då får man en ämnesomsättning, som leder till allergier, cancer och saltutsöndring. Syre har en rengörande funktion i kroppen. Cellerna i kroppen måste ständigt rengöras. Speciellt känsliga är hjärnceller, som kan dö på grund av syrebrist. I en frisk människa är förhållandet mellan koldioxid och syre 3:1.

Koldioxid finns i öl, mousserande vin, de flesta sorters läsk samt i kvinnans befruktade ägg och i fostrets blod. Ett nyfött barn har en hög halt av koldioxid i blodet. Den är byggnadsmaterial för alla växter, som utgör mat för djuren. Den får vårt bröd att jäsa. Den dödar bakterier i vatten och håller det rent. Den verkar som ett konserveringsmedel med koden E290. Den är färglös, utan lukt och smak.
I fotosyntesen tar växterna upp koldioxid ur luften samt vatten och små mängder mineraler ur marken. Deras klorofyll använder solens energi till att slå samman kol från koldioxiden med väte från vattnet för att skapa kolhydrater, som bygger upp växternas vävnader. Det frigjorda syret släpps ut i luften, som vi sedan kan andas.

I Jordens barndom bestod atmosfären mest av koldioxid. Växtligheten blev enorm. Dels producerade den syre till luften och dels lagrades döda växter ovanpå varandra och bildade efter miljontals år bergarten stenkol. Detta utgör således lagrad solenergi, som frigörs då vi bränner upp det och återför koldioxiden till luften.

I luften finns nu 21 procent syre och 0,04 procent koldioxid. Den senare är den viktigare för livet: Utan syre dör djuren, men växterna överlever. Utan koldioxid dör både växter och djur.

Inom biologin säger man att varje organism upprepar Jordens evolution i individens utveckling: Från encellig varelse till fisk till apa till människa. Koldioxiden är en oumbärlig del av ämnesomsättningen. Människans celler behöver ta upp 6-7 procent koldioxid och bara 2 procent syre. Kvinnans befruktade ägg har under de första dagarna en nästan syrefri miljö, eftersom syre helt enkelt är skadligt. Fostrets blod har en låg syrehalt och en hög koldioxidhalt jämfört med en vuxen människas. Överskott av syre är dödligt, eftersom syre är ett starkt oxidationsmedel, som kan förstöra cellväggarna.

För ett normalt liv krävs 7-7,5 procent koldioxid i vårt blod. Sjunker halten till 4 procent innebär det omedelbar död. Vi får den av maten, vars proteiner, fetter och kolhydrater oxideras av syre och bildar koldioxid i vävnaderna.
Den lilla höjning vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. Öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha.
Koldioxid är ingen förorening utan Livets Gas."

Ludmila Hell
Fysiklärare

Inga vetenskapliga bevis för att mikrovågsstrålning är säker

Under en lupp: 
Det finns inga vetenskapliga belägg eller bevis för att en mikrovågsstrålning eller att en ökad mikrovågsstrålning är säker.

Vad är egentligen en teknisk dokumentation som krävs som ett bevis för att en produkt är säkerställd? En svensk strålsäkerhetsmyndighet (SSM), är bara några av de myndigheter som har ansvar och ska medverka till att inte vad som helst kommer ut på en marknad från tillverkare som inte följer våra säkerhetsbestämmelser för en säker produktutveckling.

Arbetsmiljöverket ska ansvara och medverka till att platser med en mikrovågsstrålning inte orsakar skador. Alla strålningskällor ska märkas enligt de säkerhetsbestämmelser vi har.

De värden som ska mätas på olika platser ska sedan anges med en skylt: Osynlig mikrovågsstrålning! 
Vad är egentligen en teknisk dokumentation som krävs som ett bevis för att en produkt är säkerställd?
Detta för att inte skada en persons liv o hälsa, och vad händer om någon liten skara får för sig att säga; Vi i denna skara, fixar det själva, vi?

Det är det svensk strålsäkerhetsmyndighet inte helt förstår. 
Teknisk dokumentation behövs för att bevisa att produkten är tillverkad enligt kraven i direktivet och ett av kraven bland många är bland annat att riskanalys görs FÖRE. 

Dokumentation om alla produkter krävs som bevis där ett av kraven är att riskanalys görs FÖRE tillämpning av maskindirektivet, produkters, maskiners styrsystem, funktionssäkerhet, teknisk dokumentation, tillämpning av standarder, utvärdering (verifiering, validering) av produkters styrsystem även bilaga för maskiner.
Stöd för riskanalys och riskbedömning, riskanalys och riskbedömning av produkter, granskning av teknisk dokumentation.

Det är det svenska arbetsmiljöverket inte förstår. 

Strålningskällor ska alltid märkas: Information om strålningskällor om någon tillverkare, installatör anser sig kunna installera en produkt på en arbetsplats, boendemiljö, skolmiljö och liknande där vi exponeras för en mikrovågsstrålning.

Enligt strålskyddslagen ansvarar verksamhetsutövaren för att strålningsverksamheten är säker. 
Varningsskyltens syfte är att fästa uppmärksamhet för en strålrisk.
Skylten ska vara sådan att också en person som inte är insatt förstår den. 

Det klimatforskaren vet om mikrovågor. Det är inte värt att veta.

ATT VARA VÅRDSLÖS I EN PRODUKTUTVECKLING LEDER TILL ALLVARLIGA EFTEREFFEKTER.
Det finns inga vetenskapliga belägg eller bevis för att en mikrovågsstrålning eller att en ökad mikrovågsstrålning är säker.
Att man bör beakta, ta hänsyn till, vara uppmärksam på de gällande säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter vi som land har bundit oss till i folkrätten och gällande maskindirektiv för tillverkade produkter.

BO RHÖNNSTAD
Tidigare arbetsplatser: Husqvarna AB, Electrolux CR AB, C International AB, konstruktör, maskinteknik.

