DoldaNyheter logga

2019

Sverige anses ha de mest generösa reglerna inom hela OECD för arbetskrafts-invandring

Petra Frid/TT Allt fler anhöriga följer med personer från länder utanför EU som fått arbetstillstånd i Sverige.
Petra Frid/TT Allt fler anhöriga följer med personer från länder utanför EU som fått arbetstillstånd i Sverige.

Migration TT
Inte bara arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ökar – även antalet anhöriga som följer med blir fler. Från länder som Irak och Syrien kommer fler anhöriga än arbetskraftsinvandrare. Och det finns inga försörjningskrav.

Den som får ett arbetstillstånd i Sverige har rätt att ta med sig sin närmaste familj. Förra året beviljades 15 400 familjemedlemmar till arbetskraftsinvandrare uppehållstillstånd, enligt statistik från Migrationsverket. Det kan jämföras med knappt 9 700 år 2014, och bara 3 600 år 2009.

Siffrorna visar att de anhöriga utgör en allt större del av den totala arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU. Då, för tio år sedan, utgjorde anhöriga bara 17 procent av samtliga beviljade arbetstillstånd. I dag är andelen 42 procent. Det går alltså fler anhöriga per arbetstagare i dag jämfört med tidigare.

- Det har varit en hög andel anhöriga de senaste åren. Regelverket säger att du har rätt att ta med dina anhöriga och vi kan bara följa det. Det ligger i linje med lagstiftarens intentioner, som var att öppna upp för ett generöst regelverk för arbetskraftsinvandring, säger Helena Carlestam, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

En stark drivkraft
Sverige anses i dag ha de mest generösa reglerna inom hela OECD för arbetskraftsinvandring. Det är företagen själva som bestämmer om personal behöver rekryteras från utlandet. Tidigare avgjordes det av myndigheterna som först undersökte om det fanns brist på arbetskraft inom yrket.

Vissa länder sticker ut med fler anhöriga än arbetskraftsinvandrare. Irak är ett exempel. Sedan 2014 fram till och med augusti i år har 2 200 personer från Irak beviljats arbetstillstånd. Med dem har nästan 5 500 anhöriga följt med. Samma sak gäller för Syrien, varifrån knappt 1 500 personer beviljats arbetstillstånd under samma period – och över 3 900 anhöriga följt med.

För övriga tre länder på topp fem-listan varifrån flest anhöriga kommit till Sverige – Indien, Kina och Turkiet – är förhållandet det omvända. Antalet arbetstillstånd är fler än antalet medföljande anhöriga.

Mycket låga löner
På frågan om en del av arbetskraftsinvandringen kan vara dold asylinvandring svarar Helena Carlestam:

- Har man ett behov av att få ett bättre liv och har en möjlighet att även söka arbetstillstånd som ett alternativ, då är det klart att det blir en väg in till Sverige.

- I det läget kan möjligheten att ta med anhöriga fungera som en stark drivkraft, säger hon.

Det finns i dagsläget inget försörjningskrav för familjemedlemmar. Det som slås fast är att personen som får arbetstillstånd måste arbeta i en omfattning som gör att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Men enligt forskaren Henrik Emilsson vid Malmö universitet arbetar många lågkvalificerade för ännu lägre löner.

- När jag gjorde en löneuppföljning på den här gruppen låg snittinkomsten ofta nära gränsen för minimilönen, och många ligger därunder, säger han.

"Förlust för samhället"
- Om lönen inte räcker kan de anhöriga vara berättigade till socialbidrag. Och det innebär att delar av den lågkvalificerade arbetskraften kan bli en belastning för samhället, anser Emilsson.

- Inkomsten som många har täcker inte upp kostnaden för familjerna som kommer. På kort sikt tränger det också ut andra på arbetsmarknaden som kan göra de här jobben, säger han.

- Man brukar ha en arbetskraftsinvandring för att det ska bli en win-win-situation. Här har vi snarare en win för individen, och kanske för företaget, men en förlust för samhället, säger Henrik Emilsson.

Enligt välfärdsforskare Andreas Bergh finns "en potentiell kostnadsrisk" när arbetskraftsinvandrare tar med sig stora familjer.

- Men det finns också en potentiell uppsida om de anhöriga hittar jobb, säger Bergh.

Joakim Ruist, nationalekonom och migrationsforskare vid Göteborgs universitet, framhåller att medföljarna framför allt är barn.

- Frågan om att få jobb från dag ett finns inte där. Visst, de barnen ska gå i skola och det kostar på kort sikt. Men att det skulle vara en nettokostnad på lång sikt är långtifrån säkert, säger han.
Anja Haglund/TT

Fakta: Både antal och andel ökar
TT
Antalet anhöriga till arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige ökar.

2014 var antalet 9 699, i fjol var det 15 372 och hittills i år (till och med augusti) är antalet 9 697.

Ökningen mellan 2014 och 2018 är 60 procent.
De anhöriga utgör även en allt större del av den totala arbetskraftsinvandringen som kommer från länder utanför EU.
2009 beviljades totalt 21 600 arbetstillstånd, varav 3 600 – eller 17 procent – var anhöriga. Förra året beviljades totalt 36 200 arbetstillstånd, varav 15 400 – eller 42 procent – var anhöriga.
Källa: Migrationsverket

Fakta: Från dessa länder kommer flest anhöriga
TT
Tidsperiod 2014 till och med augusti 2019.
1. Indien: 18 376 anhöriga. 23 132 arbetstillstånd.
2. Irak: 5 499 anhöriga. 2 220 arbetstillstånd.
3. Kina: 4 490 anhöriga. 4 911 arbetstillstånd.
4. Syrien: 3 919 anhöriga. 1 489 arbetstillstånd.
5. Turkiet: 2 546 anhöriga. 2 961 arbetstillstånd.
Källa: Migrationsverket

Fakta: Arbetstillstånd
TT
Personer från länder utanför EU/EES som vill arbeta i Sverige behöver ansöka om arbetstillstånd.
2008 genomfördes en reform som gjorde att Sverige fick de mest generösa reglerna inom hela OECD.

Tidigare beviljades arbetstillstånd främst om det fanns brist på arbetskraft i Sverige, vilket prövades av Arbetsförmedlingen. I dag är det företagen själva som avgör om personal behöver rekryteras från utlandet.

För att kunna få arbetstillstånd ska personen erbjudas en lön som är i nivå med svenska kollektivavtal. Personen måste också arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

Den som får ett arbetstillstånd har också rätt att utan försörjningskrav ta hit familjemedlemmar. Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner och ogifta barn under 21 år.

Arbetstillståndens längd är 24 månader, med möjlighet till förlängning. Efter fyra års arbete kan personen beviljas permanent uppehållstillstånd.
Källa: Migrationsverket, LO

Läs hela inlägget »
Etiketter: ivandring, sverige

Test av utandning avslöjar knarkintag

Fredrik Sandberg/TT Polisens förhoppning är att i framtiden kunna gör test av drograttfylleri lika enkelt som man testar alkoholrattfylla. Att intag av narkotika kan avslöjas med utandningsprov är ett stort steg på vägen. Arkivbild.
Fredrik Sandberg/TT Polisens förhoppning är att i framtiden kunna gör test av drograttfylleri lika enkelt som man testar alkoholrattfylla. Att intag av narkotika kan avslöjas med utandningsprov är ett stort steg på vägen. Arkivbild.

Brott TT
Narkotika kan spåras lika säkert i utandningsprov som i blod- eller urinprov, visar en studie.

Polisen Nina Gual, som varit med och gjort studien, hoppas att reglerna för drogprov i trafiken ska uppdateras med vetenskapen.

Testmetoden har tagits fram av professor Olof Beck på Karolinska institutet. För omkring tio år sedan började han pröva om intag av narkotika kan spåras i luften en person andas ut.

- Det var en nästan omöjlig tanke då. Man trodde inte att narkotika i kroppen kommer ut som gas när man andas, säger Olof Beck.

Men Becks försök visade, till hans egen förvåning, att sådan spårning visst var möjlig.

- Vi kunde se att amfetaminmissbrukare andades ut amfetamin dagen
efter användandet.

Alla sorters knark
Kokain, THC från cannabis och tramadol kunde också spåras visade fortsatta försök.

- Det finns ingen begränsning. Vi mäter psykoaktiva ämnen, säger Beck.

Provet tas med en ganska enkel plastprodukt.

- Den liknar en fickplunta. Inuti finns plastdetaljer som samlar upp partiklar i utandningsluften, beskriver Beck.

Nu har en studie visat att Becks metod är lika tillförlitlig som blodprov eller urinprov, när det gäller att upptäckta om någon använt narkotika under det senaste dygnet.

Resultatet presenterades av Beck och polisinspektör Nina Gual vid trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand.

Olika rutiner
I dag är rutinerna för att upptäcka drograttfylleri på många sätt annorlunda än arbetet mot den vanliga alkoholrattfyllan.

För det första måste polisen ha en misstanke för att få testa någon för drograttfylla. När det gäller alkohol finns en särskild lag som ger polisen rätt att testa alla förare av motorfordon.

Om misstanke finns, måste polisen ta blodprov för att bevisa ett drograttfylleri. Det är relativt krångligt, det medför risk för exempelvis smittspridning och det går veckor innan svaret kommer. Då måste polisen kontakta den misstänkte på nytt.

Vid misstänkt alkoholrattfylla tas ett utandningsprov med bevisvärde som ger svar efter cirka 20 minuter, medan den misstänkte finns kvar hos polisen.

Utrustning först?
Nu hoppas polisen att rutinen vid misstänkt drograttfylla ska förenklas. Det kräver dels att vissa juridiska regler ändras, dels att det finns utrustning för analys av utandningsprov enligt Olof Becks metod.

Nina Gual tror att den tekniska vidareutvecklingen behöver komma först.

- Lagstiftarna kommer nog i kapp, om utrustningen är tillräckligt bra, förutspår Nina Gual.
Micke Larsson/TT

Fakta: Drogteststudie
TT
Studien är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Polisen och Rättsmedicinalverket.

Man har granskat prov med olika metoder som togs på 67 personer i samband med att dessa misstänktes för drograttfylleri. Proven togs av en sjuksköterska, och deltagarnas medverkan var frivillig.
Testerna gjordes i Stockholm och Örebro.

Drogtest i utandningsluft avslöjar knarkintag under det senaste dygnet, inte längre tillbaka.

Det är små mängder luft som samlas in i utandningsproven. Analysen måste göras med känsliga instrument.

Ett praktiskt problem under professor Olof Becks utveckling av utandningstestet var att man inte kunnat genomföra rena laboratorieförsök, eftersom man inte kan ge människor narkotika i studiesyfte. Undantag gjordes för ett kontrollerat experiment med tramadol.
Källa: Karolinska institutet, Polismyndigheten

Läs hela inlägget »
Etiketter: nytt, drogtest, utandning, polisen

Allvarligt knivskuren under grovt rån i Rinkeby

Johan Nilsson / TT. Arkivbild.
Johan Nilsson / TT. Arkivbild.

DoldaNyheter
En man knivskars svårt i magen i samband med ett rån i Rinkeby natten till lördag, skriver Aftonbladet.

Enligt uppgifter till tdiningent är hans tillstånd livshotande.
Ingen ska vara gripen för händelsen.

Larm inkom vid 02.30 tiden på lördagsmorgonen.
En man parkerade sin bil i Rinkeby efter att han varit på jobb.
I samband med det kommer två män kommer fram till honom och vill ha hans mobil.

När mannen vägrar lämna ifrån sig den blir han i stället knivhuggen i magen enligt uppgifter till Aftonbladet.

– Det stämmer att en person har fått någon form av stick med någon typ av vasst föremål, säger Anna Westberg vid polisens ledningscentral.
Mannen fördes till sjukhus där han opererades akut.

Mannens tillstånd är livshotande skriver Aftonbladet.