Väljarna förleds av kändisskap och popularitet i EU-valet

Foto: Henrik Montgomery/TT-
Foto: Henrik Montgomery/TT-

Alice Bah Kuhnke är Miljöpartiets kvinnliga toppnamn till EU-parlamentet. Hon gjorde sig för 27 år sedan känd som programledare i barnprogrammet ”Disneyklubben”. Under förra mandatperioden var hon ansvarig för Sveriges kulturliv.
I sin roll som Kulturminister gjorde Alice Bah Kuhnke ett och annat klavertramp men dessa blåstes dock aldrig upp till skandaler. Om en annan minister hade gjort motsvarande misstag hade denna person säkerligen riskerat att förlora sin statsrådspost. Orsaken till detta är det kändisskap och den popularitet som Alice Bah Kuhnke grundlade redan i ”Disneyklubben”.


I valrörelsen till EU-parlamentet har Alice Bah Kuhnke hittat på en märklig och tidigare okänd form av politisk retorik. Denna går ut på att anklaga ett samarbetsparti för att tycka likadant. Alice Bah Kuhnke kallar Socialdemokraternas förslag om att göra tågresandet
enklare i Europa för ”skrattretande”. Hon gör detta i ETC 190311 och syftar på att Miljöpartiet lämnade ett likartat förslag till EU-parlamentet för ett år sedan.

Vilket är då problemet? Är det möjligen så att Miljöpartiet vill ta åt sig äran av förslaget eftersom de var först med det? Detta är nog tyvärr den huvudsakliga sanningen och den är mycket tragisk. Alice Bah Kuhnke och Miljöpartiet anser tydligen att det viktigaste är att
de får ta åt sig av äran. Mindre viktig är sakfrågan. Att Socialdemokraterna upprepar förslaget om att göra det enklare att åka tåg i Europa är ju faktiskt något som borde gynna sakfrågan.

Alice Bah Kuhnke fortsätter i ETC med ”Det som är mindre skrattretande är att vi inte har råd att ha politiker som är de som ska ta ansvar men som inte har koll på vad som bör göras.”

I SVT:s Agenda 170312 talar Alice Bah Kuhnke om de återvändande IS-krigarna. Det är en fråga som länge varit svårhanterad och som idag är mer infekterad än någonsin. I Agenda påstår Alice Bah Kuhnke att ett flertal återvändande IS-krigare blivit hjälpta både i delar av Göteborg samt i Umeå. Detta bemöttes snabbt av både Göteborg och Umeå.

Göteborg hävdade att de aldrig varit i kontakt med någon återvändande IS-krigare. Umeå hade överhuvudtaget inga återvändare. Alice Bah Kuhnke fick - med all rätt - hård kritik när det visade sig att hennes uttalanden i Agenda var helt tagna ur luften. Alice Bah Kuhnkes flagranta okunskap var visserligen skrattretande men med en sådan politiker i EU-parlamentet kommer Sverige att få problem
med sin vederhäftighet hos andra länder. Detta är naturligtvis mindre skrattretande. Nu när de till Europa återvändande IS-krigarna är ett stort och mycket komplicerat problem så bör det vara en självklarhet för EU att hitta gemensamma lösningar.

Miljöpartiet och Alice Bah Kuhnke har kanske några förslag? Detta är rimlig begäran eftersom Alice Bah Kuhnke också gör följande uttalande i ETC: ”vi inte har råd att ha politiker som är de som ska ta ansvar men som inte har koll på vad som bör göras.”
Enligt en nyligen gjord mätning av Demoskop är Alice Bah Kuhnke både den mest välkända och den populäraste av toppkandidaterna till EU-parlamentet.

Så det är tydligen kändisskap och popularitet som öppnar vägen till EU-parlamentet för Alice Bah Kuhnke.

I Aftonbladet 190507 hävdar Alice Bah Kuhnke att ”Det är samma nycklar till framgång överallt. Det handlar om att lyssna till andra människor, bygga relationer, vara envis och arbeta hårt.” I samma artikel säger hon dessutom: ”Hade jag lyssnat på alla som velat få
mig att känna mig dum, ful och meningslös, då hade jag aldrig vågat gå utanför dörren.”

Naturligtvis är det sällan meningsfullt att bemöta personangrepp. Det är dock värt att lyssna till vad andra har att säga även om de formulerar sig mer personligt än sakligt. Om Alice Bah Kuhnke nu påstår att lyssnandet på andra människor är en nyckel till framgång
så kanske det är dags att börja praktisera detta. Att Alice Bah Kuhnke är en känd och populär person i Sverige är uppenbart. Detta
kommer hon dock inte att ha någon nytta av i Bryssel. I EU-parlamentet är det nämligen viktigare att vara vederhäftig än att vara känd i Sverige.

Dan Berg
kulturpolitisk debattör
Linköping

Skatten på bensin i Sverige är 180%!

Anders Wiklund/TT
Anders Wiklund/TT

Ser många pratar om att skatten ligger på 64% på drivmedel. Vill bara meddela att 64% av priset är skatt, alltså kostar bensinen 16,50 så är 10,56 kr skatt!

Det faktiska skattepåslaget är betydligt högre! För bensinen "kostar" runt 6 kr, men vi betalar alltså 16,50 kr. Skattebeslaget blir därför ca 180%!

Vid bensinpris på 16 kr/liter är produktkostnaden 5,02, bruttomarginalen 1,46 och skatten 6,70 plus moms.
Mitt förslag är följande: Moms på skatt tas bort och moms beräknas enbart på produktkostnad och bruttomarginal, vilket blir ett pris på 8,10, skatten på 6,70 korrigeras och tas i beräkning inblandningen av 10% etanol vilket landar på 6,03 och ett pris på 14,13.

Inför valet 2014 lovades att bensin och dieselpris inte skulle ändras och återgår vi till dåvarande skattesatser enligt mina korrigeringar ovan landar man då på ett literpris på 12,93kr liter. 

Arg bilist

Det planerade kulturhuset i Karlskrona - en skam

Foton: Albert Nordström, privat bild. Ritning: MIR.
Foton: Albert Nordström, privat bild. Ritning: MIR.

1998 utnämns den lilla staden Karlskrona till ett världsarv av UNESCO. I motiveringen nämns det att det är en bra bevarad örlogsstad som influerat andra örlogsstäder i Europa. Repslagarbanan, varvsmuren, stortorget samt de flera byggnader som tillhör varvet är några av de otroligt vackra byggnader som återfinns i staden. Världsarvet innebär att vi har ansvaret att förvalta.

På listan över världsarv i Europa ingår bland annat Stonehenge, Vatikan-staten och Röda Torget. Det är minst sagt en ärofylld lista. Det är en ära att finnas med där, men också en uppgift för oss. För inte bara är det de vackra större byggnaderna som gör staden så vacker, det är också hur staden är byggd, gatunätet är rakt som en effekt av örlogsstaden, samt att majoriteten av husen är byggda i en äldre stil. Det nya kulturhuset som planeras att byggas är inte bara otroligt fult, det passar heller inte in på ett torg i en världsarvsstad.

Kulturhuset “Karls Krona” ser ut som en del av de byggnader man har byggt som exempel parkeringshus, med en vilja att få det att se futuristiskt ut. En stor keramikfasad med mindre hål i den silvriga plåten. Enligt min åsikt så verkar ambitionen vara att bygga någonting snyggt och någonting man drar sin uppmärksamhet åt. Men enligt min mening så blir det inte bra. Från början skulle det inte byggas av ekonomiska skäl. Men ska man väl gå fram med detta helt galna projekt, ur ett ekonomiskt perspektiv, bör man göra det så det finner sig riktigt i världsarvet. I en stad med trähus, röda stugor på Brändaholm, ett av Nordeuropas största och vackraste torg och en allmänt pittoresk miljö, blir det bara fel med det planerade kulturhuset. I sin keramikburk skiner den med en önskan att föra sin stad framåt, men samtidigt rasera allt vad arvet ger oss.

Gör om gör rätt! Jag menar inte att Arkitekturupprorets förslag är det snyggaste, men jag väljer hellre det alla dagar i veckan. Man har tänkt rätt, ritat i en äldre stil, stått kvar vid respekten för världsarvet. Det är någonting som varje Karlskronit bör stå fast vid.

Albert Nordström
Styrelseledamot KDU Blekinge

Varför ingen debatt om Stockholms OS-ansökan?

Foto: Privat.
Foto: Privat.

Nu är det klart att regeringen ger ekonomiska garantier till ett OS i Stockholm 2026. De två kandidater som kvarstår är Stockholm och Milano så Sverige kommer allt närmare ett olympiskt arrangörskap. Frågan är dock om det förekommit någon debatt där för- och nackdelar med ett OS i Stockholm analyserats och diskuterats? Svaret är nekande. Den debatt som förts har istället  varit vinklad och ganska dold.
 
I en artikel i Östgötacorrespondenten 190128 riktar sig Björn Eriksson och Riksidrottsförbundet - tillsammans med två lokala SISU-företrädare - till Amanda Lind som är ansvarig minister för idrottsfrågor. Deras ambition är att få till stånd en ändring av plan- och bygglagen. En sådan förändring är nämligen en förutsättning för ett omfattande nybyggande av idrottsanläggningar.  Artikeln riktar sig också till folkopinionen och gör gällande att idrotten skulle bidra till samhället och göra ”Sverige starkare.”
 
Artikeln i Corren påstår dessutom ”att alltför många barn och unga rör på sig för lite”. Detta låter rimligt men att påstå ”att idrottande ungdomar har avsevärt högre självkänsla, högre skoltrivsel och skolkar mindre” är inget annat än en spekulation.  Björn Eriksson och RF är således inte vederhäftiga i sin argumentation.
 
IOK beslutar 24 juni om vilket land som får värdskapet för OS 2026. Calgary i Kanada fanns tidigare med som kandidat men en folkomröstning resulterade i att en majoritet av befolkningen var motståndare till ett arrangörskap. Calgary drog därför tillbaka sin kandidatur.
 
Att ändra plan- och bygglagen är ett sätt att möjliggöra för nya idrottsarenor i Sverige. Denna lagförändring syftar till att övertyga IOK. Det blir således inget krångel om det eventuellt behöver byggas nya idrottsarenor.
 
Stadsfullmäktige i Stockholm var först emot ett svenskt värdskap men svängde om efter påtryckningar från idrottsrörelsen. De styrande i Stockholm står således numera bakom den svenska OS-kandidaturen.
 
Detta räcker dock inte utan den svenska opinionen behöver också vändas. En folkomröstning skulle riskera att ge ungefär samma utslag som i Calgary vilket vore förödande för Stockholms OS-ansökan.
 
Att Björn Eriksson och RF ger en ensidig bild av idrotten - och exempelvis inte nämner dess skadeproblematik - är ett sätt att få folkopinionen att vända. Björn Eriksson och RF vill istället poängtera ”att det är glädjen och gemenskapen som är föreningsidrottens främsta styrka, att träffa kompisarna innan träningen”. Det är således med denna tämligen tunna argumentation som Björn Eriksson och RF propagerar för idrottens förträfflighet och underförstår det fördelaktiga med ett OS i Stockholm.
 
Det är således med en dold kampanj som Björn Eriksson och RF fört Sverige närmare ett OS. Regeringen har sagt sitt men det slutgiltiga avgörandet har IOK. Det är därför inte försent att på ett balanserat sätt debattera både för- och nackdelar med ett OS i Stockholm. Det enda som behövs är nämligen en öppen och sann debatt. En sådan debatt är helt nödvändig för att det svenska folket ska få en möjlighet att ta ställning till vad de tycker om ett olympiskt spel i Stockholm.  
 
Dan Berg
kulturpolitisk debattör
Linköping

Be om ursäkt för gymnasielagen

Foto: Michelle Miglis
Foto: Michelle Miglis
Den så kallade gymnasielagen konstruerades för att särbehandla 9000 män från Afghanistan och ge dem en gräddfil att få stanna i Sverige utan asylskäl. Lagen är ett svek mot kommande generationer på flykt och underminerar för de människor som verkligen har asylskäl. Varje person som stannar i Sverige utan giltiga asylskäl stjäl utrymme från någon som behöver det på riktigt.

Vi har genom gymnasielagen behandlat systemen och asylprocessen så illa så de tappar i legitimitet. Det som präglar ett system som är lika för alla har styrande politiker valt att negligera.