Läs hela inlägget »

Man och kvinna har hittats döda i Gränna

Johan Nilsson/TT Polisen larmades till en bostad i Gränna under fredagen, då en man upptäckt två döda personer där. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT Polisen larmades till en bostad i Gränna under fredagen, då en man upptäckt två döda personer där. Arkivbild.

Brott TT
Två personer, en man i 55-årsåldern och en kvinna i 50-årsåldern, hittades i fredags döda i en bostad i Gränna i Jönköpings län. Polisen har inlett en utredning om vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt.

En teknisk undersökning har genomförts och en rättsmedicinsk undersökning ska göras för att få ett preliminärt utlåtande kring dödsorsak.

- Det fanns vad jag förstod det inget tecken på yttre våld, och har inte framkommit något under den tekniska undersökningen som har styrkt någon brottsmisstanke. Så det vi gör nu är att vänta på vad rättsläkaren säger, säger polisens presstalesperson Erik Terneborn.

Läs hela inlägget »
Etiketter: man och kvinna, död, gränna

Förare blev sjuk
– voltade på tågspår

Johan Nilsson/TT Bärgningsarbetet beskrivs som omfattande. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT Bärgningsarbetet beskrivs som omfattande. Arkivbild.

Olyckor TT
En dramatisk trafikolycka som ledde till stopp i tågtrafiken vid Veinge i södra Halland verkar ha orsakats av att en bilförare blivit akut sjuk, skriver polisen på sin sajt.

Ett antal personer larmade tidigt på fredagskvällen om att en bil kördes i fel färdriktning. Den farliga färden slutade med att fordonet voltade upp på ett järnvägsspår öster om Veinge.

Tågtrafiken stoppades i någon timme. "Bilen uppges vara helt förstörd", förklarar polisen, och beskriver bärgningsarbetet som omfattande.
Föraren verkar inte ha fått några skador av själva kraschen. Han hämtades ändå i ambulans för att se vad han drabbats av för sjukdom.

Läs hela inlägget »
Etiketter: halland, voltade, tågspår

Slog runt efter biljakt i Varberg

Johan Nilsson/TT Den misstänkte rattfylleristen jagades av polisen. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT Den misstänkte rattfylleristen jagades av polisen. Arkivbild.

Brott TT
En man fick klippas loss ur sin bil efter att ha voltat vid en polisjakt i Varberg natten till lördagen, skriver polisen på sin sajt.

En polispatrull hade försökt kontrollera nykterheten på föraren, som i stället försökte smita i sin bil. Polisen tog upp jakten, som efter en kortare sträcka slutade med att den flyende bilen slog runt.

Efter att ha klippts loss fördes föraren, som var ensam i bilen, till sjukhus.

Skadeläget är oklart, men han var enligt polisen vid medvetande.
Mannen misstänks för grovt rattfylleri och eventuellt fler brott.

Läs hela inlägget »
Etiketter: varberg, biljakt

20 000 svenskar väntas plocka skräp i dag

Kallestad, Gorm Nu ska plastpåsar, förpackningar och annat skräp bort. Arkivbild.
Kallestad, Gorm Nu ska plastpåsar, förpackningar och annat skräp bort. Arkivbild.

Miljö TT
Plastmuggar, fimpar och godispapper – i dag ska det bort från gator och parker. Stora skräpplockardagen väntas locka runt 20 000 personer, som var och en tar hand om runt ett kilo skräp.

Håll Sverige Rent (HSR) arrangerar för andra året en riktig städdag för gator, parker och natur. Under lördagen väntas omkring 20 000 svenskar på mer än 100 orter runtom i landet delta, berättar Johanna Ragnartz, vd för HSR.

- Det har blivit ett superstort engagemang i år. Förra året var 5 000 personer med, och vi trevade oss fram då, säger hon.

En riktig städdag efter sommaren kan verkligen behövas. Johanna Ragnartz tror att soppåsarna kommer att fyllas av bland annat engångsmuggar, godispapper, glassomslag, plastpåsar, snusdosor, cigarettpaket, snabbmatsemballage, lock och sugrör, flaskor och burkar.

Plockarna väntas ta hand om runt ett kilo skräp var i genomsnitt. Det gör 20 000 kilo skräp, som Håll Sverige Rent nu hoppas städa bort från gemensamma ytor.

Urban livsstil skräpar ned
Plockarna kommer att hitta mest engångsmaterial och fimpar i stadsmiljöerna, förklarar Johanna Ragnartz. Det är det som är vanligast, enligt de plockanalyser som HSR gör när de samlat in skräp.

- Det handlar om vår urbana livsstil. Vi äter och dricker och droppar vårt skräp.

Enligt organisationen är det unga vuxna som är de riktiga storkonsumenterna av engångsmaterial. Novus undersökte i vintras, på Håll Sverige Rents uppdrag, hur ofta vi konsumerar mat och dryck i farten, förpackat i engångsförpackningar.

Det visade sig att var tredje svensk mellan 18 och 29 år handlade någon form av snabbmat, snacks eller kaffe dagligen eller flera gånger i veckan.
Vi skräpar ned medvetet eller omedvetet. Exempelvis tänker nog inte många på att de skräpar ned då de ställer ifrån sig en mugg eller sin påse på en bänk.

"Betalat för städning"
Fast många tycker sig också att ha rätt att skräpa ned, förklarar hon.

- De säger "jag har betalat för städning", och menar att de kan skräpa ned för att de betalat skatt. Deltagare på festivaler tycker också ofta att städning ingår i festivalavgiften.

- Engångsförpackningarna är verkligen slöseri, tycker hon. De används bara en kort liten stund, och hamnar sedan ofta i naturen eller på gatan. Men nya regler är på gång, både för engångsmaterial och plastpåsar.
Plastpåsar är inte dåliga i sig, men en plastpåse som används en kort stund och sedan hamnar i naturen är dåligt för miljön.
Johanna Cederblad/TT

Fakta: Håll Sverige Rent-dagen
TT
Håll Sverige Rent-dagen arrangeras för andra året, och ingår i globala World Cleanup Day. Förra året deltog 5 000 personer, och det ordnades olika skräpplockningsevenemang i landet. I år har antalet aktioner vuxit till över 100, och 13 000 deltagare är föranmälda. Dessutom arrangerar företag, kommuner och organisationer egna aktioner. Deltagarantalet väntas blir runt 20 000.

I genomsnitt plockar varje person som deltar ett kilo skräp, enligt Håll Sverige Rent.

Källa: Håll Sverige Rent
Fakta: Snabbmat i språnget
TT
Håll Sverige Rent lät Novus undersöka våra snabbmatsvanor. 513 fältintervjuer gjordes i december–februari. 33 procent av de unga vuxna (18–29 år) svarade att de köpte något att äta eller dricka i farten varje dag eller flera gånger i veckan. Varm snabbmat var vanligast, följt av kaffe.

Men det hindrar inte att de ser nedskräpning från snabbmatsätande som problematiskt. 63 procent såg detta som ett problem.

Samtidigt hade unga vuxna litet intresse av att använda egna muggar som tas med. 68 procent hade aldrig gjort det, och ännu större andel tänkte inte göra det.

Största effekten för att åstadkomma förändring, enligt 18–29-åringarna, vore att förbjuda vissa typer av förpackningar.
Källa, HSR

Läs hela inlägget »

Fortsatt många fall av TBE

Fredrik Sandberg / TT Fästingar är spridare av sjukdomen TBE. Arkivbild.
Fredrik Sandberg / TT Fästingar är spridare av sjukdomen TBE. Arkivbild.

Hälsa TT
TBE har på senare år fått allt större spridning i landet, och sommaren 2019 är inget undantag. Totalt rapporterades 214 fall av smittan, en av de högsta noteringarna hittills.

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti rapporterades totalt 214 fall av TBE i Sverige, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Det gör sommaren 2019 till en av de TBE-rikaste som uppmätts hittills.

I fjol rapporterades 170 fall in under motsvarande period, året innan 203. Femårsperioden dessförinnan hade 124 inrapporterade fall per sommar i snitt.

- Vi kan se en tydlig ökning av antalet fall av TBE de senaste tre åren, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, som menar att det är svårt att svara på varför det blivit så.

- Det är ett komplicerat samspel mellan förekomsten av värddjur, fästingar och väder. Förra sommaren var till exempel väldigt torr, men sett till helåret rapporterades ändå ungefär lika många fall som 2017, vars sommarväder var mer gynnsamt för fästingar, säger Carlander.

Sprider sig västerut
Smittan har under senare år spridit sig västerut, och fått allt större fäste i Västra Götaland, Västmanland och i Värmland.

Fram till augusti i år hade totalt 231 fall av TBE rapporterats i hela landet, och då återstår september och oktober, två månader som statistiskt sett brukar ligga på samma nivå som sommarmånaderna.

Huruvida 2019 blir ett rekordår återstår dock att se.

- Det varierar så mycket mellan olika regioner och från år till år, så det är för tidigt att säga. I nuläget ligger det på ungefär samma nivåer som de två föregående åren, säger Carlander.

Ökar trots vaccinering
Antalet TBE-fall ökar, trots att rekordmånga svenskar vaccinerar sig. Antalet sålda vaccindoser har fördubblats på tre år, vilket TT skrivit om tidigare.

En ekvation som förvånar Folkhälsomyndigheten.

- Det är lite märkligt att smittan inte minskar när vaccineringen ökar. Det är svårt att spekulera i varför det är så, då vi inte vet vilka det är som vaccinerar sig, så det får vi titta närmare på, har Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, tidigare sagt till TT.
Filip Joelsson/TT

Fakta: TBE
TT
TBE, eller fästingburen encefalit, orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavi. Värddjur är främst gnagare.

Människan smittas genom bett av fästingar.

Den kan yttra sig som hjärnhinne- och hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, nackstelhet och förlamningssymptom. De flesta som insjuknar blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Dödsfall är mycket sällsynta.
Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs hela inlägget »
Etiketter: tbe, ökar, sverige

SVT-team utsatta för stenkastning

Johan Nilsson/TT Polisen utreder stenkastningen som försök till grov misshandel och skadegörelse. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT Polisen utreder stenkastningen som försök till grov misshandel och skadegörelse. Arkivbild.

Brott TT
Journalister från SVT Uppsala har utsatts för stenkastning. Det skedde när ett tv-team skulle filma en intervju med personer som vill bygga ett islamiskt center. Då landade flera stora stenar bredvid dem.

- Vi trodde först det var kottar – ingen blev träffad så vi tänkte inte mer på det då, säger SVT Uppsalas redaktionschef Daniel Legue, som var med ute på platsen, till SVT.

Journalisterna upptäckte sedan att en stor sten kastats in genom bakrutan på deras bil, och att däcken var uppskurna. Polisen rubricerar händelsen som försök till grov misshandel och skadegörelse. Ingen skadades.

Läs hela inlägget »

Jagade elever med kofot och kniv

Jessica Gow/TT Två elever dödshotades. Arkivbild.
Jessica Gow/TT Två elever dödshotades. Arkivbild.

Brott TT
En elev i Umeå fick ett raseriutbrott under en lektion för drygt en vecka sedan och började jaga två andra elever med kofot, kniv och hammare, skriver Västerbottens-Kuriren.

I tumultet skadades en lärare som försökte stoppa elevens framfart.
När läraren försökte ta kofoten från eleven fick hen två knytnävsslag i ansiktet så att näsan började blöda. Läraren klagade sedan också på smärta i ena sidan av överkroppen.

När läraren till slut lyckades ta ifrån den arge eleven kofoten fortsatte denne jakten med kniv och hammare, samtidigt som eleven uttalade dödshot mot de två jagade.

Till slut lyckades annan skolpersonal övertala eleven att lämna ifrån sig hammaren och kniven. Men eleven fortsatte efteråt att framföra dödshot, bland annat via sociala medier.

Eleven är nu avstängd under polisutredning och händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket.