Hade våra politiker valt att visa respekt för internationell solidaritet, asylrätt och kommande generationer på flykt så hade individer utan asylskäl utvisats i första rummet. Nu finns gymnasielagen som åsidosätter detta.

Gymnasielagen kom till genom att Miljöpartiet drev på för total amnesti. Socialdemokraterna gick emot då amnesti är direkt rättsvidrigt, men eftersom Socialdemokraterna är korrumperade av makten. Och gör allt för att behålla denna, skapas gymnasielagen. Den förtäckta, men fortfarande rättsvidriga, amnestin fick stöd av Centerpartiet.

Lagrådet sågade lagförslaget i sin kanske hårdaste skrivning i historien: ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Socialdemokraterna får då in vissa krav angående närvaro i skolan, laglydighet och krav på arbete inom sex månader efter studier. Om dessa krav inte uppfylls skall individen utvisas.

Jag påstår att inga utvisningar kommer att ske oavsett om de som gymnasielagen berör agerar i Sverige. Om de är kriminellt aktiva eller laglydiga, eller om de får jobb eller inte. Detta av flera skäl. Främst för att lagen är utformad för att alla ska stanna, inte för att de har skyddsbehov, utan för att de som har skrivit lagen vill det. Dessutom är våra politiker maktkorrumperade, släpphänta och rädda. Men det finns också relevanta skäl såsom humanitär individuell hänsyn till de män som lagen berör och som efter åratal i Sverige har fått anknytning här.

Som cyniker måste jag fråga mig: Vad är att diskutera nu ett år senare? Det är som att ångra att man kört i diket. Det enda vi kan göra är att lära. Att inte köra i diket igen.

Vad ska vi då lära?
• Att politiker ska respektera myndighetsbeslut. Individer som fått avslag ska åka hem. Det är nu bevisat att allt annat skapar individuellt lidande, social misär och osolidarisk och antifeministisk migrationspolitik.

• Principen om likabehandling ska återinföras. Gräddfil och särbehandling sätter asylprocessen ur funktion. Myndighetsbeslut och stiftade lagar tappar i legitimitet.

• Det solidariska perspektivet att hjälpa människor som verkligen är på flykt måste framöver gälla, inte vilka grupper politiska partier och särintressen valt att fokusera på.

Nu tvingas kommunerna ta konsekvenserna av den misär, kriminalitet och hemlöshet lagen ger, utan att få reell kompensation av staten. Det får inte ske igen.

Nu är det som det är. Vad som borde göras är att ansvariga politiker ber om ursäkt till de svältande, våldtagna och misshandlade på flykt i världen som i en morgondag kanske inte kan få det skydd de har rätt till för att vi har tvingats stänga dörren helt. Ursäkt till det svenska folket för att de undergrävt asyllagstiftningen och förtroendet för systemet. Ursäkt till gymnasisterna som får studera med vuxna män. Tacka eldsjälar, organisationer, företag och kommunala tjänstemän som har räddat situationen från fullständig katastrof genom att få fram boenden och förnödenheter till den gruppen lagen berört.

Samtidigt måste de individer som har berörts av lagen få rätten att göra rätt för sig genom arbete efter utbildning. De måste integreras på riktigt genom att komma bort från ytterligare särlösningar, strukturell kravlöshet, passiva bidrag och konsekvenslöshet vid brott. Låt dem få känna respekt och stolthet över det samhälle de ska bli en del av.

Låt oss aldrig mer svika kommande generationer på flykt och förminska våra möjligheter till internationell solidaritet genom kortsiktiga gräddfiler skapade av politiker som agerar som om våra resurser vore oändliga.

Jan Emanuel Johansson, frihetlig socialdemokrat och riskkapitalist

Strunta i höghastighetsjärnvägen

Foto: Stig Engzell. Privat foto.
Foto: Stig Engzell. Privat foto.

Tänk vad skönt det är att sitta på tåget och koppla av och läsa, äta en bit i bistrovagnen och ta en lur innan man rullar in på stationen där man skall gå av!

Men det kan man ju inte göra på ett höghastighetståg, för att det hinner man inte. 
Det måste vara ett av de sämsta och mest ogenomtänkta beslut som tagits eller skall tas! Det här med byggandet av höghastighetsjärnväg (i fortsättningen HH). Endast en liten del av svenska folket får användning för en sådan förbindelse. Stockholm - Göteborg eller Stockholm- Malmö är sträckningen skall byggas för nästan 300 miljarder kronor! Sug på den karamellen och tänk efter hur mycket vård och skola man skulle kunna få för den pengen!
Dessutom blir miljön lidande. De spår som skall läggas fordrar gjutning, som kostar massor av energi och man måste ta ner skog som binder koldioxid, för att dra fram järnvägsspåren!
Var finns miljötänkandet här? 

De norrländska medborgare som vill utnyttja HH, måste flyga till Stockholm eller Göteborg för att få åka med det. 
Övriga medborgare, med få undantag för dem som befinner sig nära de få stationer där tåget stannar, måste ta bil eller buss till stationerna.
Mycket miljövänligt!

HH:entusiasterna säger att vi måste ha höghastighetståg för att andra europeiska länder har det och för att hänga med i utvecklingen. Länder, ja, som har städer med lika stort invånarantal som hela Sverige och inte behöver lägga lika mycket pengar på att rusta upp befintlig järnväg. Och där trängseln fördröjer trafik genom försvårad framkomlighet.
Antalet resenärer torde också bli ganska litet. Tågresan blir säkerligen dyrare än tänkt, och endast direktörer och andra som åker i tjänsten på företagets bekostnad, kommer att använda förbindelserna. Och de som verkligen måste komma fort fram, kommer även i fortsättningen att ta flyget!

Satsa pengarna på att rusta upp vårt nuvarande järnvägsnät, som bara det kommer att gå på miljardbelopp!
Räcker det inte med 150-200 kilometer i timmen? Det har gått bra hittills! 

Politikerna borde föregå med gott exempel, och inte stressa på och slösa bort medborgarnas pengar, och förstöra naturen med ytterligare ingrepp!
Ni som läser det här, dela gärna inlägget! Jag är nämligen säker på att förnuftet kommer att segra när människor tänker efter! Därför är det bra att många tänker till och gärna säger sin mening!
Trevlig resa!

Stig Engzell
- Pensionerad journalist och tågresenär!

Dubbelmoral i Sverige om cannabis

Foto: Crelle Photography
Foto: Crelle Photography

Intressant: Du får inte äga medicinsk cannabis i Sverige.
Men du får vara delägare i ett cannabisföretag i ett annat land via svenska aktietjänster.
Cannabisaktier är de mest köpta av vanliga svenska småsparare på aktietjänsten Avanza.
Det är hög tid för Sverige att haka på legaliseringsvågen som går över världen. Det handlar inte om att bli hög. Det handlar om att bli hjälpt.
- David Appelgren

Svenska kyrkan har gått i fällan

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT. Arkivbild.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT. Arkivbild.

I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa makt.

Svenska kyrkans teologer har stark anknytning till ekumenik och religionsdialog men erfarenheterna av politisk islam är begränsade. Islamiska termer som taqiyya, tawriya (vita lögner) är främmande för de flesta. I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige.

Al-Qaradawi, chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.

Islamisternas seger i Afghanistan beskrevs som guds seger över den lilla satan. Den stora satan, liberalismen i väst, ska bekämpas med infiltration, mission och dialog på grund av maktunderläget. Målet för religionsdialog enligt Al-Qaradawi är att undergräva de sekulära staternas makt och tawtin. Detta innebär att de sekulära västerländska samhällena ska erkänna islam som religion och islamister som representanter. Ett parallellt samhälle ska skapas och trappstegsvisa strategier utarbetas för tamkin.

I väst talades om civilisationernas kamp. Men det fanns också en vision om att muslimska teologer i väst skulle forma en ny tolkning av religiösa texter och granska urkunder med vetenskapliga metoder på samma sätt som skett med bibeltexter.

Fundamentalister tog tillfället i akt och presenterade sig själva som dialogpartners. Haytham Rahmeh har varit en nyckelperson i decennier i den här dialogen. Med hjälp av kristna teologer i den socialdemokratiska broderskapsrörelsen etablerades biståndsorganisationer som Islamic Releif, islamiska skolor och studieförbundet Ibn Rushd.

I religionsdialogens namn har man talat om strävan för integration, jämlikhet och mänskliga rättigheter, men dessa begrepp hade en annan innebörd i den islamiska fundamentalistiska teologin. Vita lögner som metod användes för att förverkliga målen med tawtin och tamkin.

Under den arabiska våren talade man öppet om sina mål. Internationella Muslimska brödraskapets högsta guide beskrev hur muslimerna skulle förverkliga tamkin och bemästra världen. Haytham Rameh lämnade sin ställning som imam vid Stockolmsmoskén, för att bli krigsherre i Syrien.

Efterträdaren till imamposten, Othman Al-Tawalbeh, kallades Svenska kyrkans imam efter det att han blev anställd av Sofia församling i ett dialogprojekt, ”Tillsammans för Sverige”. Han ledde också etableringen av studieförbundet Ibn Rushd. Som fadder stod kristna studieförbundet Sensus. I ett brev till en saudisk professor beskriver han sin verksamhet: ”Vi kan dra upp den västerländska civilisationen när den faller och ersätta den med vår civilisation och läran om vår sanna religion så att vi blir 'Noahs Ark'.”

Mahmoud Kahlfi, kollega till Otman Al-Tawalbeh, har också missionerat för tamkin i samband med den arabiska våren. I en artikel i Tunisnews läxade han upp tunisiska politiker som försökte stoppa Muslimska brödraskapets frammarsch.

Han beskrev Islamiska Förbundet och Stockholmsmoskén som kända för att tillhöra Muslimska brödraskapet och att de hade stort inflytande i Sverige. Islamister hade penetrerat svenska samhället och snart skulle resten av Europa följa efter. När förre talesmannen för Muslimska brödraskapet i Europa, Kamal Helbawy, hoppade av i protest mot brödraskapets odemokratiska tendenser, blev han avkrävd på en förklaring av just Mahmoud Kahlfi.

Någon diskussion om religiösa urkunder har vi inte sett. Inte heller någon debatt angående sharialagar, hedersförtryck, andra trosföreställningar, livsåskådningar eller om homosexuella. Samarbetsprojekt som stärker islamisternas maktdemonstration finns det dock gott om.

När Svenska kyrkans företrädare i dag behöver en muslim för att fördöma extremistiska dåd finner man ingen annan än Islamiska Förbundet och deras representanter. En sorglig och vansklig representation som förtar mycket av religionsdialogsbudskapet. För att finna vägen till en hållbar och trovärdig religionsdialog måste vi inse att Svenska kyrkan har gått i fundamentalisternas fälla.

- Sameh Egyptson
forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet
författare till aktuella boken Holy White Lies om bland annat Muslimska Brödraskapets teologi, strategi och infiltration i Sverige

Den internationella slöjdagen är en skymf
mot jämlikhet och kvinnors rättigheter

Milad Resaeimanesh och Nastaran Goodarzi. Foto: Privat.
Milad Resaeimanesh och Nastaran Goodarzi. Foto: Privat.

År 2013 utnämnde en amerikansk kvinna vid namn Nazmeh Khan den 1 februari till den
internationella hijabdagen. Hon uppmanade kvinnor, som själva inte är muslimer, att uttrycka
sina egna erfarenheter med detta.


Den internationella hijabdagen är i bästa fall ett dåligt skämt.

Den ignorerar sanningen om den smärtsamma erfarenheten hos miljontals förtryckta flickor
och kvinnor. Slöja/hijabtvånget regleras av Hizbollah, talibanerna, IS och Saudiarabiens
och Islamiska republiken Irans regeringar. Dessa kvinnor hålls fångna med stöd
av islamistiska lagar och traditioner. Kvinnan görs till en halv människa och därför ska hon
döljas bakom en slöja/hijab.

Vår erfarenhet säger oss att slöja/hijab är diskriminerande för kvinnor och barn och
omöjliggör deras frihet och deras mänskliga rättigheter.
Vi har några frågor till dem som förespråkar slöja/hijab:

- Är ni, som gör islamisternas ärenden och förespråkar täckandet av kvinnor, beredda att
acceptera stening och piskrapp i enlighet med islamiska lagar?
- Accepterar ni att vara mäns sexuella slavar och att ni måste bära slöja/hijab för att inte
provocera mannen sexuellt?