Läs hela inlägget »

Man anhållen efter skottlossning i Uppsala

Johan Nilsson/TT En man har anhållits efter skottlossningen i Gottsunda i Uppsala. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT En man har anhållits efter skottlossningen i Gottsunda i Uppsala. Arkivbild.

Brott TT
En man i 20-årsåldern är anhållen misstänkt för att ligga bakom skottet mot en tonårig pojke i stadsdelen Gottsunda i Uppsala under torsdagskvällen.

Det var vid 21.33 på torsdagskvällen som en yngling hittades skottskadad i benet utomhus.

- Han fördes till sjukhus med ambulans men han ska vara lindrigt skadad, säger Andreas Örth, RLC-befäl vid polisen.

Vid 05-tiden på fredagsmorgonen anhålls en 20-årig man misstänkt för grov misshandel samt grovt vapenbrott.

- Vi vet ännu inte hur de känner varandra eller exakt vad som har hänt, säger Andreas Örth.

Läs hela inlägget »

Explosion i Lund
– bombskydd på väg

Johan Nilsson/TT En bil har exploderat i Lund. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT En bil har exploderat i Lund. Arkivbild.

Brott TT
En bil har sprängts i ett ytterområde i Lund.

Enligt polisen har platsen spärrats av i avvaktan på att nationella bombskyddet ska säkra platsen. Förhör har hållits med personer men ingen är gripen.

Polisen larmades om explosionen klockan 04.30 på morgonen. Ingen person ska ha skadats.

En brottsplatsundersökning kommer att genomföras för att ta reda på vad som hänt.

Läs hela inlägget »

Larm om skottlossning i Bromölla

Janerik Henriksson/TT Polisen har spärrat av ett område i centrala Bromölla där en misstänkt skottlossning ägt rum. Arkivbild.
Janerik Henriksson/TT Polisen har spärrat av ett område i centrala Bromölla där en misstänkt skottlossning ägt rum. Arkivbild.

Brott TT/DoldaNyheter
Polisen fick in flera samtal från personer som tror sig ha hört ett antal skott avlossas i centrala Bromölla i Skåne i onsdags kväll .

- Vi skickar flera patruller och efter ett tag hittar vi något som vi kan misstänka är en brottsplats, säger polisens presstalesperson Patric Fors.

Det talas om uppemot tio höga smällar. Ingen person har skadats och ingen är heller gripen. Platsen är avspärrad i väntan på en teknisk undersökning.

Larmet om skottlossning kom in till polisen vid 19.26 på onsdagen.
Polisen skrev på sin hemsida:

”Flera uppringare hörde av sig till polisens ledningscentral då det hört en misstänkt skottlossning. Polispatruller är nu på plats och en misstänkt brottsplats är avspärra. Inga personer är skadade eller gripna och inga materiella skador har observerats.”

Polisen skickade efter specialpersonal för att göra en teknisk undersökning på platsen.

Strax före 23 gjorde styrkan en inbrytning i en bostad, enlit Kvällsposten.

Läs hela inlägget »
Etiketter: skottlossning, bromölla

Lägre skatt för pensionärer än om de jobbat

Janerik Henriksson/TT Det finns stora skillnader inom pensionärskollektivet när det kommer till beskattning. Arkivbild.
Janerik Henriksson/TT Det finns stora skillnader inom pensionärskollektivet när det kommer till beskattning. Arkivbild.

Pension TT
Sveriges pensionärer, som kollektiv, betalar mindre i skatt jämfört med dem som arbetar, skriver Pensionsmyndigheten på DN Debatt.

Pensionärsorganisationer har kritiserat skattereglerna efter att alliansregeringen införde ett jobbskatteavdrag i fem steg, som gjorde att de som arbetar betalar mindre i skatt, medan bland annat pensionärer och sjukskrivna inte fick någon skattereduktion.

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar så betalar dock pensionärskollektivet cirka 0,9 miljarder mindre i skatt, jämfört med om de skulle omfattas av samma skatteregler som de som är förvärvsaktiva och 65 år eller yngre.

Daniel Barr och Ole Settergren vid Pensionsmyndigheten skriver i DN Debatt att det dock skiljer sig väldigt mycket åt inom gruppen, de som har höga pensioner betalar fortfarande högre skatt än de som arbetar.

De pekar på att det råder en politisk enighet om att pensionärer och förvärvsaktiva ska beskattas på samma sätt, men att det borde genomföras på ett mindre komplext sätt än i dag. De vill att det införs en översyn av pensionärernas beskattning i samband med att det görs en utredning inför den skattereform som aviserades i samband med januariavtalet.

Läs hela inlägget »

Blodbrist under graviditeten kan orsaka adhd

Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT Blodbrist under den första delen av graviditeten kan leda till att barnet utvecklar autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning, enligt en svensk studie. Arkivbild.
Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT Blodbrist under den första delen av graviditeten kan leda till att barnet utvecklar autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning, enligt en svensk studie. Arkivbild.

Vetenskap TT
Blodbrist under den första delen av graviditeten kan leda till att barnet utvecklar autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning, enligt en svensk studie.
En möjlig förklaring till sambandet är järnbrist i fostrets hjärna.


Forskargruppen vid Karolinska institutet drar slutsatsen efter en statistik jämförelse mellan hur många gravida kvinnor som drabbats av blodbrist före vecka 31, med hur många barn som senare diagnostiserats med autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning.

En möjlig förklaring till sambandet är järnbrist i hjärnan under fostrets utveckling, en annan förklaring är syrebrist i blodet.

- Järn är nödvändigt för att neuronerna i hjärnan ska kunna skapa synapser mellan varandra, men också för att bilda ett skyddande hölje kring nervcellerna som hjälper dem att skicka sina signaler, säger studiens forskningsledare Renee Gardner till TT.

- Vi vet också att blodbrist leder till en sämre syresättning av kroppens organ och vävnader, och att hjärnan behöver mycket syre när den utvecklas.

Större risk
Barn till mammor som drabbas av blodbrist före vecka 31 löper 44 procent högre risk att utveckla autism, 37 procent högre risk att utveckla adhd och 120 procent högre risk att utveckla en intellektuell funktionsnedsättning, enligt studien.

Sambandet finns däremot inte för kvinnor som diagnostiserats med blodbrist senare i graviditeten.

- Fostret tar upp mycket av mammans järn, så på många sätt verkar det som att barn till mammor som diagnostiseras med blodbrist under den senare delen av graviditeten redan har fått det järn som de behöver. De har också en högre födelsevikt än barn till mammor som drabbats av blodbrist före vecka 31, och vi vet att en hög födelsevikt hänger ihop med högre järnnivåer, säger Gardner.

Drabbar en procent
Renee Gardner betonar att hon inte vill att gravida kvinnor ska drabbas av panik när de tar del av studien. Visserligen lider 15–20 procent av alla gravida kvinnor i världen av blodbrist på grund av att de har för låga järnvärden, men inte ens en procent av alla gravida i Sverige diagnostiseras med blodbrist före vecka 31.

Studien har publicerats i vetenskapstidskriften Jama Psychiatry.
Erik Paulsson Rönnbäck/TT

Fakta: Blodbrist bland gravida
TT
Blodbrist, anemi, innebär att kroppen saknar tillräckligt många röda blodkroppar för att organen ska få tillräckligt med syre.
Omkring 15–20 procent av alla gravida kvinnor i världen lider av blodbrist på grund av att de har för låga järnvärden. Merparten av blodbristdiagnoserna ställs dock under den senare delen av graviditeten när barnet växer snabbt.

En gravid kvinna behöver ungefär 15 mikrogram järn per dag. Ett överskott av järn kan vara giftigt. Gravida kvinnor uppmanas därför att inte på egen hand öka sitt järnintag utan att först diskutera det med en läkare eller barnmorska.
Källa: Karolinska institutet

Fakta: Studien i siffror
TT
Nästan 300 000 kvinnor och deras drygt 500 000 barn ingick i forskningsmaterialet. Barnen föddes under åren 1987–2010.
Bland barn till mammor som diagnostiserats med blodbrist före vecka 31 drabbades 4,9 procent av autism, 9,3 procent av adhd och 3,1 procent av intellektuell funktionsnedsättning.

Motsvarande siffror för barn till friska mammor var 3,5 procent (autism), 7,1 procent (adhd) och 1,3 procent (intellektuell funktionsnedsättning).
Källa: Karolinska institutet

Läs hela inlägget »

Försäkringskassan får allvarlig JO-kritik.

Johan Nilsson/TT JO kritiserar Försäkringskassan. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT JO kritiserar Försäkringskassan. Arkivbild.

Myndighet TT
Försäkringskassan dröjde närmare nio månader med att lämna över ett överklagande till förvaltningsrätten. Detta resulterade i inkassokrav och betalningsföreläggande hos Kronofogden för personen som överklagat myndighetens beslut. Nu riktar Justitieombudsmannen (JO) allvarlig kritik mot Försäkringskassan.

JO skriver i sitt utlåtande att dröjsmålet är oacceptabelt, oavsett skälet till att handlingarna inte lämnats över i tid. Enligt utredningen som gjorts hade inte tjänstemannen som tog emot överklagandet tillräckligt med kunskap om myndighetens rutiner, detta är anmärkningsvärt skriver JO.

Eftersom det dröjde innan förvaltningsrätten tog upp ärendet så hann Försäkringskassan skicka ut återbetalningskrav, de ska även i ett brev till personen som överklagat skrivit att myndigheten inte kan verkställa återkravet förrän domstolen avgjort ärendet. Det är felaktigt, därför riktar JO även kritik mot Försäkringskassan för att det har lämnat information som inte stämmer.

Läs hela inlägget »

Kraftigt höjda cigarettpriser väntar Danmark

Jan Collsiöö /TT Med kraftigt höjda priser vill Danmarks regering få unga att fimpa, eller helst att aldrig börja röka. Arkivbild
Jan Collsiöö /TT Med kraftigt höjda priser vill Danmarks regering få unga att fimpa, eller helst att aldrig börja röka. Arkivbild

Danmark TT-Ritzau
Det ska bli dyrare att röka i Danmark. Landets regering vill höja priset på ett paket cigaretter med en tia till 50 danska kronor. Det motsvarar drygt 70 svenska kronor i dagens växelkurs.

Den socialdemokratiska regeringen föreslår prishöjningar i två steg, med fem kronor nästa år och ytterligare en femma 2021, skriver Avisen Danmark. Syftet är att avskräcka unga från att börja röka. Andra förslag i samma paket är neutrala förpackningar som ska hållas dolda i butikerna, skärpt kontroll av åldersgränsen 18 år och stopp för söta smaker på e-cigaretter.

Flera partier i folketinget vill höja priset ännu mer, men hälsominister Magnus Heunicke (S) är orolig för den sociala slagsidan med att sätta priset för högt.

- Vi kan ju inte ha olika prissättning. För unga människor är det här mycket pengar så vi tror att det är rätt nivå, säger han till Avisen Danmark.

Läs hela inlägget »
Etiketter: cigarettpriser, danmark

Mordbrännare dömd för nya hot

Henrik Montgomery/TT En man i 30-årsåldern är dömd för att ha hotat att bränna ner flerfamiljshuset han bor i. Arkivbild.
Henrik Montgomery/TT En man i 30-årsåldern är dömd för att ha hotat att bränna ner flerfamiljshuset han bor i. Arkivbild.

Brott TT
En man i 30-årsåldern som tidigare dömts för mordbrand har dömts igen, efter att ha hällt ut bensin i ett flerfamiljshus i Kumla, rapporterar Nerikes Allehanda.

Händelsen inträffade i juni i år, då mannen ringde till SOS Alarm och hotade att spränga och elda upp huset han bor i.

I samtalet uppgav mannen att de hade fem minuter på sig, sedan skulle det explodera. Han hävdade också att han var styrd av satan och därför hade hällt ut bensin i lägenheten.

Mannen greps av polis och i bostaden hittades en bensindunk och tändare.

Mannen är sedan tidigare dömd för bland annat grov mordbrand och har suttit på en rättspsykiatrisk klinik under flera års tid. Han döms till rättspsykiatrisk vård för förberedelse till grov mordbrand.

Läs hela inlägget »

Sjuåring skjuten med luftvapen på fritids

Johan Nilsson/TT En sjuåring sköts i ryggen med en soft air gun. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT En sjuåring sköts i ryggen med en soft air gun. Arkivbild.

Brott TT
En elev i första klass blev skjuten i ryggen med en så kallad soft air gun på en grundskola i Tingsryds kommun, skriver Smålandsposten.

Eleven var på skolgården med flera andra elever och fritidslärare när flera äldre före detta elever kom förbi. Personalen och barnen såg att de hade med sig en soft air gun och frågade om de lekte polis.

Det fick den tidigare eleven att skjuta iväg ett skott, vilket träffade sjuåringen i ryggen.

En orosanmälan har nu lämnats in till socialtjänsten.

Läs hela inlägget »

Bilar i brand i Göteborg

Johan Nilsson/TT 10–15 bilar sattes i brand i Askim i natt. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT 10–15 bilar sattes i brand i Askim i natt. Arkivbild.

Brott TT
Femton bilar har satts i brand i ett parkeringshus i ett bostadsområde i Askim i sydvästra Göteborg.

Polisen larmades till platsen vid 23.15 på tisdagskvällen.

Bilarna stod i ett garage på två plan och har totalt brunnit ut. Även taket till parkeringshuset har brunnit bort, säger Andreas Odén, vakthavande befäl vid polisen.

Polisen har tre enheter på plats och en förundersökning om mordbrand har inletts.

- Vi letar vittnen just nu för att se vilka åtgärder som ska vidtas längre fram. Vi utgår från att den är anlagd men har inga misstänkta i nuläget, säger Andreas Odén.

Branden var vid 00.30-tiden under kontroll och utan ytterligare risk för spridning.

Läs hela inlägget »
Etiketter: bilar, brand, askim, göteborg

Aktiemiljonär bluffade till sig bidrag

Johan Nilsson/TT En man i Sundsvall misstänks ha bluffat till sig pengar av Försäkringskassan. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT En man i Sundsvall misstänks ha bluffat till sig pengar av Försäkringskassan. Arkivbild.

Brott TT
En man i Sundsvall har åtalats för att ha bluffat till sig bostadsbidrag trots att han har aktier till ett värde av 17,5 miljoner, skriver Sundsvalls tidning.

Mannen fick bidrag under hela 2017 då hans aktier var värda över åtta miljoner kronor och när han ansökte om nya bidrag för 2018 hade hans aktier stigit till 17,5 miljoner kronor. I ansökan uppgav mannen att han var ensamstående med en årsinkomst på 100 000 kronor och inga andra tillgångar.

När mannen sökte på nytt upptäckte Försäkringskassan bluffen och mannen polisanmäldes.

Han åtalas för tolv fall av bidragsbrott och för att ha tagit emot 40 800 kronor av Försäkringskassan. Dom har ännu inte kommit.

Läs hela inlägget »

Svårt sjuk pojke nekades ambulans trots kramper och andnings-svårigheter

Anders Wiklund/TT En pojke tvingades ta taxi till sjukhus trots att han var svårt sjuk. Arkivbild.
Anders Wiklund/TT En pojke tvingades ta taxi till sjukhus trots att han var svårt sjuk. Arkivbild.

Vård TT
En diabetessjuk pojke i Gävleborgs län fick ta taxi till sjukhuset trots att han krampade och knappt var vid medvetande, rapporterar helahälsingland.se.

Ambulans larmades i oktober 2018 till pojken som fått så lågt blodsocker att han förlorat i medvetandegrad, fått kramper och andades dåligt. Ambulanspersonalen fick då ge honom intravenös glukos och gjorde bedömningen att han var för sjuk för att vara hemma.

Trots det beslutades i samråd med läkare att pojken skulle få ta taxi till sjukhuset och inte följa med i ambulansen.

Under taxifärden kräktes barnet flera gånger och blodsockernivån sjönk ytterligare.

Händelsen har nu utretts av Region Gävleborg som slagit fast i en avvikelserapport att barnet borde ha fått åka ambulans till sjukhuset.

Läs hela inlägget »

Åklagare vill underlätta avlyssning

Mats Andersson/TT Kammaråklagare Christer Sammens driver frågan om telefonavlyssning. Arkivbild.
Mats Andersson/TT Kammaråklagare Christer Sammens driver frågan om telefonavlyssning. Arkivbild.

Brott TT
Åklagarmyndigheten anser att det bör bli lättare att avlyssna telefoner om en person misstänks för flera mindre allvarliga brott, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

- Om vi tar omfattande bedrägerihärvor där man vet att man ringer runt systematiskt till olika personer och lurar dem så kan man ändå inte komma åt det genom teleavlyssning eftersom man inte får lyssna på telefonerna, säger Christer Sammens, åklagare i Gävle, till Ekot.

Han har själv lett förundersökningar där äldre lurats på pengar då de uppgett sig vara banktjänstemän.

Trots att polisen kan se att flera äldre ringts upp från samma telefonnummer så kan åklagaren inte begära hemlig telefonavlyssning eftersom varje enskilt brott inte har ett straffvärde på minst två år.

Sammens har nu skrivit till regeringen och föreslagit att rättegångsbalken ändras så att domstolar kan väga ihop den totala misstänkta brottsligheten när de fattar beslut om hemlig avlyssning. Förslaget till lagändring stöds av Åklagarmyndigheten, som fört fram idén till regeringen.

Läs hela inlägget »

Svenska vårdkartan ritas om

Fredrik Persson/TT Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arkivbild.
Fredrik Persson/TT Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arkivbild.

Vård TT
Sveriges sjukhus nischas i alla storregioner och personalen kommer behöva bli mer specialiserad. Det är resultatet av ett arbete med att rita om den svenska vårdkartan, skriver Dagens Medicin.

Just nu pågår en kartläggning av patientflöden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som bland annat kommer innebära att Uppsalabor skickas till Enköping och örebroare till Akademiska sjukhuset. Enligt tidplanen ska ett helt nytt patientflöde vara klart 2021.

Akutsjukhusen ska bli mer nischade och hantera färre typer av vård.
Förändringen sker parallellt med den regeringsbeslutade processen där viss högspecialiserad vård ska koncentreras. Socialstyrelsen håller i den nationella processen, men huvudmännen i varje sjukvårdsregion måste enas om upplägget regionalt.

Enligt en enkät gjord av Dagens Medicin pågår arbete med att bygga om sjukhusvården i alla sex sjukvårdsregioner, men att man kommit olika långt.

Största orosmomenten för regionerna är enligt tidningens kartläggning kompetens- och utbildningsfrågan.

Läs hela inlägget »

Skatt på plastpåsar – och på att elda sopor

Berit Roald / NTB scanpix / SCANPIX Den nya skatten kommer att göra det mindre lönsamt att bränna sopor. Arkivbild
Berit Roald / NTB scanpix / SCANPIX Den nya skatten kommer att göra det mindre lönsamt att bränna sopor. Arkivbild

Politik TT
Trots kritik införs en skatt på avfallsförbränning nästa år.
- Vi är beredda att ta den konflikt som kan uppstå, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).


Samtidigt föreslås en skatt på plastkassar: Tre kronor påsen.
Den 1 april införs första steget av en ny avfallsförbränningsskatt, som kommer att trappas upp under kommande år.

- Vi tror inte att en utveckling mot mer och mer förbränning leder till en effektiv resursanvändning. Vi vill att man i möjligaste mån ska återvinna material och se till att de cirkulerar i samhället, och först i sista hand låta dem gå till energiutvinning, säger MP:s språkrör Per Bolund till TT.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen,

Centerpartiet och Liberalerna och ingår i budgeten för 2020, som presenteras på onsdag.

Mindre lönsamt
Skatten kommer att göra det mindre lönsamt att bränna avfall för att producera el och värme.

- Vi tror att det här kommer att ha en positiv effekt just när man står inför ett investeringsbeslut. Ska man investera i en ny eller förlängd avfallsförbränningsanläggning eller ska man i stället investera i att återvinna materialen och utvinna värme från renare biobränsle, säger Bolund.

För två år sedan presenterade en statlig utredare något motvilligt en skatt på avfallsförbränning, men han var själv tveksam om den skulle få avsedd effekt. Även många remissinstanser var negativa. De ansåg bland annat att fokus ska vara tidigare i kedjan, med krav på produktion, konsumtion och insamling.

Per Bolund säger nu att regeringen har gjort en del justeringar av förslaget, både av nivån och av regelverket. Men han är som sagt beredd att ta konflikten med kritikerna.

- Men vi är övertygade om att kunskapen och förståelsen i samhället också har spritt sig sedan vi började investera i förbränningsanläggningar i Sverige och det finns en ökad medvetenhet om att det inte är det bästa sättet att använda resurserna på, säger Bolund.

Skatt på plastkassar
För att komma till rätta med nedskräpning och spridning av mikroplaster i naturen, föreslås också en skatt på plastbärkassar från den 1 maj nästa år. För en "vanlig" plastkasse i handeln blir skatten 3 kronor per kasse och för tunnare kassar 30 öre.

Regeringen, C och L hoppas att skatten ska bidra till att Sverige når EU:s krav på högst 40 tunna plastbärkassar per person och år 2025.

- Vi ligger väldigt långt ifrån det målet, säger Per Bolund.

Från 2021 kommer det att vara förbjudet med vissa engångsartiklar i plast i EU. En ny utredning ska dessutom arbeta fram förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som ska omfattas. Förslagen ska presenteras i augusti nästa år.
Maria Davidsson/TT

Fakta: Skatt på avfallsförbränning
TT
Skatten föreslås träda i kraft den 1 april 2020.
Skatten blir 75 kronor per ton avfall 2020. Därefter höjs skatten till 100 kronor per ton 2021 och 125 kronor per ton 2022.

2020 bedöms skatten öka skatteintäkterna med 240 miljoner kronor (delårseffekt). 2021 ökas intäkterna till 420 miljoner och 2022 till 530 miljoner kronor.

Undantag kommer att göras för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material.

Regeringen, C och L räknar med att avfallsförbränningskapaciteten i Sverige minskar efter 2030, eftersom nya investeringar blir mindre lönsamma. Det väntas i sin tur bryta trenden med ökade utsläpp till följd av allt högre kapacitet för avfallsförbränning.
Källa: Finansdepartementet

Läs hela inlägget »

Miljöpartiet får igenom kritiserad reform

Karin Wessl n/TT Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) håller en pressträff på Strömparterren i Stockholm. Arkivbild.
Karin Wessl n/TT Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) håller en pressträff på Strömparterren i Stockholm. Arkivbild.

Arbete TT
Miljöpartiet har fått igenom utvecklingstid – en reform som kritiseras av både LO och Svenskt Näringsliv och jämförts med det friår som kunde tas ut 2005–2007.
- Det är absolut inget friår, utan en arbetsmarknadsåtgärd, säger Isabella Lövin (MP).


Reformen är rejält nerbantad i jämförelse med det ursprungliga förslaget – då skulle 10 000 personer till en kostnad på två miljarder kronor få chansen att vara lediga för att studera eller att starta eget i upp till ett år.
När reformen är fullt utbyggd 2022 kommer den nu att kosta en knapp miljard och omfatta 5 000 personer, vilket SVT var först med att rapportera.

Kritiseras av många
Isabella Lövin, vice statsminister och MP:s ena språkrör, säger att reformen ska gynna både dem som står utanför arbetsmarknaden och dem som har ett jobb – att det är något som behövs på en modern arbetsmarknad.

- Vi har 100 000 lediga jobb, samtidigt som vi har människor som står långt ifrån arbetsmarknaden eftersom de inte har rätt kompetens för de jobben.

- Med den här reformen kan exempelvis ett vårdbiträde utbilda sig till en undersköterska.