- Kan ni acceptera att miljontals kvinnor är berövade sina mänskliga rättigheter i islamiska
samhällen, där de tvingas täcka sig med slöja/hijab?


Om man försöker betrakta Europa och västvärlden med öppna ögon, kan man konstatera att
sociala restriktioner, diskriminering och segregation särskilt förekommer i islamistiska
familjer och riktas mot barnen och kvinnorna.

Vår organisation har vid flera tillfällen skrivit om detta och hållit seminarier och ordnat
konferenser. Vi vänder oss med full kraft mot den internationella slöj-/hijabdagen. Stödet till
denna dag kommer från islamister och västerländska kulturrelativister.

Vi stödjer de kvinnor som demonstrerar mot slöjan/hijaben, de som säger att bärandet av
slöja/hijab inte är frivilligt. Slöjan/hijaben är i realiteten ett fängelse.

Slöjan/hijaben framställs av vissa individer och organisationer som en symbol för antirasism.
Men att tvinga flickor och kvinnor att täcka sina huvuden är uttryck för könsdiskriminering
och könsförtryck. Man ger samtidigt rasister i väst möjlighet att använda sig av täckta kvinnor
som argument mot invandrare i allmänhet.

Vi försvarar de universella mänskliga fri-och rättigheterna. Vi försvarar kvinnor och barn.
Vi stödjer ett humanistiskt och progressivt ställningstagande för yttrandefriheten och
nödvändigheten av att kämpa mot kvinnoförtryck och förnedring.


Vi frihets- och jämställdhetssträvande kvinnor och män, som tvingats fly från
islamiska regeringar, har fått betala ett högt pris för dessa allomfattande orättvisor.

Vi säger NEJ till den islamiska slöjan/hijaben.
Vi säger NEJ till en internationell dag för slöjan/hijaben eftersom den är en symbol för
förnedring och förtryck!

Nastaran GoodarziMilad Resaeimanesh, Centralrådet för Ex- Muslimer i Sverige, www.exmuslim.net

Löfven inte demokratiskt vald Statsminister!

Foto: WIXTRÖM PETER/Aftonbladet/TT. Arkivbild.
Foto: WIXTRÖM PETER/Aftonbladet/TT. Arkivbild.

I en demokrati ska ett majoritetsbeslut vara avgörande.

Det är liksom grundpelaren i en demokrati och innebörden av ordet demokrati.
I Sveriges Riksdag har man valt att göra en mycket underlig och bakvänd tolkning av detta.
153 Nej – 115 Ja = Vinst till Ja sidan
Hur i hela fridens namn tänker man nu?

Jo, man väljer att räkna bakvänt, det vill säga att om man inte fått fler än hälften av rösterna emot sig så vinner man för att då anses Riksdagens ledamöter ”tolerera” att man blir Statsminister.
Så följden av att 77 personer väljer att Feg-Rösta genom att trycka på gul knapp (Avstår) blir då att 115 Ja röster vinner över 153 Nej röster. Helt absurt!

Väljer man att Avstå från att lägga sin röst på endera möjligheten, så väljer man också att ens röst inte ska räknas och därmed är det, i demokratisk ordning, majoriteten av de giltiga rösterna som ska gälla som vinnare. Stefan Löfven skulle i demokratisk mening inte blivit Statsminister!
Detta är en underliga, bakvänd och odemokratisk metod som omedelbart måste justeras, liksom resultatet av denna senaste Statsministeromröstning!
Folkets röst MÅSTE bli gällande i en demokrati!

- Tom Yubonchi

Debatt: Skicka hem fångarna som ändå dömts till utvisning

Foto: Olle Sporrong/Expressen/TT

Sveriges resurser är inte oändliga. Varje skattekrona ska användas på bästa sätt. Även kriminalvårdens resurser och prioriteringar ska ses i ljuset av vad samma resurser kunde gjort för nytta på annat håll i samhället. 

Sveriges fängelser är med undantag för mikrostaten San Marino dyrast i världen om du ser till fängslad individ och dygnskostnad. En fängelseplats med säkerhetsklass 1 och 2 kostar i snitt 3 369 kronor per dygn, runt 1,2 miljoner om året per fängslad individ enligt kriminalvårdens statistik. Men om du ser till samtliga kostnader så landar varje plats på 6 362 kr/dygn eller 2 322 130 kr/år.
I ett högsäkerhetsfängelse kostar ett dygn 14 700 kronor eller 5,3 miljoner per fånge och år. Det betyder att en förbrytare som sitter fem år på högsäkerhetsfängelse kostar 26,5 miljoner kronor. 

7,2 skattemiljoner före utvisningen
Det finns exempel på utvisningsdömda som suttit upp till fem år efter avtjänat straff i väntan på utvisning (7,2 miljoner utöver kostnaden för tidigare strafftid). Enligt nationalekonomen Tino Sanandaji är 53 procent av dem med långa fängelsestraff utrikesfödda. Många av de dömda på våra fängelser väntar på utvisning. 

De länder som Sverige i nuläget ofta utvisar till, exempelvis Afghanistan, Marocko samt Tunisien har av Migrationsverket bedömts som så trygga att det inte är en fara för den utvisades liv. Vad gäller europeiska länder så finns tryggheten genom EU-medlemskapet och dess gemensamma regler. Sverige har under de senaste 15 åren tagit fram samarbetsavtal med samtliga länder dit Sverige utvisar människor. Att Sverige skulle kunna ta fram ett för alla länder gynnsamt avtal som går ut på att även fängelsevistelsen sker i hemlandet är inte verklighetsfrämmande på något sätt, snarare tvärtom. 

Låt oss bekosta hemlandets billiga fängelsetid
Vad är egentligen poängen med att den brottsdömde avtjänar straffet i Sverige om denne ändå ska utvisas? Om det svenska samhället känner oro över att den dömde inte får utdömt straff i hemlandet så är det kontrollerbart genom att Sverige bekostar den faktiska fängelsevistelsen och en administrativ kostnad som på en nivå som mottagarlandet ser som ekonomisk gynnsam. Ekonomiskt skulle detta troligen på sikt bli positivt för Sverige, men tanke på den höga kostnaden för en fängelsevistelse här. I gengäld får Sverige dokumentation som styrker att individen är under fängelseförvar enligt dom. 