Förslaget har kritiserats från flera olika håll. Både LO och TCO är skeptiska till ett införande, likaså Svenskt Näringsliv. De sistnämnda skrev i sitt remissvar till regeringen att utvecklingsledigheten inte kommer att ha någon märkbar effekt för företagens kompetensförsörjning.

- Men vi har också stöd från vissa fackförbund som säger att det här är viktigt, säger Lövin.

Akademikerförbundet SSR, Sveriges Läkarförbund och Lärarnas Riksförbund har i en artikel i DN Debatt skrivit att det är dags att prova utvecklingstid, men för att det ska fungera så behöver delar förbättras. Exempelvis att rätten till utvecklingstid ska avgöras efter en ansökan till en myndighet, och inte efter överenskommelse med arbetsgivare, eftersom personer i bristyrken annars "aldrig skulle få chansen".

Arbetsförmedlingen skeptiska
För att en utbildning ska vara aktuell måste den vara studiemedelsberättigad. Troligtvis blir det Arbetsförmedlingen som får ansvaret över utvecklingstiden och vara den myndighet som avgör om utbildningen är passande tillsammans med arbetsgivaren, enligt Isabella Lövin.

De gör upp en utvecklingsplan som arbetsgivaren också ska tycka är bra, sedan ska en person som är inskriven på Arbetsförmedlingen erbjudas ett arbetstillfälle hos arbetsgivaren.

Arbetsförmedlingen ställer sig dock frågande till en subventionerad kompetensutveckling för dem som redan är fast förankrade på arbetsmarknaden i sitt remissvar till regeringen. De skriver att förslaget i första hand riktas mot en ny målgrupp och inte mot de målgrupper som tillhör Arbetsförmedlingens kärnverksamhet. De menar att förslaget är administrativt krävande och kostsamt för myndigheten.

TT: Arbetsförmedlingen är inte särskilt positiva, vad säger du om det?
- Det som är kostsamt är när vi har en arbetsmarknad som inte fungerar.
Vi bedömer att det är en bra reform som gör det möjligt för dem som redan är på arbetsmarknaden att bättra på sin kompetens och framförallt kunna gå in i något av alla bristyrken, säger Isabella Lövin.
Lisa Andersson/TT

Fakta om förslaget
TT
För 2020 föreslås ett tillskott på 220 miljoner kronor för finansiering av förslaget om utvecklingstid. Därefter satsas 600 miljoner kronor 2021 och en miljard kronor 2022.

Av detta avser 49 miljoner kronor 2020, 90 miljoner kronor 2021 och 150 miljoner kronor 2022 för Arbetsförmedlingens förvaltningsresurser. Försäkringskassans förvaltningsanslag stärks med 3,7 miljoner kronor 2020, 11,2 miljoner kronor 2021 och 18,5 miljoner kronor 2022 för att hantera utbetalning av individersättning. Omfattningen av hur många personer som kan få ta del av utvecklingstid kommer att styras av de budgeterade medlen.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
Källa: Regeringen

Läs hela inlägget »

Nätläkare misstog borrelia för utbrändhet

Vilhelm Stokstad/TT En nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Arkivbild.
Vilhelm Stokstad/TT En nätläkare misstog borrelia för utbrändhet. Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Arkivbild.

Vård TT
Borrelia misstogs av en nätläkare för att vara utbrändhet och en person i Malmö var tvungen att vårdas på intensivvårdsavdelning, skriver Skånska Dagbladet.

Det var under en helg i augusti som en person kontaktade nätläkartjänsten eftersom hen mådde dåligt efter ett fästingsbett. Först dröjde det till efter helgen innan personen fick kontakt med en läkare, sedan trodde läkaren att symptomen snarare hade med utbrändhet att göra och en remiss skickades för vidare behandling. Följande dag hörde personen hörde av sig igen till nätläkaren, men åter gjordes bedömningen att symptomen var stressrelaterade.

Det slutade med att patienten fick tillbringa en vecka på sjukhus för intensivvård. Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Enligt anmälan hade patienten hamnat i ett livshotande tillstånd. ”Huruvida en tidigare upptäckt gjort detta undvikbart är svårt att bedöma men troligast är att fördröjningen inneburit ett för patienten förlängt vårdförlopp”, heter det i anmälan.

Läs hela inlägget »

Tre till sjukhus efter skottlossning i Malmö

Johan Nilsson/TT Polisen har spärrat av en misstänkt brottplats i Malmö.
Johan Nilsson/TT Polisen har spärrat av en misstänkt brottplats i Malmö.

Brott TT/DoldaNyheter
Vid 22-tiden på måndagskvällen kom tre skadade personer till Universitetssjukhuset i Malmö, en av dem skottskadad. De tre ska på egen hand ha tagit sig till sjukhuset i bil.

- De är allvarligt men inte livshotande skadade, säger Mikael Lindh, vakthavande befäl vid Skånepolisen.

Enligt Sydsvenskan är de skadade tre män, en i 45-årsåldern och två i 20-årsåldern.

Polisen har under kvällen igår arbetat med att lokalisera brottsplatsen. Tre ställen vid Almgården var under kvällen avspärrade och flera polispatruller fanns i området.

Sent under kvällen misstänkte polisen att brotten, eller delar av dem, har skett på Ramels väg på Rosengård. Även där upprättades en avspärrning.

- Vi har tre målsägande och troligen fler än två gärningsmän, säger polisens yttre befäl Peter Ljungsryd till tidningen.

Bilen som de skadade kom till sjukhuset med har tagits i beslag av polisen.

Polisen rubricerar händelsen som mordförsök samt försök till grovt rån. Under kvällen spärrades flera olika områden i Malmö av, då polisen försökte lokalisera en eller flera misstänkta brottsplatser.

Läs hela inlägget »

Glöm whiskyn
– huskurerna som inte botar

isabell Höjman/TT Nu är det förkylningstider och huskurerna är många. Arkivbild.
isabell Höjman/TT Nu är det förkylningstider och huskurerna är många. Arkivbild.

Medicin TT
Vitaminer, whisky, vitlök och varma sockar. I förkylningstider är huskurerna många. Likaså myterna om vad som botar och hur man blir förkyld.

En av de vanligaste missuppfattningarna är att kyla orsakar förkylning och det stämmer att immunsystemet fungerar sämre om man blir kall. Men då måste man bli rejält kall.

- Pratar vi om att gå ut med blött hår nu på hösten, så är det inte något som i sig ger en förkylning. Men att bli ordentligt nedkyld kan vara det som tippar immunsystemet så att det inte orkar fungera till max. Men en nedkylning är något annat än att vara lite sval nu på hösten, förklarar Erica Bonns, medicinskt sakkunnig läkare på 1177 Vårdguiden.

Förkylning orsakas av virus och är en så kallad droppsmitta som sprids när man till exempel nyser eller hostar. God handhygien och att nysa i armvecket är bra sätt att förhindra spridningen något.

När förkylningen väl satt klorna i en brukar de goda råden och huskurerna inte vara långt borta. Men hjälper de?

- Den finns inga stora vetenskapliga studier på specifika huskurer, så medicinskt kan vi inte säga att vi rekommenderar något. Men det betyder inte att det inte finns saker som faktiskt får det att kännas bättre, eller får en att uppleva att man blir piggare eller mår bättre – som en bit ingefära i hett vatten med honung, säger Erica Bonns.

Botar inte
Ett vanligt tips är att ta ett litet glas whisky eller annan alkohol. Det kanske får allt att kännas lite lättare och lustigare, men någon verklig inverkan på förkylningen har det inte.

- Sprit dödar bakterier, vi spritar ju av ytor för att desinficera dem, men det är inte samma sak. Sväljer man ner alkoholhaltig dryck hinner den inte döda några mikroorganismer.

Värme, som en tjock halsduk om den ömmande halsen, tillhör också knepen som känns bra, men inte botar.

Vitlök, ingefära och chili är andra vanliga ingredienser i huskurer. Även om de inte heller botar förkylning kan de ha viss effekt.

- Starka kryddor generellt öppnar och vidgar så att det känns bättre vid förkylning och nästäppa. Men det är inte samma sak som att det behandlar den.

Att stoppa vitlök i örat, en annan klassisk huskur, avråder Erica Bonns å det bestämdaste från. Den starka löken kan ge frätskador.

Ingen antibiotika
En sak som absolut inte biter på en förkylning är antibiotika. Trots det är det många som vill få det utskrivet.

- Det finns patienter som är väldigt oroliga och vill ha antibiotika för att bli friska. Men det är inte illvilja som gör att man inte skriver ut det.

Förkylning är virus och då hjälper inte antibiotika. Det är fel att ge en behandling som inte hjälper utan påverkar kroppen negativt.

Det bästa är förstås att inte bli sjuk alls och det finns knep som fungerar. Det allra bästa är att sköta om sin kropp, en frisk och utvilad kropp har bättre immunförsvar.

- Det absolut viktigaste är att se till att man sover. Immunsystemet orkar inte jobba på en stressad kropp. Sov ordentligt, ät hälsosam och vitaminrik kost, så att kroppen har förutsättningarna att möta förkylningsvirus som finns runt omkring oss överallt.

- Att ha en god grundkondition vet vi är det absolut bästa, så ut i friska luften och boosta immunsystemet.
Boel Holm/TT

Fakta: Vätska och vila
TT
Det finns mycket som lindrar vid en vanlig förkylning. Är du kraftig förkyld är det bra att vara hemma och ta det lugnt. Har du feber ska du stanna hemma tills den gått ner.

Har du feber är det bra att dricka mer än vanligt eftersom kroppen förlorar mer vätska. Mår du dåligt eller får ont i kroppen av febern eller sover dåligt kan du ta febernedsättande läkemedel.

Receptfria näsdroppar eller nässprej hjälper mot nästäppan.

Varm dryck som te brukar ha en lenande effekt när man har ont i halsen, men även kalla saker som glass och yoghurt kan kännas bra för halsen. Vätska kan också hjälpa om du har besvär med hosta eftersom dryck gör slemmet mindre segt och lättare att hosta upp.

Hosta och nästäppa kan lindras om du höjer huvudänden på sängen, till exempel genom en extra kudde under madrassen. Ligger du med huvudet högre blir slemhinnorna mindre svullna och lungorna fungerar bättre.
Källa: 1177 Vårdguiden

Fakta: Smittar mycket lätt
TT
Förkylning är en infektion i näsan, halsen eller svalget och orsakas nästan alltid av ett virus.

Förkylning smittar mycket lätt, särskilt när de första symptomen börjar märkas under sjukdomens första dagar.

Vanliga symptom är snuva eller nästäppa, halsont, hosta och huvudvärk. Förkylning kan också ge feber, men oftast är den inte speciellt hög.
Det brukar ta något dygn från det att man blivit smittad innan man märker de första symptomen. De brukar sedan hålla sig i några dagar.
För det mesta behöver man inte söka vård om man är förkyld utan besvären brukar försvinna av sig själv. Om man däremot har feber som håller i sig mer än fyra dygn, eller kommer tillbaka efter det att man varit feberfri några dagar bör man kontakta vårdcentralen. Samma sak om man får värre symptom från öronen, halsen, luftrören eller bihålorna.

Efter en förkylning är motståndskraften mot nya infektioner tillfälligt nedsatt, vilket gör det lättare att drabbas av följdsjukdomar som bihåleinflammation, luftrörskatarr, lunginflammation och öroninflammation.
Källa: 1177 Vårdguiden

Läs hela inlägget »
Etiketter: huskurer, förkylning, myter

S-vänster vill reformera budgeten

Henrik Montgomery/TT Socialdemokraterna Sara Karlsson, Daniel Suhonen och Markus Kallifatides (ordförande) är grundarna av Reformisterna. Arkivbild.
Henrik Montgomery/TT Socialdemokraterna Sara Karlsson, Daniel Suhonen och Markus Kallifatides (ordförande) är grundarna av Reformisterna. Arkivbild.

Politik TT
Inför regeringens höstbudget i veckan föreslår vänsteroppositionen inom Socialdemokraterna bland annat större statligt ansvar för kommuner och regioner, ett kraftigt pensionslyft, enhetlig fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och omfattande satsning för att nå klimatmålen.

"Det finanspolitiska ramverk som utformades på 1990-talet utgör i dag en onödig tvångströja som pressar politiken till ekonomiskt och samhälleligt skadliga prioriteringar mellan välfärdens kostnader och nödvändiga investeringar", skriver S-föreningen Reformisterna på Dagens Nyheters debattsida.

I det som man kallar reformbudget ska driftsbudgeten finansieras fullt ut och ha som mål att ligga i balans över konjunkturcykeln, i stället för dagens överskottsmål. Med sina förslag i en "ny grön giv för Sverige" skulle skattekvoten långsiktigt öka från dagens 43,4 procent av bruttonationalprodukten till 46,1 procent, enligt Reformisterna.

Läs hela inlägget »

Rånare band pizzeriaanställd

Johan Nilsson/TT En kvinna bands i samband med ett rån mot en pizzeria i Åhus på söndagskvällen. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT En kvinna bands i samband med ett rån mot en pizzeria i Åhus på söndagskvällen. Arkivbild.

Brott TT
En pizzeria i skånska Åhus rånades på söndagskvällen.

- En anställd på pizzerian ska ha blivit rånad av flera misstänkta gärningsmän. De ska ha hotat personen med ett knivliknande föremål och även bundit henne, säger Evelina Olsson, presstalesperson för polisen i region Syd.

Den utsatta kvinnan var ensam i pizzerian när rånet inträffade.

- Hon höll på att låsa där vad jag har förstått, säger Evelina Olsson.

Rånarna ska ha fått med sig kontanter. Polisen har för tillfället inte någon misstänkt och det finns inte heller några vittnen till händelsen.

- Vi rubricerar det som rån, sedan vet jag inte om det kommer att landa i grovt rån, jag skulle nästan gissa på det, säger Olsson.

Läs hela inlägget »
Etiketter: rånare, pizzeria, åhus

Nya villkor för byggstöd till hyresrätter

Fredrik Sandberg/TT Investeringsstödet till hyresrätter ökas enligt den kommande höstbudgeten. Arkivbild.
Fredrik Sandberg/TT Investeringsstödet till hyresrätter ökas enligt den kommande höstbudgeten. Arkivbild.

Bostadsmarknad TT
Investeringsstödet till hyresrätter ska successivt ökas till tre miljarder kronor årligen. Det föreslår regeringen och stödpartierna i höstbudgeten som presenteras på onsdag, rapporterar Svenska Dagbladet.

- Det här innebär ju att vi går tillbaka till de stödnivåer som vi hade före valet 2018. Det här är otroligt viktigt för oss socialdemokrater, eftersom vi ser att bostadsbristen är ett stort problem runt om i hela landet, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Men stödet kan omfattas av nya villkor – där en viss andel av hyresrätterna öronmärks för "särskilt utsatta personer", enligt ett förslag från regeringen. Villkoret ska gälla för investeringsstöd i alla kommuner i hela landet.

Syftet är att hjälpa de kommuner som har problem med att hitta boende för alla sina medborgare utan att det blir för dyrt.

Hur förändringen i stödet kommer att utformas är dock inte fastslaget:

- Det är en promemoria ute på remiss och då finns två förslag: ett är att det riktas mer mot ungdomar och det andra är att det riktas mot socialt utsatta. Där väntar vi nu på remissinstansernas synpunkter, sedan får regeringen ta ställning, säger Magdalena Andersson.

Läs hela inlägget »

Västsvenskt oväder stoppade tåg och båtar

Jessica Gow/TT En byggnadsställning har rasat i den hårda vinden på Snapphanevägen i Jakobsberg.
Jessica Gow/TT En byggnadsställning har rasat i den hårda vinden på Snapphanevägen i Jakobsberg.

Väder TT
Regn och kraftiga vindar slog hårt mot stora delar av Västra Götaland på söndagen. På flera håll ställdes tågtrafiken in och färjor påverkades.
Först härjade ovädret i Norge där jordskred och fallna träd hindrade trafikanter och många hushåll blev strömlösa. Sedan stod den svenska västkusten på tur.


SMHI utfärdade en klass 1-varning för stora delar av Västra Götaland med vindstyrkor på över 21 meter per sekund i byarna.

- Det innebär att grenar kan knäckas och lättare fordon kan påverkas av vinden, säger SMHI:s meteorolog Henrik Reimer till TT.

Vindarna orsakade problem i trafiken. Bussar ersatte tågen mellan Strömstad och Uddevalla. Även på sträckan Varberg–Borås ställdes trafiken in. Först klockan 10 på måndag kan tågen på de båda sträckorna börja gå igen.

Ställning rasade
Rederiet Stena Line ställde in två avgångar mellan Göteborg och Fredrikshamn.

I vägnätet var framför allt broarna utsatta. Uddevallabron stängdes av för tung trafik.

Nedfallna träd blockerade hela eller delar av flera vägar i Västsverige.
Även i Stockholmsområdet blåste det mycket på sina håll. I Jakobsberg rasade en byggnadsställning på grund av den kraftiga vinden. En man skadades, oklart hur allvarligt.

- Det är en ganska stor byggnadsställning vid ett trevåningshus med fem trappuppgångar, säger Mathias Häglund, ledningsoperatör vid Storstockholms räddningscentral.

Polisen utreder händelsen som vållande till kroppsskada.
I södra Stockholm fick en man i 20-årsåldern ett träd i huvudet och fördes till sjukhus. Han fick dock inga allvarliga skador, enligt Expressen.

"Hösten på gång"
Ovädret är årets första höststorm och den närmaste veckan väntas vädret bli allt mer höstlikt. Även om solen tittar fram i söder och temperaturen dagtid kan bli 15–16 grader, får värmestrålarna sällskap av vind och på sina håll även regn.

I norr väntar i stället mera moln och regnigt väder. I stora delar av Norrland har den meteorologiska hösten redan slagit till med dygnsmedeltemperaturer på under 5 grader i lika många dagar i följd.
Men inom de närmaste två veckorna kommer hösttemperaturerna krypa allt längre söderut och omfatta även Svealand och stora delar av Götaland.

- Man kan absolut säga att hösten är på gång, säger Henrik Reimer vid SMHI.
Julius Bengtsson/TT

Läs hela inlägget »

Skott mot Malmölägenhet

Johan Nilsson/TT Skott har avlossats mot en lägenhet i Malmö. Flera personer befann sig i lägenheten, säger polisen. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT Skott har avlossats mot en lägenhet i Malmö. Flera personer befann sig i lägenheten, säger polisen. Arkivbild.

Brott TT/DoldaNyheter
Skott har avlossats mot en lägenhet i Malmö på Docentgatan i Hermodsdal på söndagskvällen.

- Det har skjutits genom en dörr in till en lägenhet där ett flertal personer, både vuxna och barn, befann sig, säger Evelina Olsson, presstalesperson för polisen i region Syd.

Två barn och två vuxna sägs ha varit i lägenheten.
Ingen person skadades vid skottlossningen.

Polisen har inte någon misstänkt gärningsperson. Förutom personerna i lägenheten finns det flera vittnen till händelsen.

Händelsen rubriceras som grovt olaga hot, grovt vapenbrott samt framkallande av fara.

Läs hela inlägget »

Skott mot bil i Stockholmstunnel

Johan Nilsson/TT Polisen utreder skott mot ett fordon i Södra länken i Stockholm. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT Polisen utreder skott mot ett fordon i Södra länken i Stockholm. Arkivbild.

Brott TT
En bil misstänks ha blivit beskjuten i biltunnelsystemet Södra länken i Stockholm på lördagskvällen, uppger polisen.

I larmsamtalen uppgav vittnen att skotten kom från en annan bil.

- Det small först två gånger och sen en till, och det tog flera sekunder innan jag fattade att det var skottlossning, säger ett vittne till Aftonbladet.

Bilarna körde av mot riksväg 73 från Södra länken, enligt polisen. Händelsen utreds som brott mot vapenlagen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: skott, bil, tunnel, stockholm

Stor brand i flerfamiljshus i Enköping

Fredrik Sandberg/TT Enligt ögonvittnen kan branden ha startat på en balkong.
Fredrik Sandberg/TT Enligt ögonvittnen kan branden ha startat på en balkong.
Brand TT
En kraftig brand bröt ut i vindsutrymmet till ett flerfamiljshus i Enköping natten mot söndagen.
Huset har evakuerats och en person är förd till sjukhus. Släckningsarbetet beräknas pågå under stora delar av söndagen.


Branden tros ha börjat på en balkong i byggnaden, men eftersom det fortfarande brinner har polisen inte kunnat utreda brandorsaken närmare. Det var strax före midnatt som räddningstjänsten fick larmet.

- Det är ett trevåningshus med fem–sex portar så det måste vara åtminstone 20 till 30 lägenheter som har evakuerats, säger TT:s fotograf som var på plats under natten.

"Vi hade tur"
En person fördes till sjukhus med rökskador, enligt Aftonbladet.

- Vi hade tur och kom ut väldigt snabbt, säger Molly Sandberg, som bor i huset, till TT.

Hela vinden på det omkring 70 meter långa huset har brunnit.

- Vi står och bevakar fastigheten, men det ska bara vara balkongen och vinden som är skadad. En vattenledning har också gått sönder, säger Jesper Vestling, ledningsoperatör på Storstockholms brandförsvar.

Kraftig rökutveckling
Skadorna efter vattenläckan ska vara omfattande i fem av totalt sju trapphus i byggnaden.

Molly Sandberg beskriver hur branden spred sig snabbt.

- När vi kom ut brann hela taket, men det var jätterökigt så man såg inte mycket alls. När vi åkte därifrån hade taklängan rasat in.

Rökutvecklingen från branden har varit kraftig och polisen varnade vid 00.30-tiden trafikanter i närheten. "Branden har orsakat en kraftig rökutveckling som sprider sig mot den intilliggande E18, detta kan medföra bitvis dålig sikt", skriver polisen.
Emma Gyllestad/TT
Läs hela inlägget »

Man tros ha huggits med machete

Johan Nilsson/TT 20-årsåldern misshandlades i Varberg, uppger polisen. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT 20-årsåldern misshandlades i Varberg, uppger polisen. Arkivbild.

Brott TT
En man i 20-årsåldern har misshandlats av flera, delvis maskerade, personer i Varberg, uppger vittnen för polisen.

- Han har blivit väldigt illa huggen i armen med, vad det verkar, en kniv eller en machete. Han har dessutom en skärskada över bröstkorgen och är i övrigt ganska blåslagen. Men det är inte några livshotande skador, säger Andreas Odén vid polisen.

Ingen misstänkt har gripits. Polisen har med hjälp av hund sökt efter vapnet.

Läs hela inlägget »

Ambulans-helikopter besköts med laser

Fredrik Sandberg/TT En ambulanshelikopter besköts med laser. Arkivbild.
Fredrik Sandberg/TT En ambulanshelikopter besköts med laser. Arkivbild.

Olycka TT/DoldaNyheter
En ambulanshelikopter på väg från Gotland till Stockholm besköts med grön laser under natten mot söndag, skriver Aftonbladet.

- En ur besättningen träffades i ena ögat, säger Cecilia Gustafsson, verksamhetschef för Falck ambulans till tidningen.

Det är allvarligt förstås, en väldigt allvarlig händelse. För det första är det personer i arbete som blir träffade, sedan också att man plockar en enhet ur drift, säger hon till tidningen.

– Vi har tagit en besättningsman ur tjänst. Han fick symtom i ögonen efter att ha träffats, säger Cecilia Gustafsson, verksamhetschef på Falck Ambulans Gotland.

Helikoptern kunde landa på Karolinska sjuhuset, där besättningsmannen fick omedelbar vård. Efter incidenten kunde helikoptern inte användas förrän besättningen ersatts.