Därför håller inte mänskliga rättigheter-argumentet
Mänskligt och samhällsmässigt finns ingen poäng att integrera personen genom svenskt fängelse, det är bara kontraproduktivt ur alla aspekter. Om någon skulle lyfta argumentet att standarden på fängelset i hemlandet är för låg eller att den utvisade riskerar behandling i fängelse som strider mot mänskliga rättigheter, så argumenterar densamme samtidigt för att alla som riskerar att hamna i fängelse i aktuellt land skulle ha asylskäl i Sverige på grund av detta. Om man menar att det skulle vara för svårt att få till stånd avtal med berörda länder gällande mänskliga rättigheter, så har man helt förlorat tron på både landets förmåga att förhandla, kommunicera och avtala. 

Ett för mottagarlandet fördelaktigt ekonomiskt avtal kommer troligen också öka motivationen att finna identiteterna hos de medborgare som av olika anledningar inte har sina pass kvar, så att de kan tas emot i landet
. 
Det som saknas är politisk vilja

Ur svenskt perspektiv är det svårt att räkna på hur vi skulle kunna missgynnas på något sätt genom att se till att brottsdömda som skall utvisas efter straffet avtjänar även straffet i hemlandet. Det enda som krävs är politisk vilja. 

Varje skattekrona måste vridas och vändas på. Var gör den bäst nytta? Alternativnyttan, var kronan hade gjort bättre nytta, måste alltid tas med. Att låta utländska medborgare som ändå ska utvisas sitta av dyra straff i Sverige är inte bra för någon. Därför är det också en felaktig prioritering av allmänna resurser. 
 
Jan Emanuel Johansson
Frihetlig socialdemokrat och riskkapitalist

Debatt: Nu Står Alliansens och frihetens hopp hos kommunisterna

Foto: Karin Törnblom/TT

Publicerad: 2019-01-13 kl 10:01
Jag brukar vänta ett par dagar med att kommentera viktiga händelser. Nu måste jag göra det direkt...!
Men låt mig ändå försöka göra det nykter och se till så många aspekter av detta som möjligt.
Till att börja med är det redan Moderaternas och KD’s budget som ligger...!


Låt mig börja med att säga att jag tycker att Annie Lööf är en skicklig och smart politiker som tvingades in i ett hörn. Ansvaret hamnade i hennes knä. Hon gavs utan att be om det nyckeln till lösningen och kom ihåg att hon gått till val med sin egen, Centerpartiets, politik och med ett par givna löften. 

1) Hon skulle inte släppa fram SD.
2)Hon skulle inte sätta sig i en Löfven ledd sosse regering.
Med det i åtanke är det möjligt att Annie är jätte nöjd!
Ni måste betänka att hon är Centerpartist. Hon vill maximera sitt partis och sina frågor och i sanningens namn, hon har fått igenom fantastiskt mycket i sina förhandlingar!
Dock skall det poängteras att 50% av av hennes krav skall ”utredas” och man måste då fråga sig: Av vem? Med vilket engagemang? Med vilket resultat?

Men, faktum är, att det till och med kan tänkas att hon fått igenom mer än vad hon hade fått i en Alliansregering... Mycket av innehållet i hennes kärnfrågor inom entreprenörskap, boende och jordbruk har hon fått in...

Så är jag jublande glad och nöjd?
Nej! Detta är en katastrof! Det är otvetydigt ett svek mot hennes liberala ideal och mot hennes väljare! Mot de 60% som sa nej till socialism. Det räcker inte att hon faktiskt, som utlovat, inte satte sig i en sosse regering. Det räcker inte att, som utlovats, SD hölls ute. Detta är en otrolig besvikelse som kommer att få förödande konsekvenser för Sverige. Inte bara genom att vi kommer att tvingas sitta med en sosse regering utan parlamentariskt. Den långsiktiga politiska kartan skrivs om och det blir till det sämre. Tvär emot Annies drömmar kommer att driva på radikalisering och driva folk till ytterligheter åt båda hållen.

Så vad mer är de omedelbara lärdomarna? 
Jo, först och främst; vilket s... Stefan Löfven är! Han har helt dragit ner byxorna och ställt sig på alla fyra. Så fullkomligt makt galen att han TILL VARJE PRIS vill ha makten... Han tycker att makten tillhör sossarna och att det är hans rätt att ha den. Det är SYNNERLIGEN odemokratiskt! 60% vill få bort socialism!
Stegan Löfven KAN INTE verkligen ha gått med på alla dessa punkter! Han MÅSTE ha en dold agenda! 
Troligtvis kommer hans väljare kommer inte att fatta vad han givit bort, men alla rabiata, illröda socialister och halv kommunister, parti och fackförenings pampar m.fl, kommer att vara fullständigt galna!
Det positiva med detta är att det kanske helt kan trasa sönder ett redan sönderskjutet Socialdemokratiskt arbetar parti och vid nästa val har de halverats men vänstern kommer att fördubblats...

Men Annie då?
På samma sätt som sosse väljare inte kommer förstå mycket eller känna av vad sossarnas svek betyder för dem (För det är viktigt att komma ihåg att även om han får fortsätta som statsminister, så får han det på att han sålt ut sig själv, sitt parti och sina väljare helt till en borgerlig politik) så kommer inte Annies väljare kreditera henne för mängden politik hon fått igenom eller att hon höll sina val löften. Folk kommer bara att se hur hon spräckte Alliansen och gav oss en Socialistisk regering. Skogs- och jordbruks bönder kanske för alltid (och oavsett) kommer vara trogna. Men liberala storstadsmänniskor kommer lämna partiet och det spelar INGEN roll hur resultatet blir... och de kommer lämna, om inte för alltid så för mycket lång tid framöver... 

Med 800 miljoner i kassan kommer de att klara sig kvar i riksdagen (det kommer inte Liberalerna att göra) men de kommer att bli ett socialist parti som för alltid kommer att behöva sitta i Löfvens efterträdares knän...