Läs hela inlägget »

Högsta stödet hittills för Sverige-demokraterna

Johan Nilsson/TT Sverigedemokraternas stöd ökar till den högsta notering någonsin i Sifos mätningar. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT Sverigedemokraternas stöd ökar till den högsta notering någonsin i Sifos mätningar. Arkivbild.

Politik TT
Sverigedemokraterna ökar till 20,2 procent av väljarstödet i Sifos septembermätning. Partiet får därmed den högsta siffran hittills i opinionsinstitutets mätningar.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. För SD rör det sig om en ökning med två procentenheter sedan mätningen i augusti.

- En del av förklaringen till ökningen kan vara debatten om kriminalitet som under de senaste veckorna tagit stor plats, enligt Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

Det har varit diskussioner om skjutningar och mord. Tittar man på var väljarna tycker att SD har en stark position, så är det just de frågorna, säger han till Svenska Dagbladet.

Ökningen beror också till viss del på att partiet har vuxit där det tidigare haft ett svagt stöd – i Stockholmsområdet. Av de tillfrågade stockholmarna uppger 17,1 procent att de skulle rösta på SD om det var val i dag.

Kristdemokraterna minskar med drygt en procentenhet till 7,3 procent. Partiets stöd har sjunkit ända sedan mätningen före EU-valet i maj, då partiet nådde 12 procent. Liberalerna ökar till 4,2 procent i september jämfört med 3,8 procent i augusti och tar sig därmed över riksdagsspärren.

Förändringen i väljarstöd är statistiskt säkerställd bara för Sverigedemokraterna.
Britta Kramsjö/TT

Fakta: Sifos septembermätning
TT
Stödet för partierna i procent (andelen från augustimätningen inom parentes):
Socialdemokraterna: 25,8 (26,8)
Vänsterpartiet: 8,5 (8,7)
Miljöpartiet: 5,1 (4,9)
Moderaterna: 18,9 (19,1)
Centerpartiet: 8,6 (8,8)
Liberalerna: 4,2 (3,8)
Kristdemokraterna: 7,3 (8,4)
Sverigedemokraterna: 20,2 (18,2)

Sifo genomförde 8 949 intervjuer under perioden 2-12 september med slupmässigt utvalda personer från 18 år och uppåt. Cirka 1 000 av intervjuerna genomfördes över telefon, övriga genom en webbpanel. Telefonintervjuerna viktas högre än intervjuerna via webbpanelen.

Frågan som ställdes var: "Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag?"
Källa: Sifo/Svenska Dagbladet

Läs hela inlägget »

Misstänkta mordförsök i Karlskoga

Anders Wiklund/TT Polisen utreder misstänkta mordförsök i Karlskoga. Arkivbild.
Anders Wiklund/TT Polisen utreder misstänkta mordförsök i Karlskoga. Arkivbild.

Brott TT
Två män i 20-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit knivskurna i Karlskoga.

- 23.28 fick vi larmet från Karlskoga. Det var en av de knivskurna som själv hade ringt 112, säger Anders Gustavsson vakthavande befäl vid polisen i Bergslagen.

En förundersökning om mordförsök är inledd och två platser i Karlskoga har spärrats av – platsen där de knivskurna männen hittades samt en misstänkt brottsplats.

Det finns inte någon misstänkt och man har inte heller hittat något vapen, däremot finns flera vittnen som polisen pratar med.

- Skadeläget för den ene är lindrigt och den andre lite svårare, men båda är talbara och vi ska hålla förhör med båda, säger Gustavsson.

Läs hela inlägget »

Explosion i Lund
– en till sjukhus

Johan Nilsson/TT Någonting har exploderat vid en livsmedelsbutik i centrala Lund..

Brott TT
En kvinna vårdas på sjukhus efter en explosion i centrala i Lund, rapporterar flera medier.
- Ambulans har varit på plats och en person har avförts till sjukhus, säger Mia Lorén på SOS Alarm till SVT Nyheter Skåne.


Kvinnan ska ha passerat byggnaden när explosionen inträffade.
Flera personer larmade vid 02.40 om en kraftig smäll. Explosionen ägde rum i en byggnad med butiker i gatuplan och bostäder ovanför.
Skadorna ska vara värst i en livsmedelsbutik, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson till TT.

- Det är den som det här har riktats emot. I nuläget har vi ingen misstänkt eller gripen, men vi har många vittnesuppgifter och tar tacksamt emot fler.

Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vållande till kroppsskada. Polisens bombgrupp har undersökt platsen, men det är för tidigt att säga vad den har kommit fram till.

Avspärrningarna runt platsen kommer att hävas under morgonen men byggnaden där explosionen ägde rum kommer fortsatt att vara avspärrad.

Läs hela inlägget »
Etiketter: explosion, lund, sjukhus

Skottlossning i Upplands Väsby
– en gripen

Naina Helén Jåma/TT En man har gripits efter en skottlossning i Upplands Väsby. Arkivbild.
Naina Helén Jåma/TT En man har gripits efter en skottlossning i Upplands Väsby. Arkivbild.

Brott TT
En person har gripits efter det att vittnen larmat om skottlossning i Upplands Väsby, norr om Stockholm, tidigt på lördagen.

Enligt vittnesuppgifter till polisen avlossades flera skott. Ett flertal personer ska ha setts i samband med händelsen.

- Vi har sökt både efter gärningsmän och personer som eventuellt kan vara skadade och hittat en person som nu är gripen, säger Ola Österling, polisens presstalesperson till TT.

Mannen misstänks för vapenbrott, men polisen vill inte säga om han greps med ett vapen på sig. Ingen har hittats skadad.

Eftersom flera personer setts på platsen utreder polisen om det kan finnas fler misstänkta.

Läs hela inlägget »

Kostsamma renoveringar slår brett

MIGUEL VERGARA Dominika Polanska vid Institutet för bostads- och urbanforskning.
MIGUEL VERGARA Dominika Polanska vid Institutet för bostads- och urbanforskning.
Samhälle TT
Hela områden blir fattigare, sjukare och mindre trygga. Det är inte bara de människor som blir "renovräkta" som drabbas av konsekvenser av hyresvärdens renoveringar och därpå följande hyreshöjningar, enligt forskare.

Renovräkning innebär att hyreslägenheter renoveras till en högre standard så att värden kan höja hyran till den grad att hyresgäster tvingas flytta. Fenomenet har ökat sedan 2011 då nya regler i Allbolagen trädde i kraft. Då fick allmännyttiga bostadsbolag drivas affärsmässigt, utan att tumma på det samhälleliga ansvaret. I det ingår att erbjuda bostäder till olika hyresgäster – också de grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Just de socioekonomiskt utsatta grupperna drabbas hårdast av dessa renoveringar, enligt forskaren Dominika Polanska vid Institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet.

Spiral av osäkerhet
- Segregationen ökar och fördjupas på grund av renovräkningar. Fattiga områden blir fattigare, de som flyttar hamnar oftast i områden med sämre skolresultat och lägre årsinkomst. Otryggheten ökar på flera nivåer, säger hon.

För flerbarnsfamiljer ökar trångboddheten och de som har en osäker ställning på arbetsmarknaden hamnar i ännu en spiral av osäkerhet när de tvingas flytta.

- Jag tror inte att bolagen med mening driver bort de här grupperna, men den ekonomiska driften tar över och i efterhand inser de att de förlorat sina hyresgäster, säger Polanska.

De som bor kvar
De som flyttar tillbaka efter renoveringarna vittnar om att det uppstår en otrygghet när man inte känner igen sina grannar, säger Polanska.

- Man slutar hälsa. Ofta renoveras föreningslokaler och mötesplatser bort, vilket ger de boende än mindre möjlighet att bygga en social trygghet.

Dessutom ökar tillförseln av både bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd till de områden där hyrorna höjts, enligt forskaren.

- De blir fattigare eftersom att hyran är så mycket högre. Ohälsan ökar också markant. Äldre löper stor risk att må väldigt dåligt av en renovering eller flytt. Ju längre man bott någonstans, desto mer traumatisk blir upplevelsen, säger hon.
Hilda Djupenström/TT
Läs hela inlägget »

Boende tvingas bort av påkostade renoveringar

Claudio Bresciani/TT Jan Bagge och Maria Nylander, som bor i Bergshamra, riskerar en 60 procentig hyreshöjning efter en renovering av sin lägenhet.
Claudio Bresciani/TT Jan Bagge och Maria Nylander, som bor i Bergshamra, riskerar en 60 procentig hyreshöjning efter en renovering av sin lägenhet.

Bostad TT
Nya kök, badrum, parkettgolv och vita väggar kostar. Hyresgäster kan tvingas lämna sina hem på grund av höga hyreshöjningar när lägenhetshus som byggdes före 70-talet ska renoveras.

- Vi måste orka kämpa, säger Lars-Erik Hallgren som fått besked om renovering och en hyreshöjning på ungefär 60 procent.

Begreppet renovräkning myntades i Sverige 2017 och innebär att hyresgäster tvingas flytta på grund av höjda hyror efter renovering. Fenomenet återfinns runt om i Europa och FN har varnat för de sociala konsekvenserna när boende hamnar i kläm när hyresvärdar vill höja standarden på lägenheterna.

- Det första jag kände när jag fick höra om renoveringen var stark oro. Jag och min fru är pensionärer och insåg ganska snabbt att vi inte skulle ha råd att bo kvar, säger Lars-Erik Hallgren, 78 år, som tillsammans med frun Agneta Eurenius hyr en trea i ett av det allmännyttiga bostadsbolaget Signalistens bestånd i Bergshamra i Solna.

Bergshamrabeståndet är inte det första som hyresvärden renoverar. Flera hus i Ritorp är färdigrenoverade och fler renoveras i nuläget. Enligt hyresvärden flyttade 35 till 40 procent av de boende tillbaka efter renoveringen. Nu väntar en liknande process i Bergshamra och för Lars-Erik Hallgren innebär upprustningen en uppskattad hyreshöjning från 7 300 kronor till 12 500 kronor.

"Ett existentiellt val"
- Hyresvärden har bjudit in till dialog, men de har i tidigare fall inte lyssnat på hyresgästerna. Vi borde få påverka nivån av renovering. Det är ett existentiellt val, det handlar om var man bor och ens liv, säger Lars-Erik Hallgren.

Renovering av elledningar, stammar och värmesystem som i vanliga fall faller inom kategorin underhåll ska bekostas av värden. Hyresgästen blir dock skyldig att betala mer om standarden på boendet höjs, vilket den gör om exempelvis ett äldre kök byts mot ett nytt.

- Jag har bett om att få se underlaget till bedömningen att allt måste totalrenoveras, men nekats. Min lägenhet fick en upprustning för fem, sex år sedan så för mig låter det märkligt att slita ut allt och göra om. Det är hur fräscht som helst här, säger Jan Bagge som bor i en fyra.

Ihop med ungefär 40 andra har de bildat Bergshamragruppen. De delar ut flygblad, skriver insändare, kontaktar politiker, håller möten och försöker att engagera fler i frågan. Lars-Erik Hallgren och Jan Bagge hoppas att så få som möjligt godkänner renoveringen och att ärendet tas till Hyresnämnden, vilket köper dem lite tid.

- Hoppet finns fortfarande, annars skulle vi inte kämpa. Vi måste orka, trots att många är skrämda av situationen. Vår enda chans är att gå ihop och skapa opinion, säger Hallgren.

Läget är akut
Signalistens vd Per Anders Hedkvist beklagar hyreshöjningarna, men beskriver renoveringen som ett måste.

- Jag förstår oron och ingen av oss tycker att det här är kul. Läget i Bergshamra är så akut att vi inte har något annat val än att renovera avlopps-, värme-, vatten- och elsystem så snabbt som möjligt. Och vi är tvungna att riva upp golv, kök och badrum för att genomföra dessa. Det kostar lika mycket för oss att exempelvis sätta tillbaka de gamla köken, som att sätta in nya som ger nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende.

TT: Men skillnaden blir att med nya kök höjs standarden och då får hyresgästerna stå för notan?
- Ja, men renoverar vi utan att höja standarden fördelas i stället kostnaden för detta på alla hyresgäster, även de som inte fått sin lägenhet renoverad och det är inte rimligt.
Hilda Djupenström/TT

Fakta: Renovräkning
TT
Begreppet myntades på svenska 2017, men kommer från det kanadensiska "renoviction".

Renovräkning innebär att hyreslägenheter renoveras till en högre standard, vilket medför en hyreshöjning som är så stor att hyresgäster tvingas flytta.

Enligt lagen ska hyresvärden ansvara för underhåll, men när standaren höjs blir hyresgästen betalningsskyldig på grund av att bruksvärdet ökar.
Många av hyresrätterna måste renoveras, men när man talar om renovräkning handlar det ofta om väldigt omfattande och ofta onödigt lyxig renovering.

I Sverige har fenomenet ökat sedan 2011 då Allbolagen ändrades och allmännyttiga bostadsbolag fick drivas affärsmässigt.

Läs hela inlägget »

Narkolepsi-drabbade kräver nytt skadestånd

MARTIN OLSSON / POSTEN / HANDOUT Den 12 oktober 2009. Vaccin mot svininfluensan levereras till landstingen på flera platser i landet. Arkivbild.
MARTIN OLSSON / POSTEN / HANDOUT Den 12 oktober 2009. Vaccin mot svininfluensan levereras till landstingen på flera platser i landet. Arkivbild.

Hälsa TT
Tio år efter vaccinskandalen med Pandemrix fortsätter kampen för att få ersättning. Hundratals narkolepsidrabbade och deras anhöriga gör just nu ett försök att kräva staten på skadestånd.

Hittills har över 600 personer anmält till Läkemedelsförsäkringen att de drabbats av narkolepsi som en följd av vaccinet Pandemrix. Advokat Mats Wikner företräder en majoritet av de drabbade, och deras kamp för att få ersättning är långt ifrån över.

I ett försök att uttömma alla möjligheter har omkring 430 drabbade och deras anhöriga, i första hand föräldrar, vänt sig till justitiekanslern (JK) för att få skadestånd på europarättslig grund. Utgångspunkten är att de fått sina rättigheter kränkta enligt Europakonventionen i samband med massvaccinationen.

- Vi påstår att undersökningen av de hälsorisker som var förknippade med vaccinationen var bristande, liksom informationen om kända hälsorisker och att det inte rådde vetenskaplig konsensus om behovet av vaccinationen, säger advokat Mats Wikner.

Felaktiga lugnande besked
I skrivelsen påpekas också att staten lämnade "felaktiga lugnande besked om vaccinets ofarlighet".

- Dessutom gick de ut och gjorde klart att det var nödvändigt att alla vaccinerade sig, säger Wikner.

Rättigheterna som påstås ha kränkts är dels rätten till privat- och familjeliv (artikel 8), dels rätten till liv (artikel 2) och rätten att inte utsättas för omänsklig behandling (artikel 3).

Totalt omfattar skrivelsen nästan 1 200 personer. Hur stort belopp som ska krävas ska bestämmas i höst.

Ett antal drabbade framför även krav på skadestånd på grund av "statens vårdslöshet". Det handlar bland annat om personer som nekats ersättning från Läkemedelsförsäkringen eller Kammarkollegiet, på grund av att sambandet mellan sjukdomen och vaccinet inte godkänts.

Dom från Finland
I materialet ingår en dom från Finlands högsta domstol, som i mitten av 1990-talet slog fast att staten vid massvaccination har ett ansvar att ersätta personer om problem uppstår.

Det dröjer innan JK tar ställning. Men blir det nej är de drabbades ombud Mats Wikner beredd att gå vidare till domstol.

- Då får vi överväga det.

Enligt Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, är skadeståndanspråket ovanligt.

- Mig veterligen har mål som grundar sig på artiklar som rör rätten till liv och rätten att inte utsättas för omänsklig behandling aldrig varit föremål för Högsta domstolens prövning, säger han.

Hade fallet aktualiserats för 15 år sedan hade det varit lönlöst, säger han. Men 2005 öppnade Högsta domstolen upp en möjlighet till ersättning för överträdelser enligt Europakonventionen.

Bryta ny mark
Numera är det till och med uttryckt i lag att alla Europakonventionens artiklar är skyddade av en rätt till skadestånd. Så vid kränkningar kan man ha en rätt till skadestånd.

Försök att stämma staten på europarättslig grund har gjorts tidigare, påpekar Schultz. Carina Höglund, mamma till åttaåriga Engla Höglund som mördades i Stjärnsund 2008, krävde ersättning för kränkning då hon ansåg att staten brutit mot artikel 2 (rätt till liv) och 5 (rätt till frihet och säkerhet), när polisen misslyckades med att gripa mördaren Anders Eklund i ett tidigare skede. Hon förlorade i både tingsrätt och hovrätt.

- Man kan konstatera att det skulle bryta ny mark om en sådan här process skulle vinna framgång, säger Mårten Schultz.

Sista året
I år är sista året för dem som vaccinerades 2009 att anmäla sitt fall till Läkemedelsförsäkringen, som har en preskriptionstid på tio år. I ytterligare fem år går det dock att ansöka hos Kammarkollegiet om statlig ersättning. Taket är tio miljoner kronor för varje drabbad.
Redan innan vaccinet mot svininfluensan insjuknade ett antal personer årligen i narkolepsi.

TT: En del av de här fallen skulle kunna röra sig om personer som fått narkolepsi ändå, utan vaccinet?

- Så kan det vara. Men jag företräder dem och som advokat har man en skyldighet att göra allt man kan för att de ska få rätt, säger advokat Mats Wikner.
Anja Haglund/TT

Fakta: Pandemin 2009–2010
TT
När svininfluensa-pandemin drabbade Sverige 2009–2010 drog myndigheterna igång en så kallad massvaccinering. 5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig.

Det vaccin som användes var Pandemrix. Vaccinet hade tillverkats av läkemedelsföretaget Glaxosmithkline (GSK) utifrån ett så kallat prototypvaccin.

Ganska snart stod det klart att vaccinet ökade risken för barn och ungdomar att drabbas av narkolepsi.

I en rapport från 2013 konstaterade Folkhälsomyndigheten att massvaccineringen räddade livet på cirka 100 svenskar och att den förhindrade 215 intensivvårdsfall och 1 750 slutenvårdsepisoder.
Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Den som har narkolepsi drabbas av plötsliga sömnattacker, oftast flera gånger per dag.
Källa: Socialstyrelsen med flera

Fakta: Över 600 har sökt ersättning
TT
Den som drabbats av narkolepsi i samband med vaccinationen med Pandemrix, och som har fått sambandet godkänt, har rätt till ersättning.
Hittills har 633 personer anmält till Läkemedelsförsäkringen att de drabbats av narkolepsi som en följd av vaccinet.

421 har fått godkänt, medan 175 har fått avslag. 37 är under utredning.
Taket i försäkringen är 10 miljoner kronor för varje drabbad.
I år är sista året för drabbade som vaccinerades 2009 att anmäla sitt fall till Läkemedelsförsäkringen.

Hittills har cirka 60 miljoner kronor av försäkringens totalt 150 miljoner betalats ut.

När pengarna är slut kommer Kammarkollegiet att överta ansvaret för att besluta om och betala ut ersättning.
Källa: Läkemedelsförsäkringen

Läs hela inlägget »

Tre åtalas för grov våldtäkt i Rinkeby

Barn leker på en gård i Rinkeby. Arkivbild. (Loulou d'Aki/The New York Times)
Barn leker på en gård i Rinkeby. Arkivbild. (Loulou d'Aki/The New York Times)

Brott TT
Tre män åtalas misstänkta för att ha våldtagit en kvinna i ett trapphus i Rinkeby i nordvästra Stockholm, skriver Expressen.

Männen är mellan 20 och 27 år gamla. De ska tillsammans med en okänd fjärde person ha våldtagit kvinnan natten till den 3 maj i år.

Männen beskrivs vara ytligt bekanta med offret.

”Brottet bör bedömas som grovt eftersom det rör sig om flera gärningsmän och då de hållit fast henne", skriver åklagaren Josefina Yalo i åtalet.

Två av männens dna har hittats på kvinnan. Samtliga tre åtalade förnekar brott. Rättegången inleds den 23 september.

Läs hela inlägget »

Åtal för nära 1 000 övergreppsbilder på barn

Christine Olsson/TT En man i Kungsbacka kommun åtalas för barnpornografibrott. Arkivbild.
Christine Olsson/TT En man i Kungsbacka kommun åtalas för barnpornografibrott. Arkivbild.

Brott TT
En man i Kungsbacka kommun åtalas för att ha haft nära tusen bilder med dokumenterade sexuella övergrepp på barn i sin dator, rapporterar SVT Halland.
En femtedel av materialet betecknas som grovt.
Enligt SVT har materialet samlats in under en femårsperiod med start 2012. Mannen nekar till brott.

Läs hela inlägget »

Två anhållna för hot i bostad

Anders Wiklund/TT En man och en kvinna tros ha hotat en annan man i dennes bostad. Arkivbild.
Anders Wiklund/TT En man och en kvinna tros ha hotat en annan man i dennes bostad. Arkivbild.

BrottTT
En man i 60-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern misstänkts ha hotat en man i dennes bostad i Västerås, uppger polisen.

Enligt Vestmanlands Läns Tidning hade någon ringt SOS Alarm eftersom det luktade gas i byggnaden. Gaslukten visade sig komma från pepparsprej som det gripna paret tros ha använt mot den hotade, en man i 30-årsåldern.

Polisen uppger inte vad hoten handlade om, men skriver att de inblandade känner varandra sedan tidigare.

De två misstänkta har anhållits av åklagare.

Läs hela inlägget »

M-ledningen vill ha söndagsöppet på Systemet

Geir Olsen/NTB scanpix/TT M-ledningen förelår att Systembolaget ska få ha öppet även på söndagar. Arkivbild.
Geir Olsen/NTB scanpix/TT M-ledningen förelår att Systembolaget ska få ha öppet även på söndagar. Arkivbild.

Politik TT
Moderaternas partiledning vill införa söndagsöppet på Systembolaget, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

- Jag tycker att det är rimligt att människor själva får bestämma när i veckan man ska köpa alkohol. Det är i grund och botten vår utgångspunkt, säger Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer till radion.

Ledningen kommer att föreslå den nya linjen på den kommande partistämman i oktober. Går förslaget igenom blir M det första riksdagspartiet att driva frågan om söndagsöppet på Systembolaget.

Moderaternas ungdomsförbund (Muf) har sedan länge drivit på för att helt slopa Systembolagets alkoholmonopol.

- För oss handlar det här om en viktig frihetsfråga, att man som familj eller som individ ska få bestämma själv om man vill köpa en flaska vin eller en burk öl till tacomyset på söndagar, säger Muf-ordföranden Benjamin Dousa till SR.

Det är riksdagen som beslutar om Systembolagets öppettider – i dagsläget sex dagar i veckan och på lördagar fram till klockan 15.

Läs hela inlägget »

Man med luftvapen orsakade stort polispådrag

Brott TT
En man som ska ha siktat med ett luftvapen ut genom sitt fönster i centrala Stockholm orsakade ett stort polispådrag på onsdagskvällen.

Larmet kom strax före klockan 22 och flera piketbussar med poliser åkte till platsen, på Södermalm i Stockholm.

- Vi har varit inne i lägenheten och hittar en man som hade ett luftvapen. Det är inte brottsligt, sedan är det väldigt olämpligt att stå i sitt fönster med ett luftvapen i dessa tider, säger Tomas Ibstedt, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen.

Polisen har lämnat platsen.

Läs hela inlägget »

There are no entries for this period.