Annie hade kunnat förhandla lika hårt mot Ulf Kristensson (som hade blivit en fantastisk statsminister), hon kunde fått vise statsminister rollen... Hon kunde minimerat SD’s inflytande (ta de bra russinen ur kakan). Ni vet alla vad jag tycker om extremisterna i SD, men de ör en handfull... SD har många bra frågor och Jimmy är en otroligt stark och duktig politiker. Att avskärma dem helt (17% av väljarna, nästan lika stora som sossarna) så här, kommer att ge fanatikerna vind i seglet. 
Dels är jag är övertygad om att Annie har förstorat problemet med SD’ s inverkan och dels är det uppenbart att oavsett regering kommer invandrproblem att öka under de kommande 4 åren. Nu kommer SD stå utanför och säga vad vad det vi sa... istället för att ha visat sig inte kunna göra någonting...

Min gissning är att M, KD, SD vinner nästa val. Jimmy har 4 åt till på sig att bekämpa extremister internt och tvätta byken. 

Centern hamnar i limbo, liberalismen är den stora förloraren, en kraftig radikalism med förstorad farlig kommunism till vänster och kanske allt mer (om inte Jimmy får bukt på fanatikerna) nationalism till höger.

Annies uppgift var aldrig att trasa sönder sossarna till förmån för kommunisterna. Den var aldrig att tvinga sossarna att driva liberal politik! Hennes uppgift var att söndra mellan sossar och vänstern , men framför allt var hennes uppgift att i regering driva liberal politik i en Alliansregering!
Nu Står Alliansens och frihetens hopp hos kommunisterna  Vilken ironi... men vi kan hoppas att de säger nej! Annars är JS och vänstern det störta sveket.

Johan Staël von Holstein, svensk företagsledare.
Johan Staël von Holstein var en av grundarna av Icon Medialab och av Speed Ventures och startade även Letsbuyit.com. Han var VD för Iqube som han ledde 2005–2009. Han är aktiv kolumnist och samhällsdebattör, och har skrivit två böcker, varav den ena är Inget kan stoppa oss nu (1999). Han var ledamot av Statens kulturråds styrelse från december 2007 till september 2008.
Under hösten 2004 deltog Staël von Holstein i juryn i TV-serien Rivalerna på TV3, där yngre entreprenörer tävlade mot varandra om en anställning inom Kinnevik-koncernen. 

Debatt: Att lämna islam

Foto: Privat
Foto: Privat

Publicerad: 2019-01-12 kl 16:10
För att bevisa att han är ateist inför Migrationsverket så behöver han göra något radikalt, som att bränna en Koran. Det räcker inte med att vara kritisk, säger Ahmed Alkumer som kom till Sverige för tre år sedan från Irak och sökte asyl.

Jag har bott i Sverige i tre år och jag älskar verkligen det här landet. Älskade jag inte mitt hemland? Jo, Det gjorde jag. Men, i mitt stora hemland fanns det inte plats för mig. Sådana som jag kan inte leva i fred där. Där behövde jag göra sådant jag inte ville göra och tro på något jag inte trodde på. Jag var tvungen att be, att fasta och att låtsas vara troende muslim.

Låt mig förklara kort vad det innebär att vara ateist i ett samhälle där islam väger tyngre än ett människoliv. Du lever i skräck. Du är hatad bland din familj och vänner. Du är den otrogna som inte förtjänar att leva, jobba eller älska. Du förtjänar inte maten du äter och luften du andas. Du förtjänar inte ens ett leende från dina föräldrar.

Allt detta och lite mer har jag genomlidit. När min farbror, som var klanledaren, fick veta att jag lämnade islam dömde han ut mig. Jag blev inlåst i ett rum utan mat eller dryck. Jag fick välja mellan att dö eller uttala trosbekännelsen. I början vägrade jag. Efter tredagars svält, fick jag ett ruttet ägg att äta. Jag svalde det hela. Jag var för hungrig för att vägra. Samma dag försökte jag ta livet av mig. Men, jag var för feg, utsvulten och rädd för att klara det på egen hand. Jag låtsades att jag ändrade mig och uttalade trosbekännelsen till sist. Jag ville leva, för att kunna dö i fred.


När helvetet brakade loss och mitt liv stod på spel, flydde jag. Jag klarade inte av att fortsätta praktisera en tro som jag dagligen tvingades till. Det kändes fel och omoraliskt att låtsas tro på något jag inte trodde på längre. Med ont i hjärtat fattade jag mitt beslut och lämnade mitt hemland för gott. Jag lämnade bakom mig mina vänner, mina barndomsminnen och min första kärlek.

Väl i Sverige blev jag återigen tvungen att bevisa min tro, eller snarare min icke-tro. Jag ombeddes av Migrationsverket att bevisa att jag är ex-muslim. Men, hur kan man bevisa något som pågår i huvudet? Hur kan en vegan bevisa att han inte äter kött eller en icke-rökare att han inte röker i smyg? Ändå, vill Migrationsverket att jag ska bevisa min icke-tro.

Men visst, det finns kanske metoder att bevisa att man lämnat islam. Man kan alltid elda upp en Koran, säga något dumt om muslimer eller om deras profet Muhammed. Jag uppmanas alltså att bli någon slags extremist i min ateism. Det räcker inte med att jag för fredliga samtal om islam i mina ex-muslim-träffar jag anordnar på lördagar. Det räcker inte att jag skriver öppet saklig kritik om islam i mina sociala medier, nej. Det förväntas av mig som öppet ex-muslim att göra något extra kontroversiellt för att bevisa att jag är ex-muslim. Att jag ska bete mig som en arg-muslim, fast som ex-muslim.

Problemet är att jag inte kan göra det på det sättet som förväntas av mig. Att uttrycka sig på det sättet är under min värdighet och det är något jag absolut inte tror på. Ja, det handlar återigen om tro. Därför, frågan kvarstår. Hur kan jag bevisa min icke-tro på en religion utan att svika min tro på människan jag är?

Ahmed Alkumer är installationstekniker av medicinsk utrustning och kommer från Irak.
Han söker asyl i Sverige, men har fått avslag.